Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Klockarpolskan efter Elsa Siljebo

Musik.2964 Historik

Dölj mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de skrevs in)

2019-07-03 22:38 av Susanne Gräslund - Säckpipetagg tillagd
Tillförd rad 8

N: Spelbar på säckpipa i Am

2016-03-20 12:04 av 194.153.59.37 -
Ändrade rader 20-21 från

|: A2G2F2 | E6 | D2 C2 B,2 | A,2G,2A,2 | A2G2F2 | E6 | A2G2F2 | E2 D2 z2 :| |: A2A2A2 | G2G2G2 | F2F2F2 | E2E2E2 | C2C2C2 | C2C2E2 | A2G2A2 | E2 D2 z2 :|

till:

|: A2G2F2 | E6 | D2 C2 B,2 | A,2G,2A,2 | A2G2F2 | E6 | A2G2F2 | E2 D4 :| |: A2A2A2 | G2G2G2 | F2F2F2 | E2E2E2 | C2C2C2 | C2C2E2 | A2G2A2 | E2 D4 :|

2016-03-20 12:04 av 194.153.59.37 -
Ändrad rad 16 från

"F" d)(>f a)>(f a)>(f | "C" e)>(f g)>(e g)>(e | "Dm"d)>(e (3fgf) e>d | "A"^c=B/c/ "Dm" d2 :|

till:

"F" d)(>f a)>(f a)>(f | "C" e)>(f g)>(e g)>(e | "Dm"d)>(e (3fgf) e>d | "A"^c=B/c/ "Dm" d4 :|

2016-03-20 12:04 av 194.153.59.37 -
Ändrad rad 16 från

"F" d)(>f a)>(f a)>(f | "C" e)>(f g)>(e g)>(e | "Dm"d)>(e (3fgf) e>d | "A"^c=B/c/ "Dm" :|

till:

"F" d)(>f a)>(f a)>(f | "C" e)>(f g)>(e g)>(e | "Dm"d)>(e (3fgf) e>d | "A"^c=B/c/ "Dm" d2 :|

2016-03-20 12:03 av 194.153.59.37 -
Ändrad rad 20 från

|: A2G22F | E6 | D2 C2 B,2 | A,2G,2A,2 | A2G2F2 | E6 | A2G2F2 | E2 D2 z2 :|

till:

|: A2G2F2 | E6 | D2 C2 B,2 | A,2G,2A,2 | A2G2F2 | E6 | A2G2F2 | E2 D2 z2 :|

2016-03-20 12:03 av 194.153.59.37 -
Ändrade rader 20-21 från

|: AGF | E3 | D C B, | A,G,A, | AGF | E3 | AGF | E D z :| |: AAA | GGG | FFF | EEE | CCC | CCE | AGA | E D z :|

till:

|: A2G22F | E6 | D2 C2 B,2 | A,2G,2A,2 | A2G2F2 | E6 | A2G2F2 | E2 D2 z2 :| |: A2A2A2 | G2G2G2 | F2F2F2 | E2E2E2 | C2C2C2 | C2C2E2 | A2G2A2 | E2 D2 z2 :|

2016-03-20 12:02 av 194.153.59.37 -
Ändrade rader 16-18 från

"F" d)(>f a)>(f a)>(f | "C" e)>(f g)>(e g)>(e | "Dm"d)>(e (3fgf) e>d | "A"^c=B/c/ "Dm"

till:

"F" d)(>f a)>(f a)>(f | "C" e)>(f g)>(e g)>(e | "Dm"d)>(e (3fgf) e>d | "A"^c=B/c/ "Dm" :|

Borttagna rader 19-26

X:1 T:Klockarpolskan, motstämma R:Polska Z:Anton Teljebäck MIDI ratio 24 16 M:3/4 L:1/4 K:Dm

