Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Sven "Jularpa-Sven" Åkesson, Färgeshult, Glimåkra (1810-1888)

Ingår i kategorin .

Följande tjugo melodier utgöra ett urval, hämtat från tvenne handskrivna notböcker vilka tillhört Sven Åkesson, vanligen kallad Jularpa Sven, från Färgeshult i Glimåkra socken. Handskrifterna innehöllo tillsammans omkring trehundra låtar, omfattande de under: 1800-talet i dessa trakter gängse melodityper: valser, kadriljer, anglaiser, hoppser etc. jämte ett mindre antal polskor, av vilka senare de flesta medtagits här. Notböckerna ha ställts till förfogande av organisten i Glimåkra, kantor P. B. Aurell.

Sven Åkesson var född 1810 i Jularp, Glimåkra församling, lärde sig vid unga år att blåsa klarinett och spela fiol - det senare av Mårten Fajersson i Rinkaby - flyttade år 1836 till Färgeshult och bosatte sig i ett torp, efter honom kallat Spe1manstorpet, där han dog 1888. Han synes ha varit en skicklig spelman vars inflytande sträckt sig vida omkring, och många notkunniga spelmän i ttakten ha honom att tacka för sina insikter i nötkonsten. Som bröllopsspelman var han mycket anlitad och ofta hedrades han därjämte med förtroendet att tjänstgöra som "pase" eller vicevärd vid bröllopen, ett åliggande som bestod i dels att bjuda och krusa in gästerna, dels att roa dem.

Hans läromästare i fiolspelet, Mårten Fajersson, mest känd under namnet Mårten med basen, spelade även violoncell och anlitades gärna på bröllop och större tillställningar där det erfordrades -tre spelmän. Han var född i Rinkaby 1803, vistades en tid i Åhus, men återvände till födelseorten 1853 och erhöll då anställning som ambulerande skollärare i Gustaf Adolfs socken samt dog 1887.

(Källa: SvL Skåne)


Denne ryktbare musikant var född 1810 i Jularp, Glimåkra församling, och dog 1888. Han lärde sig i unga år att blåsa klarinett och spela fiol. År 1836 flyttade han till Färgeshult och bosatte sig i ett torp som efter honom kom att kallas Spelmanstorpet (torpet finns fortfarande kvar).

Jularpa-Sven hade rykte om sig att vara en skicklig spelman, och hans inflytande sträckte sig vida omkring. Många spelmän i trakten har honom att tacka för sina kunskaper i notläsning. Som bröllopsspelman var Jularpa-Sven mycket anlitad och hedrades ofta med förtroendet att tjänstgöra som "pase" eller vicevärd vid bröllop, ett åliggande som bestod i att dels bjuda och krusa in gästerna, dels att roa dem.

Vid svenskt visarkiv i Stockholm finns bevarat de handskrivna notböcker som tillhört Jularpa-Sven, vilka tillsammans innehåller 385(!) låtar, omfattande de under 1800-talet gängse melodityperna; valser, kadriljer, anglaiser, hoppser, polskor med mera.

(Källa: "Göinge Musickanter. Det spelar en göing", 2002, ISBN 91-631-3024-6)


Låtar i kategorin Sven "Jularpa-Sven" Åkesson, Färgeshult, Glimåkra (1810-1888)

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2011-04-28 20:55