Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Satulinna

Musik.2867 Historik

Dölj mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de skrevs in)

2013-01-26 16:44 av 81.233.55.133 -
Ändrad rad 16 från

z2DD (3D2E2D2 | "Gm"A4 G4 | "C"z2CC (3C2D2C2 | "F"A8 |

till:

z2DD (3D2E2D2 | "Gm"A4 G4 | "C"z2CC (3C2D2C2 | "Fmaj"A8 |

Ändrad rad 19 från

"Dm"z2AA (3A2B2A2 | "A7"G4 E4 | z2A,A, (3A,2=B,2^C2 | "Dm"D8 |

till:

z2AA (3A2B2A2 | "A7"G4 E4 | z2A,A, (3A,2=B,2^C2 | "Dm"D8 |

2013-01-21 23:21 av 81.233.55.133 -
Ändrad rad 16 från

z2DD (3D2E2D2 | "G"A4 G4 | "C"z2CC (3C2D2C2 | "F"A8 |

till:

z2DD (3D2E2D2 | "Gm"A4 G4 | "C"z2CC (3C2D2C2 | "F"A8 |

2013-01-21 23:18 av 81.233.55.133 -
Ändrade rader 10-17 från

z2 A,A, (3A,2D2F2 | E4 D4 | z2A,A, (3A,2D2F2 | E8 | z2EF (3G2F2E2 | D4 ^C4 | z2^CD (3E2D2E2 | F8 | z2DD (3D2E2D2 | A4 G4 | z2CC (3C2D2C2 | A8 | z2AA (3A2B2A2 | G4 E4 | z2A,A, (3A,2=B,2^C2 | D8 | z2 DD FF ED | E2 ED ^C(B, B,)(A, | A,2) EE GG FE | F2 FE D(B, B,)(A, | A,2) FF AA GF | G2 A(B B4) | z2 CC G3 (F | F)G A6 | z4 AA GF | G2 GF G(F F)(B, | B,4) GF ED | F2 FE F(E E)(A, | A,4) FF FF | E2 ED ^C(D D)(E | E4) GF E(F | F2) D6 |]

till:

"Dm"z2 A,A, (3A,2D2F2 | E4 D4 | z2A,A, (3A,2D2F2 | "A7"E8 | w: 1:Sa-no et-tä sä kai-paat luok-se mun ta-kai-sin w: 2:Sa-no et-tä sä kai-paat tuo-ta il-taa myös näin z2EF (3G2F2E2 | D4 ^C4 | z2^CD (3E2D2E2 | "Dm"F8 | w: sa-no et-tä sä tah-dot ol-la kuin en-nen-kin w: Kun sä rin-ta-si pain-oit vas-ten mun sy-dän-täin z2DD (3D2E2D2 | "G"A4 G4 | "C"z2CC (3C2D2C2 | "F"A8 | w: sa-no et-tä sä tie-dät kak-si mei-tä vain on w: Sa-no et-tä sä us-kot mei-dät koh-tal-on tie "Dm"z2AA (3A2B2A2 | "A7"G4 E4 | z2A,A, (3A,2=B,2^C2 | "Dm"D8 | w:jot-ka koh-taa-maan joh-ti ker-ran tie koh-ta-lon w: niin-kuin ker-ran se joh-ti vie-lä yh-teen näin vie "Dm"z2 DD FF ED | "A7"E2 ED ^C(B, B,)(A, | A,2) EE GG FE | "Dm"F2 FE D(B, B,)(A, | w:Sa-no et-tä y-hä ain-o-a ol--en su-n sa-no et-tä yk-sin ol-la sä tah-do-t mun A,2) FF AA GF | "Gm"G2 A(B B4) | "Cmaj"z2 CC G(G G)(F | "Fmaj"F)G A6 | w:-sill-oin sa-tu-lin-na kau-ko-ma-an meil-le kuul-ui-s ko--ko-naan z4 AA GF | "Gm"G2 GF G(F F)(B, | B,4) GF ED | "Dm"F2 FE F(E E)(A, | w:Si-nul-le mä aar-tee-ni an-tai--si-n jon-ka vuo-ksi kär-sin ja tai-ste--lin A,4) FF FF | "A7"E2 ED ^C(D D)(E | E4) GF E(F | "Dm"F2) D6 |] w:- Si-nul-le mä an-tai-sin sy-dä--me-n jos sä o-t-at sen.