2016-03-20 12:01 av 194.153.59.37 -
Ändrade rader 16-18 från

"F" d)(>f a)>(f a)>(f | "C" e)>(f g)>(e g)>(e | "Dm"d)>(e (3fgf) e>d | "A"^c=B/c/ "Dm"d4 :| (:musicend:) (:music:)

till:

"F" d)(>f a)>(f a)>(f | "C" e)>(f g)>(e g)>(e | "Dm"d)>(e (3fgf) e>d | "A"^c=B/c/ "Dm" V:2

Ändrade rader 28-29 från

V:2

till:

(:musicend:)

(:music:)

2016-03-20 11:59 av 194.153.59.37 -
Tillförd rad 12

V:1

Ändrade rader 29-31 från

(:musicend:)

(:music:)

till:

V:2

2013-12-27 21:35 av Anton Teljebäck -
Ändrade rader 40-41 från

|: (3A(=BA) (3G(AG) (3F(GF) | E>G ^C2 E>(G | F)>(C =B)>(G A)>F | (3G(AG) (3F(GF) E>^C | (3A(=BA) (3G(AG) (3F(GF) | E>G ^C2 E>(G | F)>(C =B)>(G A)>F | (G<E) F4 :|

till:

|: (3A(=BA) (3G(AG) (3F(GF) | E>G ^C2 E>(G | F)>(c =B)>(G A)>F | (3G(AG) (3F(GF) E>^C | (3A(=BA) (3G(AG) (3F(GF) | E>G ^C2 E>(G | F)>(c =B)>(G A)>F | (G<E) F4 :|

2013-11-29 12:15 av 194.153.59.44 -
Ändrad rad 26 från

|: AGF | E3 | D C B, | A,B,A, | AGF | E3 | AGF | E D z :|

till:

|: AGF | E3 | D C B, | A,G,A, | AGF | E3 | AGF | E D z :|

2013-11-04 14:20 av 194.153.59.42 -
Ändrade rader 12-15 från

|: "Dm"(3f(gf) "C"(3e(fe) "Bb"(3d(ed) | "Am"^c>e A2 c>(e | "Bb"d)>(a g)>(e f)>d | "Am"(3e(fe) (3d(ed) ^c>A | "Dm"(3f(gf) "C"(3e(fe) "Bb"(3d(ed) | "Am"^c>e A2 c>(e | "Dm"d)>(a g)>(e f)>d | "Am"(e<^c) "Dm"d4 :| |:"Dm"d>(f a)>(f a)>(f | "C" e)>(f g)>(e g)>(e | "Bb" d)>(e (3fgf) ed | "Am"d(^c/d/ e<c) (A2 | "F" d)(>f a)>(f a)>(f | "C" e)>(f g)>(e g)>(e | "Dm"d)>(e (3fgf) e>d | "Am"^c=B/c/ "Dm"d4 :|

till:

|: "Dm"(3f(gf) "C"(3e(fe) "Bb"(3d(ed) | "A"^c>e A2 c>(e | "Bb"d)>(a g)>(e f)>d | "A"(3e(fe) (3d(ed) ^c>A | "Dm"(3f(gf) "C"(3e(fe) "Bb"(3d(ed) | "A"^c>e A2 c>(e | "Dm"d)>(a g)>(e f)>d | "A"(e<^c) "Dm"d4 :| |:"Dm"d>(f a)>(f a)>(f | "C" e)>(f g)>(e g)>(e | "Bb" d)>(e (3fgf) ed | "A"d(^c/d/ e<c) (A2 | "F" d)(>f a)>(f a)>(f | "C" e)>(f g)>(e g)>(e | "Dm"d)>(e (3fgf) e>d | "A"^c=B/c/ "Dm"d4 :|

2013-11-04 14:19 av 194.153.59.42 -
Ändrade rader 13-15 från

(3f(gf) (3e(fe) (3d(ed) | ^c>e A2 c>(e | d)>(a g)>(e f)>d | (e<^c) d4 :| |:d>(f a)>(f a)>(f | e)>(f g)>(e g)>(e | d)>(e (3fgf) ed | d(^c/d/ e<c) (A2 | d)(>f a)>(f a)>(f | e)>(f g)>(e g)>(e | d)>(e (3fgf) e>d | ^c=B/c/ d4 :|

till:

