Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Polska efter Söderholm (SvL Dalarna 1248)

Musik.4197 Historik

Dölj mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de skrevs in)

2019-06-16 12:40 av Jonas Brunskog - Ny låt
Tillförda rader 1-19

(:music:) X:1248 T:Polska efter Söderholm T:(SvL Dalarna 1248) R:Polska O:Bingsjö, Dalarna S:Hjort Anders Olsson S:Söderholm B:Svenska Låtar Dalarna N:Drillarna ska vara 'c{dc}', men är ändrade för att fungera bättre i MIDI. M:3/4 L:1/8 K:A

132

{/a}v(g/a/)b/a/ fa/f/ d(f|e)a/e/ ce/c/ [Ae]Tc|B/c/d/B/ GB/G/ E(G|A)B cd e(a| g/a/)b/a/ fa/f/ df|ea/e/ ce/c/ [Ae](Tc|B/)c/d/B/ GB/G/ EG/B/|{AB}A2 A,2A,2:| |:CE B,E A,2|B>(c d/)c/d/f/ e2|B>c df/d/ ce/c/|BA/G/ AA/E/ [EC-]2| CE B,E A,2|B>(c d/)c/d/f/ e2|B>c df/d/ ce/c/|{ED}EG/B/ [AA]4:| (:musicend:)

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2019-06-16 12:40