Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Bellmans polska

Musik.355 Historik

Dölj mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de skrevs in)

2012-04-22 19:34 av Karl Ljungkvist -
Tillförd rad 8

N: Klipp på youtube med Mikael och Mia Marin: http://www.youtube.com/watch?v=pmoikA2w-t0

2011-04-28 20:44 av 109.74.0.212 -
2011-03-08 07:45 av 90.233.146.218 -
Ändrad rad 13 från

D2a2a>f|g/2f/2g/2a <ba/2 gf|e3/2f/2 gb ag|f3/2e/2 dc dB|BA/2^G/2 ^GAA2|

till:

D2a2a>f|g/2f/2g/2a <ba/2 gf|e3/2f/2 gb ag|f3/2e/2 dc dB|BA/2^G/2 GAA2|

2009-11-19 18:20 av 90.227.96.221 -
Ändrade rader 11-14 från

|:A3/2d/2d ded|Aff e/2f/2gf|A3/2d/2d ded|Aff e/2f/2gf|f3/2a/2a aba| a3/2g/2f gf2|e3/2f/2g bag|f3/2e/2d cdB|BA/2G/2F E/2F/2AA|[1 A,DD4:|[2A,D2<D2E/2C/2|]|: D2a2a>f|g/2f/2g/2a <ba/2 gf|e3/2f/2g bag|f3/2e/2d cdB|BA/2^G/2^G AA2| D2a2a>f|=g/2f/2g/2a <ba/2 gf|e3/2f/2g bag|f3/2e/2d cdB|BA/2G/2F E/2F/2AA|A,DD4:|

till:

|:A3/2d/2 dd ed|Af fe/2f/2 gf|A3/2d/2 dd ed|Af fe/2f/2 gf|f3/2a/2 aa ba| a3/2g/2 fg f2|e3/2f/2 gb ag|f3/2e/2 dc dB|BA/2G/2 FE/2F/2 AA|[1 A,DD4:|[2A,D2<D2E/2C/2|]|: D2a2a>f|g/2f/2g/2a <ba/2 gf|e3/2f/2 gb ag|f3/2e/2 dc dB|BA/2^G/2 ^GAA2| D2a2a>f|=g/2f/2g/2a <ba/2 gf|e3/2f/2 gb ag|f3/2e/2 dc dB|BA/2G/2 FE/2F/2 AA|A,DD4:|

2009-01-22 23:48 av 94.255.158.163 -
Ändrad rad 6 från

S:Efter A G Jernberg

till:

S:Efter Gustaf Jernberg

Ändrad rad 23 från

S: Efter Gustav Jernberg

till:

S: Efter Gustaf Jernberg

2008-11-27 19:28 av 79.138.18.123 -
Ändrad rad 6 från

S:Efter Gustav Jernberg

till:

S:Efter A G Jernberg

2008-09-06 15:28 av 81.172.138.223 -
Ändrade rader 13-14 från

D2a2a>f|g/2f/2g/2a<ba/2gf|e3/2f/2g bag|f3/2e/2d cdB|BA/2^G/2^G AA2| D2a2a>f|=g/2f/2g/2a<ba/2gf|e3/2f/2g bag|f3/2e/2d cdB|BA/2G/2F E/2F/2AA|A,DD4:|

till:

D2a2a>f|g/2f/2g/2a <ba/2 gf|e3/2f/2g bag|f3/2e/2d cdB|BA/2^G/2^G AA2| D2a2a>f|=g/2f/2g/2a <ba/2 gf|e3/2f/2g bag|f3/2e/2d cdB|BA/2G/2F E/2F/2AA|A,DD4:|

2008-09-04 16:09 av 81.172.138.223 -
Ändrade rader 11-30 från

|:A3/2d/2d ded| Aff e/2f/2gf| A3/2d/2d ded| Aff e/2f/2gf| f3/2a/2a aba| a3/2g/2f gf2| e3/2f/2g bag| f3/2e/2d cdB| BA/2G/2F E/2F/2AA|[1 A,DD4:|[2A,D2<D2E/2C/2|]|: D2a2a>f| g/2f/2g/2a<ba/2gf| e3/2f/2g bag| f3/2e/2d cdB| BA/2^G/2^G AA2| D2a2a>f| =g/2f/2g/2a<ba/2gf| e3/2f/2g bag| f3/2e/2d cdB| BA/2G/2F E/2F/2AA| A,DD4:|

till:

|:A3/2d/2d ded|Aff e/2f/2gf|A3/2d/2d ded|Aff e/2f/2gf|f3/2a/2a aba| a3/2g/2f gf2|e3/2f/2g bag|f3/2e/2d cdB|BA/2G/2F E/2F/2AA|[1 A,DD4:|[2A,D2<D2E/2C/2|]|: D2a2a>f|g/2f/2g/2a<ba/2gf|e3/2f/2g bag|f3/2e/2d cdB|BA/2^G/2^G AA2| D2a2a>f|=g/2f/2g/2a<ba/2gf|e3/2f/2g bag|f3/2e/2d cdB|BA/2G/2F E/2F/2AA|A,DD4:|

2008-09-04 09:28 av Nils L - Lade till en annan variant.
Tillförda rader 31-48

(:musicend:)

