Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Slängpolska från Barsebäck (SvL Skåne nr. 754) efter Per Munkberg

LandskapSkåne
LåttypPolska
TonartAm
UppteckningSvenska Låtar Skåne
Abc-uppteckning2007-09-05

OBS: Första tonen i a-delens fjärde takt är i SVL Skåne 754 noterad som ett a på e-strängen och inte ett g på e-strängen som först hade noterats här, så det har jag ändrat. / Skåning

Är det säkert att detta är Am och inte Ephr? Den saknar förtecken och har ett tydligt slut på e, liksom början. \Jonas

Modalitet handlar om upplevelse, och är därför alltid subjektiv. Det finns inget 100% "rätt" svar på frågan. Det enklaste sättet att testa är att sjunga/spela en bordun till låten. Pröva att spela en A- respektive E-bordun till denna låt. Vilken känns mest "hemma", mest "vilande"?

Men vill man gräva ner sig lite mer finns det andra saker som talar för ett A-modus. Ett kort exempel:

Första takten etablerar tydligt kvinten E-A, vilket (i vår västerländska musiktradition) brukar upplevas som att A får karaktär av grundton. Det hänger ihop med hur övertonsserien ser ut. Hade första takten istället varit E-H-E hade det däremot pekat mot E.

För den som är intresserad av modalitet inom svensk folkmusik kan jag rekommendera t ex Sven Ahlbäcks skrifter i ämnet! / Erik

Tack för det uttömmande svaret! Kanske kan du lägga till delar av detta till Kyrkotonartssidan? \Jonas

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2023-08-10 09:26