Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Angelois efter Sasser Swensson

Musik.4280 Historik

Dölj mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de skrevs in)

2020-03-13 11:37 av Sven Midgren -
Tillförda rader 32-47

(:music:) X:1 T:Angelois T:efter Sasser Swensson R:Engelska S:Efter Sasser Swensson, Borrby O:Borrby, Skåne B:FMK M87:091 Z:rytmiskt justerad i B-deln av Sven Midgren och transponerad till A-dur för Skånska Spelmanslaget på Österlen M:2/4 L:1/8 K:A e/d/ | ce ee | df fe/d/ | c/e/c/A/ B/d/B/G/ | Aa ae/d/ | ce ee | df fe/d/ | c/e/c/A/ B/d/B/G/ | AA A :|: e | aA/A/ A/B/c/d/ | ee/d/ e2 | d/c/B/A/ G/A/B/G/ | A/B/c/d/ e2 | aA/A/ A/B/c/d/ | ee/d/ e2 | d/c/B/A/ G/A/B/G/ | Ac A :| (:musicend:)

2020-02-20 18:09 av Sven Midgren -
Tillförda rader 1-31

(:music:) X:1 T:Angelois T:efter Sasser Swensson R:Engelska S:Efter Sasser Swensson, Borrby O:Borrby, Skåne B:FMK M87:091 Z:ABC-transkribering av Sven Midgren, enligt originalnoten M:2/4 L:1/8 K:Bb f/e/ | df ff | eg gf/e/ | d/f/d/B/ c/e/c/A/ | Bb bf/e/ | df ff | eg gf/e/ | d/f/d/B/ c/e/c/A/ | BB B :|: f | b2 BB | Bcde | ffef | e/d/c/B/ A/B/c/A/ | B/c/d/e/ f2 | b2 BB | Bcde | ffef | e/d/c/B/ A/B/c/A/ | Bd B :| (:musicend:)

(:music:) X:1 T:Angelois T:efter Sasser Swensson R:Engelska S:Efter Sasser Swensson, Borrby O:Borrby, Skåne B:FMK M87:091 Z:rytmiskt justerad i B-deln av Sven Midgren M:2/4 L:1/8 K:Bb f/e/ | df ff | eg gf/e/ | d/f/d/B/ c/e/c/A/ | Bb bf/e/ | df ff | eg gf/e/ | d/f/d/B/ c/e/c/A/ | BB B :|: f | bB/B/ B/c/d/e/ | ff/e/ f2 | e/d/c/B/ A/B/c/A/ | B/c/d/e/ f2 | bB/B/ B/c/d/e/ | ff/e/ f2 | e/d/c/B/ A/B/c/A/ | Bd B :| (:musicend:)

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2020-03-13 11:37