Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Visa "Allting uti naturen förvandlas hvarje år"

Musik.2516 Historik

Dölj mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de skrevs in)

2012-10-06 14:51 av Nils L -
Ändrad rad 60 från

X:1

till:

X:41

2012-10-06 14:50 av Nils L - Lade till en annan uppteckning
Tillförda rader 56-73

(:musicend:)

En annan uppteckning: (:music:) X:1 T:Lapp-Visa efter Nils Jansson R:Visa S:efter Nils Jansson O:Västerbotten, Hallnäs O:Degerfors, Edlunda B:http://www.smus.se/earkiv/fmk/browselarge.php?lang=sw&katalogid=Upprop+19&bildnr=00037 N:"Janssons föräldrar lärde den av lappar i sin ungdom" L:1/8 M:C Z:Nils L K:Gm G | d2 GA B2 AG | BA ^FF G2>G2 | dd cd e2 dc | AA Bc d2>B2 | dd cB A2 cB | dd GG ^F2>(D2 | G)G Ac B2 AG | (PBA) ^FF G2 z2 |]

2012-08-21 11:03 av Nils L -
Tillförda rader 1-56

(:music:) X:41 T:Visa T:"Allting uti naturen förvandlas hvarje år" S:efter Lina Lustig i Sunnersberg (född 1829) S:uppteckning av Samuel Landtmanson (sommaren 1900) B:Landtmansonsamlingen O:Sunnersberg, Västergötland N:Att tiden är "målad" innebär att den är uppmätt. R:Visa Z:Nils L M:2/4 L:1/8 K:Gm B | d d G A | B2 A G | A A ^F F | G2 zd | w: All-ting ut-i na-tu-ren för-vand-las hvar-je år. Vår d B c d | e>d c B | A ^F B c | d2 zA | B d c B | A2 zB | w: kor-ta tid är må_lad, en tid som allt för-går. All-ting på jor-den här för- d d G G | =F2 zF | G A B d | B2 A G | A A ^F F | G2 z |] w: vand-ling skyl-dig är, men blott en li-ten var-ning för syn-den skic-kas ned. W: En vän jag mig utletat W: ömt älskad utaf allt, W: som hafver mig förskjutit W: och gjort sitt hjärta kallt. W: När mig i tanken rinner W: min svåra öfvergång, W: mitt hjärta slår och brinner W: af ängslans heta tvång. W: W: Och om jag kunde finna W: de tankar så hos dig, W: du skulle fått erfarit, W: hvad kärlek det skall bli. W: Men nu är banden sliten, W: och vännen han flytt bort, W: sitt löfte har han brutit, W: men glädje den blef kort. W: W: Jag är en fattig flicka, W: det får jag kännas vid, W: ty sorg och ledsamheter, W: de fästa sig vid mig. W: Jag kan mig ej berömma, W: se ej på mina fel, W: men jag får vara nöjder W: med min beskärda del. W: W: Nu slutar jag min visa W: och bjuder dig adjö, W: jag får ej längre vara W: din hulda fästemö. W: För dig så har jag älskat W: i lif och i död. W: För dig så vill jag våga W: mitt hjärteblod så röd. (:musicend:)

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2012-10-06 14:51