Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Dansbopolska

Musik.3153 Historik

Dölj mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de skrevs in)

2015-03-10 10:26 av 88.206.128.190 -
Ändrad rad 7 från

Z:Jörgen Olsson

till:

Z:Jörgen Olsson jorgen@notvallens.se

2014-12-17 10:39 av 88.206.128.190 -
Ändrad rad 15 från

[K:G]"G"(3Bdg b2 ba|"C"g<c e2 g2|"D7"f>A cd ef|"G" gb/a/ (ge) dc|

till:

[K:G]|:"G"(3Bdg b2 ba|"C"g<c e2 g2|"D7"f>A cd ef|"G" gb/a/ (ge) dc|

Ändrad rad 21 från

[K:G]"G"(3GBd g2 gf|"C"e<e c2 e2|"D7"d>F AB cd|"G" dd/c/ (Bc) BA|

till:

[K:G]|:"G"(3GBd g2 gf|"C"e<e c2 e2|"D7"d>F AB cd|"G" dd/c/ (Bc) BA|

2014-12-17 10:38 av 88.206.128.190 -
Ändrade rader 15-17 från

[K:G]"G"(3Bdg b2 ba|"C"g>c e2 g2|"D7"f>A cd ef|"G" gb/a/ (ge) dc| "G"(3Bdg b2 ba|"C"g>c e2 g2|"D7"f>e dc BA|"G" G2 g4:|

till:

[K:G]"G"(3Bdg b2 ba|"C"g<c e2 g2|"D7"f>A cd ef|"G" gb/a/ (ge) dc| "G"(3Bdg b2 ba|"C"g<c e2 g2|"D7"f>e dc BA|"G" G2 g4:|

Ändrade rader 21-22 från

[K:G]"G"(3GBd g2 gf|"C"e>G c2 e2|"D7"d>F AB cd|"G" dd/c/ (Bc) BA| "G"(3GBd g2 gf|"C"e>e c2 e2|"D7"d>c BA GF|"G" [DG]2 [DG]4:|

till:

[K:G]"G"(3GBd g2 gf|"C"e<e c2 e2|"D7"d>F AB cd|"G" dd/c/ (Bc) BA| "G"(3GBd g2 gf|"C"e<e c2 e2|"D7"d>c BA GF|"G" [GG,]2 [GG,]4:|

2014-12-16 09:47 av 88.206.128.190 -
Ändrade rader 15-17 från

[K:G]"G"(3Bdg b2- ba|"C"g>c e2 g2|"D7"f>A cd ef|"G" gb/a/ ge dc| "G"(3Bdg b2- ba|"C"g>c e2 g2|"D7"f>e dc BA|"G" G2 g4:|

till:

[K:G]"G"(3Bdg b2 ba|"C"g>c e2 g2|"D7"f>A cd ef|"G" gb/a/ (ge) dc| "G"(3Bdg b2 ba|"C"g>c e2 g2|"D7"f>e dc BA|"G" G2 g4:|

Ändrade rader 20-22 från

"D"F>A Ad df|f>f fd Ad|"A7"e>e ec (3A-AG|"D"F2 F4:| [K:G]"G"(3GBd g2- gf|"C"e>G c2 e2|"D7"d>F AB cd|"G" dd/c/ Bc BA| "G"(3GBd g2- gf|"C"e>G c2 e2|"D7"d>c BA GF|"G" [DG]2 [DG]4:|

till:

"D"F>A Ad df|f>f fd Ad|"A7"e>e ec (3AAG|"D"F2 F4:| [K:G]"G"(3GBd g2 gf|"C"e>G c2 e2|"D7"d>F AB cd|"G" dd/c/ (Bc) BA| "G"(3GBd g2 gf|"C"e>e c2 e2|"D7"d>c BA GF|"G" [DG]2 [DG]4:|

