Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Lackströms polska

Musik.37 Historik

Dölj mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de skrevs in)

2011-04-28 20:44 av 109.74.0.212 -
2011-01-25 12:02 av Nils L - Lade till länk till Trästadsamlingen
Ändrad rad 27 från

N:Ur en gammal handskrift från Trästad, Blackstad

till:

N:Ur en gammal handskrift från Trästad, Blackstad (Trästadsamlingen)

2011-01-16 19:47 av Nils L - Fixade index-nummer
Ändrad rad 3 från

X:1

till:

X:8

Ändrad rad 21 från

X:1

till:

X:8

2008-10-02 20:20 av Jonas Brunskog - annan version
Tillförda rader 17-36

Här kommer en annan version: (:music:) X:1 T:Lackströms Polska R:Polska O:Trästad, Småland B:50 Småländska låtar Z:Jonas Brunskog N:Ur en gammal handskrift från Trästad, Blackstad N:nr. 8 i '50 Småländska låtar' M:3/4 L:1/8 K:Dm |:A>d d^c de|e>f {a}(g/f/)e/^c/ d2|A>d d^c de|(e/f/)e/d/ (c/d/c/B/) (A/B/)c/A/| (A>d) d^c de|e>f {a}(g/f/)e/^c/ d2|d/f/a/f/ c/e/g/e/ d/f/a/f/|(a/g/)e/^c/ d4:| |:{e}d/e/f/g/ a2 a2|ag/a/ ba/g/ a2|(e>f) (f>g) (g>a)|(a/f/)e/f/ d4| A>d d^c de|e>f {a}(g/f/)e/^c/ d2|d/f/a/f/ c/e/g/e/ d/f/a/f/|(a/g/)e/^c/ d2 D2:| (:musicend:)

2008-05-11 12:38 av Jon Magnusson -
Tillförd rad 6

D: Björlert, Löfberg, Pekkari - Mikaelidansen

2008-01-27 12:24 av Erik Ronström -
Borttagna rader 0-15

(:Title Lackströms polska:) Följande borde gå att autogenerera från infon i abc, eller tvinga användarna att fylla i genom att använda ett formulär (:table border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 align=right:) (:cell:) Spelman (:cell:) Lackström (:cellnr:) Landskap (:cell:) Småland (:cellnr:) Tonart (:cell:) Dm (:cellnr:) Låttyp (:cell:) Slängpolska (:cellnr:) Känd genom (:cell:) Björnlert-Löfberg-Pekkari (:tableend:)

Tillförd rad 2

%FolkWiki Känd genom: Björnlert-Löfberg-Pekkari

Ändrad rad 4 från

T:Lackstroms polska

till:

T:Lackströms polska

Ändrade rader 6-7 från

Z:2007-09-05 O:Lackström, Småland

till:

S:Efter O:Småland

2007-11-27 15:21 av 194.218.203.67 -
Tillförd rad 1

(:Title Lackströms polska:)

2007-11-27 15:20 av 194.218.203.67 -
Ändrade rader 24-26 från

K:D A3/2d/2d ^cde|ef g/2f/2e/2^c/2 d2|A3/2d/2d ^cdf|e/2f/2e/2d/2 c/2d/2c/2B/2 BA| A3/2d/2d ^cde|ef g/2f/2e/2^c/2 d2|d/2f/2a/2f/2 c/2e/2g/2e/2 d/2f/2a/2f/2|a/2g/2e/2^c/2 ^cd d2:|

till:

K:Dm A3/2d/2 d^c de|ef g/2f/2e/2^c/2 d2|A3/2d/2d ^cdf|e/2f/2e/2d/2 c/2d/2c/2B/2 BA| A3/2d/2 d^c de|ef g/2f/2e/2^c/2 d2|d/2f/2a/2f/2 c/2e/2g/2e/2 d/2f/2a/2f/2|a/2g/2e/2^c/2 ^cd d2:|

2007-11-27 15:19 av 194.218.203.67 -
Tillförda rader 1-29

Följande borde gå att autogenerera från infon i abc, eller tvinga användarna att fylla i genom att använda ett formulär (:table border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 align=right:) (:cell:) Spelman (:cell:) Lackström (:cellnr:) Landskap (:cell:) Småland (:cellnr:) Tonart (:cell:) Dm (:cellnr:) Låttyp (:cell:) Slängpolska (:cellnr:) Känd genom (:cell:) Björnlert-Löfberg-Pekkari (:tableend:)

(:music:) X:1 T:Lackstroms polska R:Slängpolska Z:2007-09-05 O:Lackström, Småland M:3/4 L:1/8 K:D A3/2d/2d ^cde|ef g/2f/2e/2^c/2 d2|A3/2d/2d ^cdf|e/2f/2e/2d/2 c/2d/2c/2B/2 BA| A3/2d/2d ^cde|ef g/2f/2e/2^c/2 d2|d/2f/2a/2f/2 c/2e/2g/2e/2 d/2f/2a/2f/2|a/2g/2e/2^c/2 ^cd d2:| d/2e/2f/2g/2 a2 a2|ag/2a/2 ba/2g/2 a2|e3/2f/2f gga|fe/2f/2d4| A3/2d/2 d^c de|ef g/2f/2e/2^c/2 d2|d/2f/2a/2f/2 c/2e/2 g/2e/2 d/2f/2a/2f/2|a/2g/2e/2^c/2 ^cd d2:| (:musicend:)

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2011-04-28 20:44