"Dm"(3f(gf) "C"(3e(fe) "Bb"(3d(ed) | "Am"^c>e A2 c>(e | "Dm"d)>(a g)>(e f)>d | "Am"(e<^c) "Dm"d4 :| |:"Dm"d>(f a)>(f a)>(f | "C" e)>(f g)>(e g)>(e | "Bb" d)>(e (3fgf) ed | "Am"d(^c/d/ e<c) (A2 | "F" d)(>f a)>(f a)>(f | "C" e)>(f g)>(e g)>(e | "Dm"d)>(e (3fgf) e>d | "Am"^c=B/c/ "Dm"d4 :|

2013-11-04 14:17 av 194.153.59.42 -
2013-11-04 14:16 av 194.153.59.42 -
Ändrad rad 12 från

|: (3f(gf) (3e(fe) (3d(ed) | ^c>e A2 c>(e | d)>(a g)>(e f)>d | (3e(fe) (3d(ed) ^c>A |

till:

|: "Dm"(3f(gf) "C"(3e(fe) "Bb"(3d(ed) | "Am"^c>e A2 c>(e | "Bb"d)>(a g)>(e f)>d | "Am"(3e(fe) (3d(ed) ^c>A |

2013-11-04 14:14 av 194.153.59.42 -
2013-11-04 14:14 av 194.153.59.42 -
Ändrade rader 26-27 från

|: AGF | E3 | D C B, | A,B,A, | AGF | E3 | AGF | E D2 :| |: AAA | GGG | FFF | EEE | CCC | CCE | AGA | E D2 :|

till:

|: AGF | E3 | D C B, | A,B,A, | AGF | E3 | AGF | E D z :| |: AAA | GGG | FFF | EEE | CCC | CCE | AGA | E D z :|

2013-11-04 14:13 av 194.153.59.42 -
Ändrade rader 26-27 från

|: AGF | E2 D | C2 B, | A,B,A, | AGF | E2D | AGF | E D2 :| |: AAA | GGG | FFF | EEE | CCC | CCE | AGF | E D2 :|

till:

|: AGF | E3 | D C B, | A,B,A, | AGF | E3 | AGF | E D2 :| |: AAA | GGG | FFF | EEE | CCC | CCE | AGA | E D2 :|

2013-08-22 00:48 av 85.226.109.245 -
Ändrad rad 6 från

O:Åsele, Lappland

till:

O:Fredrika, Lappland

Borttagen rad 21

O:Åsele, Lappland

2013-05-27 15:56 av 194.153.59.37 -
Ändrad rad 33 från

T:Klockarpolskan, stämma och akord

till:

T:Klockarpolskan, stämma

2013-05-14 19:38 av 194.153.59.35 -
2013-05-14 19:37 av 194.153.59.35 -
Ändrad rad 19 från

T:Klockarpolskan efter Elsa Siljebo

till:

T:Klockarpolskan, motstämma

Borttagen rad 22

S:efter Elsa Siljebo

Ändrad rad 25 från

L:1/8

till:

L:1/4

Ändrade rader 27-42 från

|: (3f(gf) (3e(fe) (3d(ed) | ^c>e A2 c>(e | d)>(a g)>(e f)>d | (3e(fe) (3d(ed) ^c>A | (3f(gf) (3e(fe) (3d(ed) | ^c>e A2 c>(e | d)>(a g)>(e f)>d | (e<^c) d4 :| |:d>(f a)>(f a)>(f | e)>(f g)>(e g)>(e | d)>(e (3fgf) ed | d(^c/d/ e<c) (A2 | d)(>f a)>(f a)>(f | e)>(f g)>(e g)>(e | d)>(e (3fgf) e>d | ^c=B/c/ d4 :| (:musicend:) (:music:) X:1 T:Klockarpolskan, motstämma R:Polska Z:Anton Teljebäck O:Åsele, Lappland MIDI ratio 24 16 M:3/4 L:1/4 K:Dm |: AGF | E2 D | C2 B, | A,B,A, | AGF | E2D | AGF | E D2 :|