2014-12-15 13:18 av 88.206.128.190 -
Ändrade rader 14-17 från

"D"A>d df fa|b>a af df|"A7"a>g ge c/A/c|"D"d2 d4:| [K:G]"G"Bd/g/ b2 ba|"C"g>c e2 g2|"D7"f>A cd ef|"G" gb/a/ ge dc| "G"B>g b2 ba|"C"g>c e2 g2|"D7"f>e dc BA|"G" G2 g4:|

till:

"D"A>d df fa|b>a af df|"A7"a>g ge (3cAc|"D"d2 d4:| [K:G]"G"(3Bdg b2- ba|"C"g>c e2 g2|"D7"f>A cd ef|"G" gb/a/ ge dc| "G"(3Bdg b2- ba|"C"g>c e2 g2|"D7"f>e dc BA|"G" G2 g4:|

Ändrade rader 20-22 från

"D"F>A Ad df|f>f fd Ad|"A7"e>e ec AG|"D"F2 F4:| [K:G]"G"GB/d/ g2 gf|"C"e>G c2 e2|"D7"d>F AB cd|"G" dd/c/ Bc BA| "G"G>B g2 gf|"C"e>G c2 e2|"D7"d>c BA GF|"G" [DB]2 [DB]4:|

till:

"D"F>A Ad df|f>f fd Ad|"A7"e>e ec (3A-AG|"D"F2 F4:| [K:G]"G"(3GBd g2- gf|"C"e>G c2 e2|"D7"d>F AB cd|"G" dd/c/ Bc BA| "G"(3GBd g2- gf|"C"e>G c2 e2|"D7"d>c BA GF|"G" [DG]2 [DG]4:|

2014-12-15 09:24 av 88.206.128.190 -
Ändrade rader 13-17 från

|:"D"A>d df fa|b>a af df|"A7"a>g ge ca|"D"b>a af d2| "D"A>d df fb|b>a af df|"A7"a>g ge ce|"D"d2 d4:| [K:G]"G"B(3B/d/g/ b2 ba|"C"g>c e2 g2|"D7"f>A cd ef|"G" gb/a/ ge dc| "G"B(3B/d/g/ b2 ba|"C"g>c e2 g2|"D7"f>e dc BA|"G" G2 g]4:|

till:

|:"D"A>d df fa|b>a af df|"A7"a>g ge ce|"D"b>a af d2| "D"A>d df fa|b>a af df|"A7"a>g ge c/A/c|"D"d2 d4:| [K:G]"G"Bd/g/ b2 ba|"C"g>c e2 g2|"D7"f>A cd ef|"G" gb/a/ ge dc| "G"B>g b2 ba|"C"g>c e2 g2|"D7"f>e dc BA|"G" G2 g4:|

Ändrade rader 21-22 från

[K:G]"G"G(3G/B/d/ g2 gf|"C"e>G c2 e2|"D7"d>F AB cd|"G" dd/c/ Bc BA| "G"G(3G/B/d/ g2 gf|"C"e>G c2 e2|"D7"d>c BA GF|"G" [DB]2 [DB]4:|

till:

[K:G]"G"GB/d/ g2 gf|"C"e>G c2 e2|"D7"d>F AB cd|"G" dd/c/ Bc BA| "G"G>B g2 gf|"C"e>G c2 e2|"D7"d>c BA GF|"G" [DB]2 [DB]4:|

2014-12-14 21:26 av 88.206.149.237 -
2014-12-14 19:36 av 88.206.149.237 -
Ändrade rader 13-14 från

|:"D"A>d df fb|b>a af df|"A7"a>g ge ca|"D"b>a af d2| "D"A>d df fb|b>a af df|"A7"a>g ge c/A/c/e/|"D"[dA]2 [dA]4:|

till:

|:"D"A>d df fa|b>a af df|"A7"a>g ge ca|"D"b>a af d2| "D"A>d df fb|b>a af df|"A7"a>g ge ce|"D"d2 d4:|

Ändrade rader 16-17 från

"G"B(3B/d/g/ b2 ba|"C"g>c e2 g2|"D7"f>e dc BA|"G" [Gd]2 [gd]4:|

till:

