Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Anders Gustaf Andersson

Ingår i kategorin .

Citat hämtat från Sörmlands Musikarkiv:

"Lantbrukaren Anders Gustaf Andersson i Nora, Mörkö socken, är född 7/10 1868 på gården Björkarö i Mörkö. Då han var tio år köpte fadern, som var musikalisk och ivrade för att sonen i tid skulle få ägna sig åt musiken, en fiol och satte honom i lära hos en gammal spelman som hette Jan Petter Jansson, gemenligen kallad "Tjädergubben", och av en skollärare och organist Isaksson i Mörkö fick han samtidigt undervisning i notkonsten. Redan vid tolv års ålder fick Andersson - i början tillsammans med en spelkamrat vid namn Fredrik Johansson - spela på bröllop och danser och under lång tid var han självskriven som spelman i socknen.

Anderssons repertoar är omfångsrik och synnerligen gedigen. De allra flesta av hans polskor tillhöra sextondelstypen - numera i regel jämförelsevis sparsamt förekommande i landskapet. Många av dem ha molltonarter, vilket är anmärkningsvärt, då så gott som all folklig musik i Sörmland har durtonart. Sina melodier har Andersson efter Jan Petter Jansson, som i sin ordning lärt dem av en klockare Andersson i Mörkö vilken var född på 1700-talet och Janssons läromästare i fiolspelet. Den gamle klockaren skall, enligt Anderssons utsago, ha varit en ovanligt framstående fiolspelman, vilken, tack vare sin notkännedom, förestod att skriva ner och bevara sina melodier. Vid sitt frånfälle efterlämnade han flera handskrifter, varav ett par kommo i Anderssons ägo, men vilka nu tyvärr förkommit.

En son till klockare Andersson, vid namn Nils Malmberg - numbera bosatt på ålderdomshemmet i Mörkö - är fiolkunnig, men är nu på grund av sin höga ålder - nittiofyra år - jämte sjukdom, oförmögen att spela."


Låtar i kategorin Anders Gustaf Andersson

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2012-10-23 14:26