till:

|: AGF | E2 D | C2 B, | A,B,A, | AGF | E2D | AGF | E D2 :| |: AAA | GGG | FFF | EEE | CCC | CCE | AGF | E D2 :|

2013-05-14 19:36 av 194.153.59.35 -
Borttagen rad 16
Ändrad rad 19 från

T:Klockarpolskan, oktav ner

till:

T:Klockarpolskan efter Elsa Siljebo

Ändrade rader 28-31 från

|: (3F(GF) (3E(FE) (3D(ED) | ^C>E A,2 C>(E | D)>(A G)>(E F)>D | (3E(FE) (3D(ED) ^C>A, | (3F(GF) (3E(FE) (3D(ED) | ^C>E A,2 C>(E | D)>(A G)>(E F)>D | (E<^C) D4 :| |:D>(F A)>(F A)>(F | E)>(F G)>(E G)>(E | D)>(E (3FGF) ED | D(^C/D/ E<C) (A,2 | D)(>F A)>(F A)>(F | E)>(F G)>(E G)>(E | D)>(E (3FGF) E>D | ^C=B,/C/ D4 :|

till:

|: (3f(gf) (3e(fe) (3d(ed) | ^c>e A2 c>(e | d)>(a g)>(e f)>d | (3e(fe) (3d(ed) ^c>A | (3f(gf) (3e(fe) (3d(ed) | ^c>e A2 c>(e | d)>(a g)>(e f)>d | (e<^c) d4 :| |:d>(f a)>(f a)>(f | e)>(f g)>(e g)>(e | d)>(e (3fgf) ed | d(^c/d/ e<c) (A2 | d)(>f a)>(f a)>(f | e)>(f g)>(e g)>(e | d)>(e (3fgf) e>d | ^c=B/c/ d4 :| (:musicend:) (:music:) X:1 T:Klockarpolskan, motstämma R:Polska Z:Anton Teljebäck O:Åsele, Lappland MIDI ratio 24 16 M:3/4 L:1/4 K:Dm |: AGF | E2 D | C2 B, | A,B,A, | AGF | E2D | AGF | E D2 :|

2013-05-07 13:39 av Anton Teljebäck -
Ändrad rad 48 från

F)(>A c)>(A c)>(A | G)>(A ^c)>(A ^c)>(G | F)>(G (3ABA) G>F | E D/E/ F4 :|

till:

F)(>A c)>(A c)>(A | G)>(A ^c)>(A ^c)>(G | F)>(G (3ABA) G>F | ED/E/ F4 :|

2013-05-07 13:38 av Anton Teljebäck -
Ändrade rader 47-48 från

|:F>(A c)>(A c)>(A | G)>(A B)>(G B)>(G | F)>(G (3ABA) GF | F(E/F/ G<E) (C2 | F)(>A c)>(A c)>(A | G)>(A ^c)>(A ^c)>(A | G)>(A (3BcB) A>G | E D/E/ F4 :|

till:

|:F>(A c)>(A c)>(A | G)>(A B)>(G B)>(G | F)>(G (3ABA) GF | F(E/F/ G<E) (=C2 | F)(>A c)>(A c)>(A | G)>(A ^c)>(A ^c)>(G | F)>(G (3ABA) G>F | E D/E/ F4 :|

