Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Växnans vågor

Musik.703 Historik

Dölj mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de skrevs in)

2022-09-27 18:28 av 85.230.192.147 - andrastämma
Tillförda rader 22-73

Variant med andrastämma:

(:music:)

X:1 T:Växnans vågor C:J E Bergsman O:Ljusdal, Hälsingland R:Polska Z:Bengt Ohlson L:1/16

1/4=96

M:3/4 K:G

V:1 |:"^1"v g2fe (d2c2) B2d2 | (dc)AF (G2D2) B,2G,2 | A,2^C"^Polska"E A2^ce (ab)ag | uu (fg)e^c (d=c)AF (Dd)ef | v g2fe (d2c2) B2d2 | (dc)AF (G2D2) B,2G,2 | A,2^CE A2^ce (ab)ag | (fd)fa g4 z4 :: v (EG)(BG) (cG)(BG) (EG)(BG) | (^DF)(AF) (BF)(AF) (^DF)(AF) | (B,^D)(AD) (BD)(AD) (B,^D)(AD) | (GF)E^D (EF)GA (^AB)(cB) | (EG)(BG) (cG)(BG) (EG)(BG) | (EA)(cA) (dA)(cA) (EA)(cA) | (EG)(BG) (cG)(BG) (B,F)(AF) |1 (GF)E^D E4 z4 :|2 (GF)E^D E4 z2u ^d2 |: v (dc)AF (dc)AF (dc)A"^Bizz."F | (ed)BG (ed)BG (ed)BG :| (ed)B^G (ed)B^G (ed)B^G | (fe)cA (fe)cA (fe)cA | (dc)AF (dc)AF (dc)AF |1 (FD)E^E (FG)^GA (^AB)c^c :|2 G4 g6u b2 |: (ba)f^d (BA)F^D (B,D)FB | (G,B,)EG (B,E)GB (EG)Be | (ag)e^c (AG)E^C (A,C)EA | (A,^C)DF (=CD)FA (AB)c^c | (ed)BG (ed)BG (ed)BG | (fe)cA (fe)cA (fe)cA | (dc)AF (dc)AF (dc)AF | G4 g6 z2 :|

(:musicend:)

(:music:)

X:1 T:Växnans vågor (andrastämman) C:J E Bergsman O:Ljusdal, Hälsingland R:Polska Z:Bengt Ohlson L:1/16

1/4=96

M:3/4 K:G

V:2 |:"^2"v B2dc (B2A2) G2B2 | (BA)FD (B,2G,2) G,2D2 | ^C2EA ^c2eg (ef)ed | (AB)GE (FE)DC (A,F)GA | v B2dc (B2A2) G2B2 | (BA)FD (B,2G,2) G,2D2 | ^C2EA ^c2eg (ef)ed | (cA)cd B4 z4 :: v (Be)(ge) (ae)(ge) (Be)(ge) | (B^d)(fd) (gd)(fd) (Bd)(fd) | (AB)(^dB) (fB)(dB) (AB)(dB) | (BA)GF (GA)Bc (^cd)(ed) | (Be)(ge) (ae)(ge) (Be)(ge) | (Ac)(ec) (fc)(ec) (Ac)(ec) | (GB)(eB) (gB)(eB) (^DF)(BF) |1 (E^D)B,A, G,4 z4 :|2 (E^D)B,A, G,4 z2u B2 |: v F4 (F2E2) D2C2 | B,4 (D2G2) B2G2 :| ^G4 (G2F2) E2D2 | C4 E2A2 c4 | F4 (F2E2) D2C2 |1 A,2B,2 C2D2 E2F2 :|2 B,4 [GB]6u g2 |: (gf)^dB (GF)^DB, (A,B,)DF | (B,E)GB (EG)Be (GB)eg | (fe)^cA (FE)^CA, (CE)Ac | (^CE)FA (A,=C)DF (FG)AF | B,4 (D2G2) B2G2 | C4 E2A2 c4 | F4 "^Stämförslag B.O." (F2E2) D2C2 | B,4 [GB]6 z2 :| (:musicend:)

2011-04-28 20:49 av 109.74.0.212 -
2009-01-12 10:40 av Laurent -
Ändrade rader 5-6 från

O:Hälsingland C:E V Bergsman

till:

O:Ljusdal, Hälsingland C:Erik Bergsman

2008-12-03 15:06 av C-G Magnusson -
Tillförda rader 1-21

(:music:) X:1 T:Växnans vågor R:Polska O:Hälsingland C:E V Bergsman Z:C-G Magnusson, 2008-12-03 M:3/4

120

L:1/16 K:G g2fe d2c2 B2d2 | (dc)AF G2D2 B,2G,2 | A,2^CE A2^ce (ab)ag | (fg)e^c (d=c)AF (Dd)ef | g2fe d2c2 B2d2 | (dc)AF G2D2 B,2G,2 | A,2^CE A2^ce (ab)ag | (fd)fa g4 z4 :| |: (EG)(BG) (cG)(BG) (EG)(BG) | (^DF)(AF) (BF)(AF) (DF)(AF) | (B,^D)(AD) (BD)(AD) (B,D)(AD) | (GF)E^D (EF)GA ^ABcB | (EG)(BG) (cG)(BG) (EG)(BG) | (EA)(cA) (dA)(cA) (EA)(cA) | (EG)(BG) (cG)(BG) (B,F)(AF) | (GF)E^D E4 z2d2 :: dcAF dcAF dcAF | edBG edBG edBG | dcAF dcAF dcAF | edBG edBG edBG | edB^G edBG edBG | fecA fecA fecA | dcAF dcAF dcAF |1 FDE^E FG^GA ^ABc^c :|2 G4 [g6B6D6G,6] b2 |: baf^d BAF^D B,DFB | G,B,EG B,EGB EGBe | age^c AGE^C A,CEA | A,^CDF =CDFA ABc^c | edBG edBG edBG | fecA fecA fecA | dcAF dcAF dcAF | [G4B,4] [g4B4] z4 :| (:musicend:)

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2022-09-27 18:28