Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Kadrilj efter Alfred Petersson, Nättraby, Blekinge (SvL, Band 18, nr 308)

Musik.33 Historik

Dölj mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de skrevs in)

2011-04-28 20:43 av 109.74.0.212 -
2009-01-08 01:59 av Erik Ronström -
Ändrad rad 2 från

X:37

till:

X:308

Ändrad rad 5 från

B:Svenska Låtar Blekinge nr 274

till:

B:Svenska Låtar Blekinge nr 308

2009-01-08 00:41 av Erik Ronström -
Ändrad rad 5 från

B:, Band 18 nr 274

till:

B:Svenska Låtar Blekinge nr 274

2008-02-06 15:25 av Erik Ronström -
Ändrad rad 5 från

B:Svenska Låtar, Band 18 nr 274

till:

B:, Band 18 nr 274

2008-01-27 12:15 av Erik Ronström -
Ändrad rad 5 från

B:Svenska L{\aa}tar, Band 18 nr 274

till:

B:Svenska Låtar, Band 18 nr 274

2008-01-27 12:15 av Erik Ronström -
Borttagna rader 0-13

(:Title Kadrilj efter Alfred Pettersson 308:) Följande borde gå att autogenerera från infon i abc, eller tvinga användarna att fylla i genom att använda ett formulär (:table border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 align=right:) (:cell:) Spelman (:cell:) (:cellnr:) Landskap (:cell:) (:cellnr:) Tonart (:cell:) (:cellnr:) Låttyp (:cell:) (:tableend:)

Ändrad rad 4 från

T:efter Alfred Petersson, N\"attraby, Blekinge (SvL, Band 18, nr 308)

till:

T:efter Alfred Petersson, Nättraby, Blekinge (SvL, Band 18, nr 308)

Ändrade rader 6-7 från

Sverige, Blekinge, N\"attraby

till:

S:Efter O:Sverige, Blekinge, Nättraby

Borttagen rad 8

C:Trad.

2007-09-20 10:31 av Erik Ronström -
Ändrad rad 5 från

(:cell:) Alfred Petersson

till:
Ändrad rad 9 från

(:cell:)

till:

(:cell:)

2007-09-20 10:30 av Erik Ronström -
Ändrad rad 5 från

(:cell:) SPELMAN

till:

(:cell:) Alfred Petersson

Ändrad rad 7 från

(:cell:) LANDSKAP

till:

(:cell:)

Ändrad rad 9 från

(:cell:) TONART

till:

(:cell:)

Ändrade rader 11-13 från

(:cell:) LÅTTYP (:cellnr:) Känd genom (:cell:) KÄND GENOM

till:

(:cell:)

2007-09-20 10:21 av 194.218.203.67 -
Tillförd rad 1

(:Title Kadrilj efter Alfred Pettersson 308:)

2007-09-20 07:56 av Olle Paulsson -
Tillförda rader 1-38

Följande borde gå att autogenerera från infon i abc, eller tvinga användarna att fylla i genom att använda ett formulär (:table border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 align=right:) (:cell:) Spelman (:cell:) SPELMAN (:cellnr:) Landskap (:cell:) LANDSKAP (:cellnr:) Tonart (:cell:) TONART (:cellnr:) Låttyp (:cell:) LÅTTYP (:cellnr:) Känd genom (:cell:) KÄND GENOM (:tableend:)

(:music:) X:37 T:Kadrilj T:efter Alfred Petersson, N\"attraby, Blekinge (SvL, Band 18, nr 308) B:Svenska L{\aa}tar, Band 18 nr 274 Sverige, Blekinge, N\"attraby R:Kadrilj C:Trad. M:2/4 L:1/16

1/4=100

K:Bb F4 (GF=EF)|B4 (cBAB)|c2f2 (gf=ef)|d4 B2B2| (GBAB) (FBAB)|GBAB FBAB|G2e2 (dc)(cA)|1 B4 z4:|2 B4 z2|| K:F |:(AB)|c2f2 gfed|c2a2 c2a2|d2g2 fede|f2(ag) ({g}(f)e)(fd)| c2f2 gfed|(ca)(ac) (ca)(ac)|(Bg)(gf) fede|f4 z2:| K:Bb f2|(d2B2) (.B2.f2)|(d2B2) (.B2.f2)|(e2c2) (.c2.f2)|d2BB B2B2| b2a2 g2f2|g2f2 e2d2|f2A2 (BA)GA|B4 z2:| |:AB|c2A2 A2f2|c2A2 A2(Bc)|d2B2 B2f2|d2B2 B2(Bc)| d2dd d2^f2|g2a2 b2bg|g3=f f3A|1 B4 z2:|2 B4 z4|| (:musicend:)

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2011-04-28 20:43