Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Låtar att fixa till

Här är listor på låtar som är märkta att de på något sätt behöver åtgärdas.

Om du har tid, gå gärna in här nån gång och se om du kan göra något! Glöm inte att avföra en låt från listan om du åtgärdat problemet!

Behöver översyn

Följande låtar är märkta som behöver översyn. Det kan röra sig om misstänkta fel (som inte faller under rubrikerna nedan) eller frågor.

Dubletter

Följande låtar är märkta som dubletter. Är versionerna olika bör kanske sidorna slås ihop, är de helt identiska kanske en av sidorna kan tas bort helt.

Låtar med lite information

Dessa låtar är märkta med att de har lite information, de kan sakna information om ursprung, låttyp eller liknande.

Låtar med ett ovanligt taktartsval

Noteras lämpligen om från t.ex. 9/8 till 3/4. Vill man absolut notera i 9-takt är 9/16 ett bättre alternativ än 9/8, eftersom balkningen då blir bättre. Skulle du vilja ge ett exempel i någon av låtarna nedan? Jag provade att ändra Forshyttan, men den blev inte lättare att läsa. /Håkan Jag föredrar 3/4 och skriva ojämna polskor med trioler men det kanske bara är tycke och smak. Har aldrig sett sådana låtar noteras i 9/8. En idé kan vara att skriva om till 3/4 men behålla båda uppteckningarna på sidan. Kul att du lagt upp så mycket låtar!/Jon

Automatiskt genererade låtar

Ofta blir automatisk konvertering till abc inte optimal, märkliga saker kan inträffa. T ex kan enharmoniska förväxlingar (t ex ciss/dess) bli fel, eller tonlängderna bli konstiga.

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2016-04-27 00:53