Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Johannes Nord, Hyllinge, Skåne (1832-1921)

Ingår i kategorin .

JOHANNES NORD, HYLLINGE, VÄSTRA BROBY

Lantbrukare, handlande och spelmannen Johannes Nord i Hyllinge, Västra Broby församling, föddes 1832 i Fleninge socken. I sitt tolfte år kom han i 'spelmanslära' hos Hans Pålsson Cedervall i Kropp, den beryktade fiolspelmannen och klockaren, och av en mUsikdirektör i Hälsingborg fick han undervisning i klarinettspelning och notläsning. Sedan han 1855 flyttat till Hyllinge blev han en i orten mycket anlitad bröllops- och gillesspelman. Han spelade då helst tillsammans med Olof Nilsson i Benarp, Mörarp, och den förut nämnde Mattsson i Väja vilken var jägare på Rosendals gods, samt med fiolisten Olof Larsson i Gunnarlunda, Fleninge, och klarinettisten Johannes Ebbesson i Åstorp - de tvenne sistnämnda Nords elever. Under senare år blev det huvudsakligen tvenne söner, Johan Petter, född 18S5, och Gustaf August, född 1864, som kommo att åtfölja fadern vid bröllop och danser. Den förre var klarinettist, den senare spelade både fiol och flöjt.

Nords repertoar var en blandning av gammalt och nytt. Jämte polskor och kontradanser från 17oo-talet, vilka tydligen förmedlats genom samvaron med Cedervall, hade han en rikhaltig samling av nyare melodier. När Nils Andersson år 1889 besökte honom var Nord fullt moderniserad och spelade endast då bruklig dansmusik. Han avled år 1921.

(Källa: Svenska Låtar)


Låtar i kategorin Johannes Nord, Hyllinge, Skåne (1832-1921)

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2011-04-28 20:54