Borttagen rad 30
2013-01-21 22:25 av 81.226.227.249 -
2013-01-21 22:22 av 81.226.227.249 -
2013-01-21 22:22 av 81.226.227.249 -
2013-01-21 18:15 av 81.226.227.249 -
Ändrade rader 12-13 från

(3z2D2D2 (3D2E2D2 | A4 G4 | (3z2C2C2 (3C2D2C2 | A8 | (3z2A2A2 (3A2B2A2 | G4 E4 | (3z2A,2A,2 (3A,2=B,2^C2 | D8 |

till:

z2DD (3D2E2D2 | A4 G4 | z2CC (3C2D2C2 | A8 | z2AA (3A2B2A2 | G4 E4 | z2A,A, (3A,2=B,2^C2 | D8 |

2013-01-21 18:12 av 81.226.227.249 -
Ändrad rad 11 från

z2EF (3G2F2E2 | D4 ^C4 | z2^C2D2 (3E2D2E2 | F8 |

till:

z2EF (3G2F2E2 | D4 ^C4 | z2^CD (3E2D2E2 | F8 |

2013-01-21 18:11 av 81.226.227.249 -
Ändrad rad 11 från

(3z2E2F2 (3G2F2E2 | D4 ^C4 | (3z2^C2D2 (3E2D2E2 | F8 |

till:

z2EF (3G2F2E2 | D4 ^C4 | z2^C2D2 (3E2D2E2 | F8 |

2013-01-21 18:10 av 81.226.227.249 -
Ändrad rad 10 från

z2 A,A, (3A,2D2F2 | E4 D4 | (3z2A,2A,2 (3A,2D2F2 | E8 |

till:

z2 A,A, (3A,2D2F2 | E4 D4 | z2A,A, (3A,2D2F2 | E8 |

2013-01-21 18:09 av 81.226.227.249 -
Ändrad rad 15 från

A,2) FF AA GF | G2 A(B B4) | z CC G3 (F | F)G A6 |

till:

A,2) FF AA GF | G2 A(B B4) | z2 CC G3 (F | F)G A6 |

2013-01-21 18:08 av 81.226.227.249 -
Ändrad rad 10 från

(3z2A,2A,2 (3A,2D2F2 | E4 D4 | (3z2A,2A,2 (3A,2D2F2 | E8 |

till:

z2 A,A, (3A,2D2F2 | E4 D4 | (3z2A,2A,2 (3A,2D2F2 | E8 |

2013-01-20 19:41 av 81.233.55.133 -
Tillförda rader 1-20

(:music:) X:1 T: Satulinna R: Tango S: Utlärd av Mimmi Z: Karin Arén M: 4/4 L: 1/8 K: Dm (3z2A,2A,2 (3A,2D2F2 | E4 D4 | (3z2A,2A,2 (3A,2D2F2 | E8 | (3z2E2F2 (3G2F2E2 | D4 ^C4 | (3z2^C2D2 (3E2D2E2 | F8 | (3z2D2D2 (3D2E2D2 | A4 G4 | (3z2C2C2 (3C2D2C2 | A8 | (3z2A2A2 (3A2B2A2 | G4 E4 | (3z2A,2A,2 (3A,2=B,2^C2 | D8 | z2 DD FF ED | E2 ED ^C(B, B,)(A, | A,2) EE GG FE | F2 FE D(B, B,)(A, | A,2) FF AA GF | G2 A(B B4) | z CC G3 (F | F)G A6 | z4 AA GF | G2 GF G(F F)(B, | B,4) GF ED | F2 FE F(E E)(A, | A,4) FF FF | E2 ED ^C(D D)(E | E4) GF E(F | F2) D6 |] (:musicend:)

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2013-01-26 16:44