"G"B(3B/d/g/ b2 ba|"C"g>c e2 g2|"D7"f>e dc BA|"G" G2 g]4:|

Ändrad rad 20 från

"D"F>A Ad df|f>f fd Ad|"A7"e>e ec A/E/A/G/|"D"F2 F4:|

till:

"D"F>A Ad df|f>f fd Ad|"A7"e>e ec AG|"D"F2 F4:|

2014-12-09 18:44 av 88.206.149.247 -
Ändrad rad 3 från

T:Dansbopolska under konstruktion

till:

T:Dansbopolska

2014-12-09 18:43 av 88.206.149.247 -
Ändrade rader 15-18 från

[K:G]"G"B(3B/d/g/ b2 ba|"C"g>c e2 g2|"D7"f>A c2 f2|"G" dd/e/ fd a2| "G"B(3B/d/g/ b2 ba|"C"g>c e2 g2|"D7"f>A c2 f2|"G" gb/a/ ge dc| "D"f>d Ad fa|"A"(3g/a/g/ f ed c2|"A7"e>c Ac eg|"D"(3f/g/f/ d "G"Bd "A7"c2| "D"f>d Ad fa|"A"(3g/a/g/ f ed c2|"A7"e>c Ac e/g/e/c/|"D"d2 d4 |]

till:

[K:G]"G"B(3B/d/g/ b2 ba|"C"g>c e2 g2|"D7"f>A cd ef|"G" gb/a/ ge dc| "G"B(3B/d/g/ b2 ba|"C"g>c e2 g2|"D7"f>e dc BA|"G" [Gd]2 [gd]4:|

Ändrad rad 19 från

|:"D"D>A Ad df|f>f fd ad|"A7"e>e ec Ac|"D"f>f fd AG|

till:

|:"D"D>A Ad df|f>f fd Ad|"A7"e>e ec Ac|"D"f>f fd AG|

Ändrade rader 21-22 från

[K:G]"G"G(3G/B/d/ g2 gf|"C"e>g c2 e2|"D7"d>F A2 d2|"G" gb/a/ ge dc| "G"B(3B/d/g/ b2 ba|"C"g>c e2 g2|"D7"f>A c2 f2|"G" dd/e/ fd a2|

till:

[K:G]"G"G(3G/B/d/ g2 gf|"C"e>G c2 e2|"D7"d>F AB cd|"G" dd/c/ Bc BA| "G"G(3G/B/d/ g2 gf|"C"e>G c2 e2|"D7"d>c BA GF|"G" [DB]2 [DB]4:|

2014-12-09 18:30 av 88.206.149.247 -
Ändrade rader 15-16 från

[K:G]"G"B(3B/d/g/ b2 ba|"C"g>c e2 g2|"A7"A>g gg fe|"D/A" dd/e/ fd a2| "A7"A>g gg fe|"Bm"d>e fd B2|"E7"B>B Bc d/e/d/B/|"A7" e2 A4|

till:

[K:G]"G"B(3B/d/g/ b2 ba|"C"g>c e2 g2|"D7"f>A c2 f2|"G" dd/e/ fd a2| "G"B(3B/d/g/ b2 ba|"C"g>c e2 g2|"D7"f>A c2 f2|"G" gb/a/ ge dc|

Ändrade rader 22-23 från

[K:G]

till:

[K:G]"G"G(3G/B/d/ g2 gf|"C"e>g c2 e2|"D7"d>F A2 d2|"G" gb/a/ ge dc| "G"B(3B/d/g/ b2 ba|"C"g>c e2 g2|"D7"f>A c2 f2|"G" dd/e/ fd a2|

2014-12-09 12:10 av 88.206.149.247 -
2014-12-09 12:09 av 88.206.149.247 -
Ändrad rad 21 från

"D"F>A Ad df|g>f fd Ad|"A7"e>e ec A/E/A/G/|"D"F2 F4:|

till:

