Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Anglais "Björndansen"

Musik.4209 Historik

Dölj mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de skrevs in)

2019-07-30 21:54 av Sven Midgren -
Tillförd rad 4

S:Svenska Låtar Skåne 559/589

Borttagen rad 7

S:SvL Skåne 559/589

2019-07-30 21:51 av Sven Midgren -
Tillförda rader 1-23

(:music:) X:1 T:Anglais "Björndansen" O:Skåne R:Engelska R:Anglais S:SvL Skåne 559/589 N:Låten förekommer i två versioner i Svenska Låtar. En med G och en med G#. I Enningers originalnot verkar det vara G# konsekvent: https://katalog.visarkiv.se/lib/views/fmk/ShowRecord.aspx?id=1441206 M:2/4 L:1/8 K:Am treble V:1 |:EE/E/ AA/A/ | EE/E/ cc/c/| EE/E/ AA/A/ | GG A2 :| |:c2 cB/c/| A3 c| BB GE| ef ed | c2 cB/c/| A3 c| BB GE| AA A2:| V:2 |:EE/E/ EE/E/|EE/E/ EE/E/|EE/E/ EE/E/|DD E2:| w: Här ko-mer björ-nen som | bor ut-i sko-gen han | hop-par och dan-sar så | ak-ta dig! |: A,A,/A,/ A,A,/A,/| A,A,/A,/ A,A,/A,/|G,G,/G,/ G,G,/G,/ |A,A, A,2 | w: Blå-bär och ho-nung det | ä-ter han opp det är | mat som gör gott i hans | star-ka kropp. A,A,/A,/ A,A,/A,/| A,A,/A,/ A,A,/A,/|G,G,/G,/ G,G,/G,/ |A,A, A,2:| w: Blå-bär och ho-nung det | ä-ter han opp det är | mat som gör gott i hans | star-ka kropp. (:musicend:)

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2019-07-30 21:54