Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Polska efter Lissmyr Erik

Musik.60 Historik

Dölj mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de skrevs in)

2012-10-21 19:00 av Nils L - Lade till EÖ-hänvisning
Tillförd rad 8

B:Jämför EÖ nr 320

2012-10-21 19:00 av Nils L - Fixade namnlänk
Borttagen rad 3

C:

Ändrad rad 6 från

S:Efter Lissmyr Erik

till:

S:efter Lissmyr Erik Persson

2011-04-28 20:47 av 109.74.0.212 -
2008-02-06 17:48 av Erik Ronström -
Borttagna rader 0-14

Följande borde gå att autogenerera från infon i abc, eller tvinga användarna att fylla i genom att använda ett formulär (:table border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 align=right:) (:cell:) Spelman (:cell:) (:cellnr:) Landskap (:cell:) Dalarna (:cellnr:) Tonart (:cell:) (:cellnr:) Låttyp (:cell:) Polska (:cellnr:) Känd genom (:cell:) Mattias Helje (:tableend:)

Ändrade rader 7-9 från

O:Lissmyr Erik, Dalarna

till:

S:Efter Lissmyr Erik S:Känd genom Mattias Helje O:Dalarna

2007-12-12 12:49 av Anton Teljebäck -
Ändrad rad 18 från

T:Polska efter Lissmyr Erik 2

till:

T:Polska efter Lissmyr Erik

2007-12-09 13:45 av Anton Teljebäck -
Ändrad rad 4 från

(:cell:)

till:
2007-12-09 13:44 av Anton Teljebäck -
Ändrad rad 18 från

T:Polska efter Lissmyr Erik

till:

T:Polska efter Lissmyr Erik 2

2007-12-09 11:36 av Anton Teljebäck -
Ändrade rader 28-29 från

A>^G A>B (3cAc | (3BGB A>F (3EDE | F2 E4 | A>^G A>B (3cAc | (3BGB A>F (3EDE | F2 D4 :|

till:

(A>^G) (A>B) (3cAc | (3BGB (A>F) (3(EDE) | F2 E4 | (A>^G) (A>B) (3cAc | (3BGB (A>F) (3(EDE) | F2 D4 | (A>^G) (A>B) (3cAc | (3BGB (A>F) (3(EDE) | F2 E4 | (A>^G) (A>B) (3cAc | (3BGB (A>c) e>g | f2 d4 |

2007-12-09 11:32 av Anton Teljebäck -
Ändrade rader 26-29 från

D | d>f a2 a>f | g>b (3afa (3gfd | (3ef^g a2 c>d |

till:

D | d>f a2 a>f | g>b (3afa (3gfd | (3ef^g a2 c>d | e<f d2 e>c | (3Adf a2 a>f | g>b (3afa (3gfd | (3ef^g a2 c>d | e<f d4 :| A>^G A>B (3cAc | (3BGB A>F (3EDE | F2 E4 | A>^G A>B (3cAc | (3BGB A>F (3EDE | F2 D4 :|

2007-12-09 11:28 av Anton Teljebäck -
Tillförda rader 1-27

Följande borde gå att autogenerera från infon i abc, eller tvinga användarna att fylla i genom att använda ett formulär (:table border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 align=right:) (:cell:) Spelman (:cell:) (:cellnr:) Landskap (:cell:) Dalarna (:cellnr:) Tonart (:cell:) (:cellnr:) Låttyp (:cell:) Polska (:cellnr:) Känd genom (:cell:) Mattias Helje (:tableend:)

(:music:) X:1 T:Polska efter Lissmyr Erik C: R:Polska Z:Anton Teljebäck 2007-12-09 O:Lissmyr Erik, Dalarna M:3/4 L:1/8 K:D D | d>f a2 a>f | g>b (3afa (3gfd | (3ef^g a2 c>d | (:musicend:)

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2012-10-21 19:00