"D"F>A Ad df|f>f fd Ad|"A7"e>e ec A/E/A/G/|"D"F2 F4:|

2014-12-09 12:09 av 88.206.149.247 -
Ändrade rader 14-15 från

"D"A>d df fb|b>a af df|"A7"a>g ge c/A/c/e/|"D"[dG]2 [dG]4:| [K:G]"A7"A>g gg fe|"D/A"d>e fd A2|"A7"A>g gg fe|"D/A" dd/e/ fd a2|

till:

"D"A>d df fb|b>a af df|"A7"a>g ge c/A/c/e/|"D"[dA]2 [dA]4:| [K:G]"G"B(3B/d/g/ b2 ba|"C"g>c e2 g2|"A7"A>g gg fe|"D/A" dd/e/ fd a2|

2014-12-09 12:03 av 88.206.149.247 -
Ändrade rader 14-15 från

"D"A>d df fb|b>a af df|"A7"a>g ge c/A/c/e/|"D"d2 d4:| "A7"A>g gg fe|"D/A"d>e fd A2|"A7"A>g gg fe|"D/A" dd/e/ fd a2|

till:

"D"A>d df fb|b>a af df|"A7"a>g ge c/A/c/e/|"D"[dG]2 [dG]4:| [K:G]"A7"A>g gg fe|"D/A"d>e fd A2|"A7"A>g gg fe|"D/A" dd/e/ fd a2|

Ändrade rader 20-25 från

|:"D"A>d df fb|b>a af df|"A7"a>g ge ca|"D"b>a af d2| "D"A>d df fb|b>a af df|"A7"a>g ge c/A/c/e/|"D"d2 d4:| C>B BB AG|F>G AF D2|C>B BB AG| FF/G/ AF d2| C>B BB AG|F>G AF D2|^G>G GA B/c/B/G/| c2 E4| d>A FA df|(3e/f/e/ d cB A2|c>A EA ce|(3d/e/d/ A GB A2| d>A FA df|(3e/f/e/ d cB A2|c>A EA AG|F2 F4 |]

till:

|:"D"D>A Ad df|f>f fd ad|"A7"e>e ec Ac|"D"f>f fd AG| "D"F>A Ad df|g>f fd Ad|"A7"e>e ec A/E/A/G/|"D"F2 F4:| [K:G]

2014-12-09 10:49 av 88.206.128.190 -
Tillförda rader 1-27

(:music:) X:1 T:Dansbopolska under konstruktion C:Jörgen Olsson R:Polska O:Västra Eneby, Östergötland Z:Jörgen Olsson M:3/4 H:Skriven 2014 till Kultur- och Fritidschef Jerker Carlsson. L:1/8 K:D V:1 |:"D"A>d df fb|b>a af df|"A7"a>g ge ca|"D"b>a af d2| "D"A>d df fb|b>a af df|"A7"a>g ge c/A/c/e/|"D"d2 d4:| "A7"A>g gg fe|"D/A"d>e fd A2|"A7"A>g gg fe|"D/A" dd/e/ fd a2| "A7"A>g gg fe|"Bm"d>e fd B2|"E7"B>B Bc d/e/d/B/|"A7" e2 A4| "D"f>d Ad fa|"A"(3g/a/g/ f ed c2|"A7"e>c Ac eg|"D"(3f/g/f/ d "G"Bd "A7"c2| "D"f>d Ad fa|"A"(3g/a/g/ f ed c2|"A7"e>c Ac e/g/e/c/|"D"d2 d4 |] V:2 |:"D"A>d df fb|b>a af df|"A7"a>g ge ca|"D"b>a af d2| "D"A>d df fb|b>a af df|"A7"a>g ge c/A/c/e/|"D"d2 d4:| C>B BB AG|F>G AF D2|C>B BB AG| FF/G/ AF d2| C>B BB AG|F>G AF D2|^G>G GA B/c/B/G/| c2 E4| d>A FA df|(3e/f/e/ d cB A2|c>A EA ce|(3d/e/d/ A GB A2| d>A FA df|(3e/f/e/ d cB A2|c>A EA AG|F2 F4 |] (:musicend:)

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2015-03-10 10:26