Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

JonasJonsson

Per Jonas Emanuel Jonsson föddes den 12:e juli 1906 i Näs, Jämtland av föräldrarna Olof Jonsson och Marta Lisa Svelander. På 1930-talet (?) drog han iväg till Rödegård mellan Alsen och Nälden där han med hjälp av sin bror Haldo byggde ett hus från grunden. Efter att ha gift sig med Helena Jonsson född Rickardsson startade familjelivet på allvar, och under en period på slutet av 30-talet fram till början av 40-talet föds deras fyra barn Carin, Verner, Signe-Maria och Märta. Jonas försörjde sig som snickare och han hade en omvittnat god känsla för hantverket. Ett annat hantverk som blev hans följeslagare genom livet var fiolspelandet.

Genom åren tecknade han upp väldigt många låtar från flera olika spelmän från Jämtland och Härjedalen, och han gjorde även en hel del Tandberg-inspelningar med olika spelmän. Alla inspelningar finns inte kvar, men det pågår nu ett arbete med att digitalisera en del av dem så att de ska bli sökbara på Svenskt Visarkiv.

Jonas Jonsson var ansedd som en mycket skicklig spelman med en väldigt finkänslig ton, och år 1961 mottog han Zornmärket i silver efter uppspelning i Östersund tillsammans med spelmän som Björn Ståbi och Karl Eriksson "Karl-Ersa" i Husås. Detta år fick Olle Falk från Offerdal och Erik Moraeus från Orsa Zornmärket i guld. 1976 mottog Jonas Jonsson och Alfred Rönnkvist Heimbygdas Spelmansförbunds åtråvärda Lapp-Nilsmedalj för att de förtjänstfullt genom spel och på annat sätt verkat för bevarandet av jämtländsk och härjedalsk folkmusik.

Många som har träffat honom och känt honom länge kan vittna om att han var en lugn, stillsam och ödmjuk renlevnadsmänniska som inte ville göra så mycket väsen av sig. Hans underfundiga humor som kunde dyka upp ibland fick mången gång folk att dra på smilbanden eller skratta. Produkterna av hans fallenhet för snickerier kommer till bruk än idag, och huset han byggde bebos idag av yngre generationer i släkten.

Slutet av Jonas levnad kännetecknades tyvärr av allvarlig sjukdom, och han avled bland sina närmaste i hemmet 1993 i en ålder av 87 år efter att ha drabbats av en elakartad cancer med snabbt förlopp. Jonas Jonsson ligger begravd på Alsens Kyrkogård.


Låtar i kategorin JonasJonsson

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2015-08-12 15:43