2013-05-07 13:37 av Anton Teljebäck -
Tillförda rader 34-49

(:music:) X:1 T:Klockarpolskan, stämma och akord R:Polska Z:Anton Teljebäck S:efter Elsa Siljebo MIDI ratio 24 16 M:3/4 L:1/8 K:Dm |: (3A(=BA) (3G(AG) (3F(GF) | E>G ^C2 E>(G | F)>(C =B)>(G A)>F | (3G(AG) (3F(GF) E>^C | (3A(=BA) (3G(AG) (3F(GF) | E>G ^C2 E>(G | F)>(C =B)>(G A)>F | (G<E) F4 :| |:F>(A c)>(A c)>(A | G)>(A B)>(G B)>(G | F)>(G (3ABA) GF | F(E/F/ G<E) (C2 | F)(>A c)>(A c)>(A | G)>(A ^c)>(A ^c)>(A | G)>(A (3BcB) A>G | E D/E/ F4 :| (:musicend:)

2013-04-09 13:36 av Anton Teljebäck -
Ändrad rad 20 från

T:Klockarpolskn, oktav ner

till:

T:Klockarpolskan, oktav ner

2013-04-09 13:34 av Anton Teljebäck -
Tillförda rader 16-32

(:musicend:)

(:music:) X:1 T:Klockarpolskn, oktav ner R:Polska Z:Anton Teljebäck O:Åsele, Lappland S:efter Elsa Siljebo MIDI ratio 24 16 M:3/4 L:1/8 K:Dm |: (3F(GF) (3E(FE) (3D(ED) | ^C>E A,2 C>(E | D)>(A G)>(E F)>D | (3E(FE) (3D(ED) ^C>A, | (3F(GF) (3E(FE) (3D(ED) | ^C>E A,2 C>(E | D)>(A G)>(E F)>D | (E<^C) D4 :| |:D>(F A)>(F A)>(F | E)>(F G)>(E G)>(E | D)>(E (3FGF) ED | D(^C/D/ E<C) (A,2 | D)(>F A)>(F A)>(F | E)>(F G)>(E G)>(E | D)>(E (3FGF) E>D | ^C=B,/C/ D4 :|

2013-03-21 19:28 av Nils L - Raderade kommentar som inte är aktuell längre
Borttagna rader 16-18

Man skulle kunna ha förväntat sig ett återställningstecken i sista reprisen. Är det rätt som det står? /Nils helt rätt. Tack! /Anton

2013-03-21 13:47 av 194.153.59.34 -
Ändrad rad 19 från

helt rätt. Tack! /Anton

till:

helt rätt. Tack! /Anton

2013-03-21 13:47 av 194.153.59.34 -
Ändrade rader 12-15 från

|: (3f(gf) (3e(fe) (3d(ed) | ^c>e A2 uc>ue | d>a g>e f>d | (3e(fe) (3d(ed) ^c>A | (3f(gf) (3e(fe) (3d(ed) | ^c>e A2 uc>ue | d>a g>e f>d | (e<^c) d4 :| |:d>(f a)>(f a)>f | e>(f g)>(e g)>e | d>(e (3fgf) ed | d(^c/d/ e<c) (A2 | d)(>f a)>(f a)>f | e>(f g)>(e g)>e | d>(e (3fgf) e>d | ^cB/c/ d4 :|

till:

|: (3f(gf) (3e(fe) (3d(ed) | ^c>e A2 c>(e | d)>(a g)>(e f)>d | (3e(fe) (3d(ed) ^c>A | (3f(gf) (3e(fe) (3d(ed) | ^c>e A2 c>(e | d)>(a g)>(e f)>d | (e<^c) d4 :| |:d>(f a)>(f a)>(f | e)>(f g)>(e g)>(e | d)>(e (3fgf) ed | d(^c/d/ e<c) (A2 | d)(>f a)>(f a)>(f | e)>(f g)>(e g)>(e | d)>(e (3fgf) e>d | ^c=B/c/ d4 :|

Ändrade rader 18-19 från

Man skulle kunna ha förväntat sig ett återställningstecken i sista reprisen. Är det rätt som det står? /Nils

till:

Man skulle kunna ha förväntat sig ett återställningstecken i sista reprisen. Är det rätt som det står? /Nils helt rätt. Tack! /Anton

