Senaste ändringarna - Sök:




Redigera menyn

No 2 Polketta af Gungell ur Sven Johnssons notbok

Musik.4093 Historik

Dölj mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de skrevs in)

2019-02-13 19:59 av Peter Svensson -
Tillförda rader 1-43

(:music:) X:2 T:No 2 Polketta af Gungell T:ur Sven Johnssons notbok R:Polkett O:Mörrum, Blekinge B:Sven Johnssons notbok M:2/4 L:1/8

1/4=125

Z:Peter Svensson K:D D |: FF {/G} F/2E/2F | AG {/A} G/2F/2G | e2 eg | gf f/2e/2d | FF {/G} F/2E/2F | AG {/A} G/2F/2G |

 c/2c/2c/2c/2 ce |1 d d d D :|2 d d d z |: FGAA | BA A/2G/2G | EF GG | AG G/2F/2F | 

f>g aa | ba a/2g/2g | e>f g/2c/2e | d3 z | Dz/2B/2 Dz/2d/2 | Dz/2B/2 Dz/2d/2 | dc (c/2B/2c) | cB (B/2A/2B) | Dz/2B/2 Dz/2d/2 | Dz/2B/2 Dz/2d/2 | dc (c/2B/2c) | A GGG :: B/2B/2B/2B/2 Bd | d/2c/2e c2 | f2 fa | a/2 g/2b g2 | B/2B/2B/2B/2 Bd | d/2c/2e c2 | f2 fa | ggg z :: [M:3/4] [Q:1/4=180] (F4A2) | (G4B2) | (A4f2) | {/g}f z e z f z | a4 c2 | {/d} c z B z c z | (d4f2) | d2 z2 z2 :| (:musicend:)

Andra reprisen låter konstigt (falskt). I versionen nedan är ett tonartsbyte inlagt som får det att låta bättre.

(:music:) X:2 T:No 2 Polketta af Gungell T:ur Sven Johnssons notbok R:Polkett O:Mörrum, Blekinge B:Sven Johnssons notbok M:2/4 L:1/8

1/4=125

Z:Peter Svensson K:D D |: FF {/G} F/2E/2F | AG {/A} G/2F/2G | e2 eg | gf f/2e/2d | FF {/G} F/2E/2F | AG {/A} G/2F/2G | c/2c/2c/2c/2 ce |1 d d d D:|2 d d d z |: FGAA | BA A/2G/2G | EF GG | AG G/2F/2F | f>g aa | ba a/2g/2g | e>f g/2c/2e | d3 z | [K:G] Dz/2B/2 Dz/2d/2 | Dz/2B/2 Dz/2d/2 | dc (c/2B/2c) | cB (B/2A/2B) | Dz/2B/2 Dz/2d/2 | Dz/2B/2 Dz/2d/2 | dc (c/2B/2c) | A GGG :: B/2B/2B/2B/2 Bd | d/2c/2e c2 | f2 fa | a/2 g/2b g2 | B/2B/2B/2B/2 Bd | d/2c/2e c2 | f2 fa | ggg z :: [M:3/4] [Q:1/4=180] [K:D] (F4A2) | (G4B2) | (A4f2) | {/g}f z e z f z | a4 c2 | {/d} c z B z c z | (d4f2) | d2 z2 z2 :| (:musicend:)

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2019-02-13 19:59