Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

"Pick-Jonas polska"

Musik.2915 Historik

Dölj mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de skrevs in)

2013-03-08 23:03 av LP -
Ändrad rad 16 från

|:g>e c>G c>e | d>G B2 B2 | d>B c>D F>A|MA>F G>B d2|

till:

|:g>e c>G c>e | d>G B2 B2 | d>B c>D F>A|PA>F G>B d2|

2013-02-27 02:19 av LP -
Ändrad rad 17 från

g>e c>G c>e | d>G B2 B2 | e>A d>C F>A|A/B/A/F/ G4:|

till:

|g>e c>G c>e | d>G B2 B2 | e>A d>C F>A|A/B/A/F/ G4:|

2013-02-27 02:19 av LP -
Ändrad rad 14 från

D>B, G,2 B,>D | G>B d2 B>d | {ede}d>B c>D F>A| A>F G>D B,>D|

till:

|D>B, G,2 B,>D | G>B d2 B>d | {ede}d>B c>D F>A| A>F G>D B,>D|

Ändrad rad 19 från

C>E C>E C>E|B,>D B,>D B,>D|C>B, A,>D F>A |A/B/A/F/ G4:|

till:

|C>E C>E C>E|B,>D B,>D B,>D|C>B, A,>D F>A |A/B/A/F/ G4:|

2013-02-27 02:17 av LP -
Ändrad rad 16 från

|:>e c>G c>e | d>G B2 B2 | d>B c>D F>A|MA>F G>B d2|

till:

|:g>e c>G c>e | d>G B2 B2 | d>B c>D F>A|MA>F G>B d2|

2013-02-27 02:14 av LP -
Ändrade rader 15-16 från

|:{EDE}D>B, G,2 B,>D|G>B d2 B>d | d>B c>D F>A| AG/F/ G4 :| g>e c>G c>e | d>G B2 B2 | d>B c>D F>A|MA>F G>B d2|

till:

|{EDE}D>B, G,2 B,>D|G>B d2 B>d | d>B c>D F>A| AG/F/ G4 :| |:>e c>G c>e | d>G B2 B2 | d>B c>D F>A|MA>F G>B d2|

2013-02-27 01:51 av LP -
Ändrade rader 14-15 från

D>B, G,2 B,>D | G>B d2 B>d | {ede}d>B c>D F>A| A>F G>D B,>D|{EDE}D>B, G,2 B,>D|G>B d2 B>d | d>B c>D F>A| AG/F/ G4 :||: g>e c>G c>e | d>G B2 B2 | d>B c>D F>A|MA>F G>B d2|g>e c>G c>e | d>G B2 B2 | e>A d>C F>A|A/B/A/F/ G4:||:G>B G>B G>B|F>A F>A F>A|C>E C>E C>E|B,>D B,>D B,>D|C>E C>E C>E|B,>D B,>D B,>D|C>B, A,>D F>A |A/B/A/F/ G4:|

till:

D>B, G,2 B,>D | G>B d2 B>d | {ede}d>B c>D F>A| A>F G>D B,>D| |:{EDE}D>B, G,2 B,>D|G>B d2 B>d | d>B c>D F>A| AG/F/ G4 :| g>e c>G c>e | d>G B2 B2 | d>B c>D F>A|MA>F G>B d2| g>e c>G c>e | d>G B2 B2 | e>A d>C F>A|A/B/A/F/ G4:| |:G>B G>B G>B|F>A F>A F>A|C>E C>E C>E|B,>D B,>D B,>D| C>E C>E C>E|B,>D B,>D B,>D|C>B, A,>D F>A |A/B/A/F/ G4:|

2013-02-26 12:32 av LP -
Tillförd rad 10

N:YouTube-klipp

2013-02-26 12:28 av LP -
Tillförda rader 1-15

(:music:)

X: 1 T: "Pick-Jonas polska" S: Efter Pick-Jonas, Hennan S: Efter Jonas Hall, Hennan O: Hennan, Hälsingland R: Polska Z: LP, 2013-02-26 M: 3/4 L: 1/8 K: G D>B, G,2 B,>D | G>B d2 B>d | {ede}d>B c>D F>A| A>F G>D B,>D|{EDE}D>B, G,2 B,>D|G>B d2 B>d | d>B c>D F>A| AG/F/ G4 :||: g>e c>G c>e | d>G B2 B2 | d>B c>D F>A|MA>F G>B d2|g>e c>G c>e | d>G B2 B2 | e>A d>C F>A|A/B/A/F/ G4:||:G>B G>B G>B|F>A F>A F>A|C>E C>E C>E|B,>D B,>D B,>D|C>E C>E C>E|B,>D B,>D B,>D|C>B, A,>D F>A |A/B/A/F/ G4:| (:musicend:)

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2013-03-08 23:03