2013-03-21 11:19 av Nils L - Lade till fråga och midi-genereringsinstruktion för att få mer triolkänsla
Tillförd rad 8

MIDI ratio 24 16

Ändrade rader 16-18 från

(:musicend:)

till:

(:musicend:)

Man skulle kunna ha förväntat sig ett återställningstecken i sista reprisen. Är det rätt som det står? /Nils

2013-03-21 09:57 av Anton Teljebäck -
Ändrade rader 13-14 från

|:d>(f a)>(f a)>f | e>(f g)>(e g)>e | d>e (3(fgf) (ed) | d(^c/d/ e<c) (A2 | d)>(f a)>(f a)>f | e>(f g)>(e g)>e | d>e (3(fgf) ueud) | ^cB/c/ d4 :|

till:

|:d>(f a)>(f a)>f | e>(f g)>(e g)>e | d>(e (3fgf) ed | d(^c/d/ e<c) (A2 | d)(>f a)>(f a)>f | e>(f g)>(e g)>e | d>(e (3fgf) e>d | ^cB/c/ d4 :|

2013-03-21 09:53 av Anton Teljebäck -
Ändrad rad 13 från

|:d>(f a)>(f a)>f | e>(f g)>(e g)>e | d>e (3(fgf) (ed) | d(^c/d/ e<c) A2- | d>(f a)>(f a)>f | e>(f g)>(e g)>e | d>e (3(fgf) ueud) | ^cB/c/ d4 :|

till:

|:d>(f a)>(f a)>f | e>(f g)>(e g)>e | d>e (3(fgf) (ed) | d(^c/d/ e<c) (A2 | d)>(f a)>(f a)>f | e>(f g)>(e g)>e | d>e (3(fgf) ueud) | ^cB/c/ d4 :|

2013-03-21 09:52 av Anton Teljebäck -
Ändrad rad 3 från

T:Klockarpolskan

till:

T:Klockarpolskan efter Elsa Siljebo

Ändrad rad 13 från

|:d>f a>f a>f | e>f g>e g>e | d>e (3fgf ed | d^c/d/ e<c A2

till:

|:d>(f a)>(f a)>f | e>(f g)>(e g)>e | d>e (3(fgf) (ed) | d(^c/d/ e<c) A2- | d>(f a)>(f a)>f | e>(f g)>(e g)>e | d>e (3(fgf) ueud) | ^cB/c/ d4 :|

2013-03-21 09:48 av Anton Teljebäck -
Ändrade rader 11-13 från

|: (3fgf (3efe (3ded | ^c>e A c>e | d>a g>e f>d | (3efe (3ded ^c>A

till:

|: (3f(gf) (3e(fe) (3d(ed) | ^c>e A2 uc>ue | d>a g>e f>d | (3e(fe) (3d(ed) ^c>A | (3f(gf) (3e(fe) (3d(ed) | ^c>e A2 uc>ue | d>a g>e f>d | (e<^c) d4 :| |:d>f a>f a>f | e>f g>e g>e | d>e (3fgf ed | d^c/d/ e<c A2

2013-03-21 09:40 av Anton Teljebäck -
Ändrad rad 11 från

|: 3)fgf 3)efe 2)ded | ^c>e A c>e | d>a g>e f>d | 3)efe 3)ded ^c>A

till:

|: (3fgf (3efe (3ded | ^c>e A c>e | d>a g>e f>d | (3efe (3ded ^c>A

2013-03-21 09:39 av Anton Teljebäck -
Tillförda rader 1-12

(:music:) X:1 T:Klockarpolskan R:Polska Z:Anton Teljebäck O:Åsele, Lappland S:efter Elsa Siljebo M:3/4 L:1/8 K:Dm |: 3)fgf 3)efe 2)ded | ^c>e A c>e | d>a g>e f>d | 3)efe 3)ded ^c>A (:musicend:)

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2019-07-03 22:38