Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Bonnjazz / Johan på Snippen

Musik.3480 Historik

Dölj mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de skrevs in)

2017-08-01 20:22 av Jonatan Lindström -
Tillförda rader 1-2
2017-07-31 16:03 av Jonatan Lindström -
Tillförd rad 4

Skånska Lasse

Borttagen rad 5

Z:Jonatan Lindström, 2017

Tillförda rader 7-8

N:Finns åtminstone 4 verser, syns om man laddar ned som abc/pdf. Z:Jonatan Lindström, 2017

2017-07-31 16:00 av Jonatan Lindström -
Tillförd rad 5

Z:Jonatan Lindström, 2017

2017-07-31 15:59 av Jonatan Lindström -
Borttagen rad 4

Z:Jonatan Lindström, 2017

Ändrad rad 54 från

w: 1.Jonatan Lindström 2017-07-31 15:59Nu Jo-han på Snip-pen har köpt sej kla-ver med åt-ti-o ba-sar och fint fa-ner. Och

till:

w: 1.Nu Jo-han på Snip-pen har köpt sej kla-ver med åt-ti-o ba-sar och fint fa-ner. Och

2017-07-31 15:59 av Jonatan Lindström -
Ändrad rad 55 från

w: 1.Jonatan LindströmNu Jo-han på Snip-pen har köpt sej kla-ver med åt-ti-o ba-sar och fint fa-ner. Och

till:

w: 1.Jonatan Lindström 2017-07-31 15:59Nu Jo-han på Snip-pen har köpt sej kla-ver med åt-ti-o ba-sar och fint fa-ner. Och

2017-07-31 15:58 av Jonatan Lindström -
Tillförda rader 1-63

(:music:) X:1 T:Bonnjazz / Johan på Snippen C:Gaston René Wahlberg Z:Jonatan Lindström, 2017 R:Schottis M:4/4 L:1/8

1/4=180

K:G W: W: 2. Nej, kors! Se på Ville å August är me'. W: de trivdes nog bäst där det livat ä'. W: Fast gammal en blir när som åre går te W: ska en välan inte va less för de'. W: W: Dansa det kan alla, både kärringar och gubbar, W: så att dammet ryker mellan tuver, sten å stubbar. W: Får di en gammal å känd melodram, W: dansar di av sej minst ett kilogram. W: Gamla Fia, stå ej längre si så där å skolka, W: killar inte de´i tårna när vi spelar polka? W: Fast du är sjuttio å jag sjuttiofem, W: så ska vi jazza me' gammal bonnakläm. W: W: 3. Och Laggarpar-Pelle å Hacktorpa Jon W: di kom me´en väska direkt från station. W: Di har vatt i stan å fått ut sin ranson, W: de´syns nog på bena, de´hörs uppå ton. W: W: Hoppa flickor, så ni riktigt visar underkjolen W: dra på bälgen, Johan så du trillar under stolen. W: Tjo, ska´du ha dej en stor pellerknark? W: De' gör i piglocket stort undervark! W: Haddeli å haddeli å hade-radi-rala, W: dansen går så dammet står tills tuppen börjar gala. W: Tack ska du ha för du spela så bra, W: så hissar vi Johan; Hurra, hurra, hurra! W: W: 4. Och nu går vi hem hördu Lotta kom hit, W: så ska jag dej följa på vägen en bit, W: är hunn' inte lös går jag med än'na dit, W: ifall jag får lönen för möda och flit. W: W: Ni som inga flickar har gå genast hem i snarken, W: så att inte ni i morr'n av husa-bonn får sparken, W: för att ni sover bak' stutar och plog, W: vi som har jänter vi klarar oss nog. W: Johan uppå Snippen om du inte har nå't för dej, W: ställer vi till skräll igen på onsdag eller lördag, W: ja, de' är säkert det tummar vi på, W: adjöken och tack för ikväll flickor små. W: D2 |: "G" G2 GA B2 Bc | d2 dc B3 B | "D" A2 AB c2 BA |1 "G" G2G2 D3D :|2 "G"G2 B2 G4 || w: 1.Jonatan LindströmNu Jo-han på Snip-pen har köpt sej kla-ver med åt-ti-o ba-sar och fint fa-ner. Och w: * nu är de' dans var-je lör-da' gu' ger, så~på bö-ne-mö-te går nog || in-gen mer. |: "C" GG ce GG ce | GG cG e2 e2 | "G" GG Bd GG Bd | GG BG d2 d2 | w: När som Jo-han tar kla-ve-ret mel-lan si-na hän-'ner, jän-ter-na de skrat-tar så de vi-sar si-na tän-'ner. w: Al-la vå-ra pi-gor lik-som al-la vå-ra dräng-ar, känn-er me-lo-di-n lik-som trakt-ens al-la sväng-ar. "D" D2 FA D2 FA | c2 cB A4 | D2 FA D2 FA |1 "G" B2 BA G4 :|2 "G" GG GG G4 |] w: Och när han drar up-på bäl-gen ett drag, så blir de' dans in-till ljus-nan-de dag. w: Jo-han han spe-lar så skjort-an blir våt, lägg-er sin själ i var || en-da drag-spels-låt. (:musicend:)

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2017-08-01 20:22