Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Ola Olsson Feuer, Lövestad, Skåne (1819-1899)

Ingår i kategorin .

Ola Olsson, till yrket snickare, gemenligen kallad Ola Feuer efter fadern vilken tog sig namnet Feuer som dragon, var född i Heinge 1819. Han var gehörsspelman med gammaldags spelsätt och föredrag. "Inte alltid så nog med renheten, brukade han dra iväg på två strängar" säger Anders Svensson, den i det föregående omnämnde spelmannen, därmed åsyftande Feuers benägenhet att samtidigt använda sig av lösa, medljudande strängar. Om Feuers spel syntes Svensson, vilken själv hade en nästan elegant stråkföring och i övrigt vinnlade sig om ett vårdat utförande, ej ha hyst allt för höga tankar.

Feuer, som i likhet med Sjöbeck hade god reda på sig när det gällde de gamla danserna, om vilka han kunde ge gott besked, hade lärt spela av sin fader, ryttaren vid 'Andramajorens Essvadron 106', Ola Svensson Feuer. Denne var född 1794 i Heingetorp, Lövestads socken.

Följande tretton melodier upptecknades av Nils Andersson 1889. De ha, i likhet med Sjöbecks låtar, publicerats i Skånska Melodier.

(Källa: Svenska Låtar)


Låtar i kategorin Ola Olsson Feuer, Lövestad, Skåne (1819-1899)

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2016-11-22 20:20