En annan variant: (:music:) X: 1 T: Polska efter Bellman R: Polska O: Hälsingland S: Efter Gustav Jernberg S: Efter hälsingespelman vid namn . M: 3/4 K: D L: 1/8 Z: 2008-09-02, Nils L Ad dd/d/ ed | df fe1/2f1/2 gf | Ad dd/d/ ed | df fe1/2f1/2 gf | fa aa/a/ ba | a>g fg f2 | e>f gb ag | f>e dc dB | BA1/2G1/2 FE1/2F1/2 AA, | A,D D4 :| |: D2 a2 a>f | g1/2f1/2g1/2a1/2 b>a gf | e>f gb ag | f>e dc dB | BA1/2^G1/2 (GA) A2 |

   D2 a2 a>f | g1/2f1/2g1/2a1/2 b>a gf | e>f gb ag | f>e dc dB | BA1/2G1/2 FE1/2F1/2 AA, | A,D D4 :|
2008-09-04 08:40 av 130.225.78.235 - fix
Tillförda rader 11-12

|:A3/2d/2d ded| Aff e/2f/2gf| \

Borttagna rader 13-14

Aff e/2f/2gf| A3/2d/2d ded| \

Ändrad rad 19 från

BA/2G/2F E/2F/2AA|1 A,DD4:|2A,D2<D2E/2C/2|: \

till:

BA/2G/2F E/2F/2AA|[1 A,DD4:|[2A,D2<D2E/2C/2|]|: \

Ändrad rad 29 från

BA/2G/2F E/2F/2AA|

till:

BA/2G/2F E/2F/2AA| \

Borttagna rader 30-31
2008-09-04 00:41 av 81.172.138.223 -
Ändrade rader 6-7 från

S:Efter Gustav Jernberg - Sikvik - Gävle

till:

S:Efter Gustav Jernberg N:Jernberg sa sig ha låten efter en gammal hälsingespelman vid namn Bellman.

2008-09-04 00:36 av 81.172.138.223 -
Ändrad rad 6 från

S:A.G Jernberg

till:

S:Efter Gustav Jernberg - Sikvik - Gävle

2008-09-04 00:29 av 81.172.138.223 -
Borttagen rad 0
Ändrade rader 18-25 från

BA/2G/2F E/2F/2AA| A,DD4| A3/2d/2d ded| Aff e/2f/2gf| A3/2d/2d ded| Aff e/2f/2gf| f3/2a/2a aba| a3/2g/2f gf2|

till:

BA/2G/2F E/2F/2AA|1 A,DD4:|2A,D2<D2E/2C/2|: D2a2a>f| g/2f/2g/2a<ba/2gf| \

Tillförda rader 22-26

f3/2e/2d cdB| BA/2^G/2^G AA2| D2a2a>f| =g/2f/2g/2a<ba/2gf| e3/2f/2g bag|

Ändrade rader 28-51 från

BA/2G/2F E/2F/2AA| A,D2<D2E/2C/2| D2a2a>f| g/2f/2g/2a<ba/2gf| e3/2f/2g bag| f3/2e/2d cdB| BA/2^G/2^G AA2| D2a2a>f| =g/2f/2g/2a<ba/2gf| e3/2f/2g bag| f3/2e/2d cdB| BA/2G/2F E/2F/2AA| A,D2<D2E/2C/2| D2a2a>f| g/2f/2g/2a<ba/2gf| e3/2f/2g bag| f3/2e/2d cdB| BA/2^G/2^G AA2| D2a2a>f| =g/2f/2g/2a<ba/2gf| e3/2f/2g bag| f3/2e/2d cdB| BA/2G/2F E/2F/2AA| A,DD4|

till:

BA/2G/2F E/2F/2AA| A,DD4:|

2008-09-03 23:50 av 81.172.138.223 -
Tillförda rader 1-54

(:music:) X:1 T:Bellmans polska R:Polska O:Gästrikland S:A.G Jernberg M:3/4 L:1/8 K:D A3/2d/2d ded| Aff e/2f/2gf| A3/2d/2d ded| Aff e/2f/2gf| f3/2a/2a aba| a3/2g/2f gf2| e3/2f/2g bag| f3/2e/2d cdB| BA/2G/2F E/2F/2AA| A,DD4| A3/2d/2d ded| Aff e/2f/2gf| A3/2d/2d ded| Aff e/2f/2gf| f3/2a/2a aba| a3/2g/2f gf2| e3/2f/2g bag| f3/2e/2d cdB| BA/2G/2F E/2F/2AA| A,D2<D2E/2C/2| D2a2a>f| g/2f/2g/2a<ba/2gf| e3/2f/2g bag| f3/2e/2d cdB| BA/2^G/2^G AA2| D2a2a>f| =g/2f/2g/2a<ba/2gf| e3/2f/2g bag| f3/2e/2d cdB| BA/2G/2F E/2F/2AA| A,D2<D2E/2C/2| D2a2a>f| g/2f/2g/2a<ba/2gf| e3/2f/2g bag| f3/2e/2d cdB| BA/2^G/2^G AA2| D2a2a>f| =g/2f/2g/2a<ba/2gf| e3/2f/2g bag| f3/2e/2d cdB| BA/2G/2F E/2F/2AA| A,DD4|

(:musicend:)

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2012-04-22 19:34