Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Johan von Schwartz

Bland alla krigare från Hälsingland, som deltogo i Karl XII:s krig, är kaptenen Johan von Schwartz den märkvärdigaste. Han var son till soldaten J. Svart, som bodde vid Norsbron i Delsbo. Soldaten Svart, som deltagit med urmärkelse i Karl XI:s krig, var en god fiolist, men kom snart att överträffas av sonen Johan.

Johan började som vallpojke på Lillvallen, men dog vid Liesna som kapten och chef för Arbrå kompani samt hade blivit adlad till von Schwartz.

Han är vår provins Ole Bull, ty hans gånglåtar, polskor och marscher äro de skönaste vi äga i Hälsingland. Bäckens brus, skogens sus, fågelns sång, krearurens läten och vågornas skvalp , sökte han återge. Därför äro också hans låtar så varierande. Även krigarliv försökte han skildra i toner. T. ex. "Benderpolskan", och "Övergången av Diina 1701".

Genom att Arbrå och Undersviks socknar tillhörde hans kompaniområde, och från dessa socknar funnos mången soldat med gott tonsinne, kommo flera av utav Schwartz yppersta låtar att leva kvar i dessa bygder och bliva bevarade åt eftervärlden. Att nämna äro t ex. "Vågsvall", "Bolleberge", "Dellens vågor", "Delbokölen", "Slagsmål i kolkojan", "Trollet i skäckten", "Trolldans-på kolbottnen", "Björnpolskan" o.s.v.

Schwartz stoft vilar vid Liesna Jankas sumpiga stränder, men han lever ibland oss hälsingar i de toner han skapat.


Låtar i kategorin Johan von Schwartz

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2023-04-22 21:56