Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Nordlingers polska

Musik.3243 Historik

Dölj mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de skrevs in)

2015-10-11 12:01 av LP -
Tillförd rad 8

S:Efter J.A. Nordlinger

2015-09-18 23:08 av LP -
Tillförda rader 1-46

(:music:) X: 12 T: Nordlingers polska B: 21 Bjuråkerspolskor samlade och satta för piano af Jakob Adolf Hägg R: Polska O: Bjuråker, Hälsingland S:Efter Jakob Adolf Hägg Z: LP M: 3/4 L: 1/8 K: G V:1 V:2 merge V:3 V:4 merge

V:1 G>F G>A B>c|{/B}d2 d>c B//A//B3/2|c2 c>B AF/A/|1 GA/f/ g/f/g/e/ d2:|2 [FA]G [G,4G4]| |:G//F//G3/2 B2 d2|d>c [A4c4]|c>d c/B/c/d/ [c2e2]|[ce]>[Bd] B4| B>A [D2B2] [D2d2]|[Dd]>c [A4c4]|cdec AF|AG G4:|

|:g>d B2 d2|d>c [A4c4]|c>d [c2e2] [c2e2]| [ce]>[Bd] B4| g>d B2 B>d|d>[Ac] [A4c4]|cd ec AF|[FA]G [G,4G4]:|

V:2 z6|z6|z6|1 z6:|2 z6| |:z6|z6|z2 e2 z2|z6| z6|z6|z6|z6:| |:z6|z6|z2 e2 z2|z6| z6|z6|z6|z6:|

V:3 clef=bass G,6|G,6|D,6|1 z6:|2 G,2 G,,4| |:G,6|D,6|D,6|G,6| G,6|D,6|D,6|G,6:| |:G,6 |D,6|D,6 |G,6 | G,6 |D,6|D,6|G,2 G,,4:|

V:4 clef=bass [B,2D2] [B,2D2] [B,2D2]|[B,2D2] [B,2D2] [B,2D2]|[F,2A,2D2] [F,2A,2D2] [F,2A,2D2]|1 [G,2B,2D2] [G,2B,2D2] [G,2B,2D2]:|2 CB, z4| |:[B,2D2] [B,2D2] [B,2D2]|[F,2A,2D2] [F,2A,2D2] [F,2A,2D2]|[F,2A,2D2] [F,2A,2D2] [F,2A,2D2]|[B,2D2] [B,2D2] [B,2D2]| z2 B,2 B,2|[F,2A,2D2] [F,2A,2D2] [F,2A,2D2]|[F,2A,2D2] [F,2A,2D2] [A,2C2D2]|CB, B,4:| |:[B,2D2] [B,2D2] [B,2D2]|[F,2A,2D2] [F,2A,2D2] [F,2A,2D2]|[F,2A,2D2] [F,2A,2D2] [F,2A,2D2]|[B,2D2] [B,2D2] [B,2D2]| [B,2D2] [B,2D2] [B,2D2]|[F,2A,2D2] [F,2A,2D2] [F,2A,2D2]|[F,2A,2D2] [F,2A,2D2] [A,2C2D2]|CB, G,,4:| (:musicend:)

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2015-10-11 12:01