Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Västgötapolska

Musik.1755 Historik

Dölj mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de skrevs in)

2013-11-20 01:36 av Lasse Th -
Tillförd rad 24
2013-11-20 01:35 av Lasse Th -
Ändrad rad 25 från

Själva uppteckningen av melodin finns i Axel Österlöfs kapsel i SFV:s arkiv. Melodin uppges där vara en hambopolska (dvs en åttondelspolska) och kommer från Leksand. Det är möjligt att det är Österlöf själv som upptecknat polskan, men det finns ingen anteckning vem han har fått den ifrån.

till:

Själva uppteckningen av melodin finns i Axel Österlöfs kapsel i SFV:s arkiv. Melodin uppges där vara en hambopolska (dvs en åttondelspolska) och kommer från Leksand. Det är möjligt att det är Österlöf själv som upptecknat polskan, men det finns ingen anteckning vem han har fått den ifrån. (Marschen har ingen anknytning till melodin!)

2013-11-20 01:33 av Lasse Th - "Västgötapolskemelodins" proveniens - korrigering.
Ändrade rader 22-23 från

Vet du vem låten är efter?

till:
Ändrade rader 24-25 från

Melodin till Västgötapolskan är sannolikt hämtad ur "LEKSTUGAN Gamla svenska folkdansar sådana de upptagits inom Sällskapet Svenska Folkdansens Vänner i Stockholm", Abr. Hirschs förlag, Stockholm. Förlagsnummer 2237 (= år 1897). I första utgåvan av Svenska Folkdanser utgivna av Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur, 1923, har man tagit med melodin där - dock med en liten förändring i notbilden. Själva uppteckningen av melodin finns i Axel Österlöfs kapsel i SFV:s arkiv. Melodin uppges där vara en hambopolska och kommer från Leksand. Det är möjligt att det är Österlöf själv som upptecknat polskan, men det finns ingen anteckning vem han har fått den ifrån.

till:

Melodin till Västgötapolskan är sannolikt hämtad ur "LEKSTUGAN Gamla svenska folkdansar sådana de upptagits inom Sällskapet Svenska Folkdansens Vänner i Stockholm", Abr. Hirschs förlag, Stockholm. Förlagsnummer 2237 (= år 1897). I första utgåvan av Svenska Folkdanser utgivna av Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur, 1923, har man tagit med melodin - dock med en liten förändring i notbilden. Själva uppteckningen av melodin finns i Axel Österlöfs kapsel i SFV:s arkiv. Melodin uppges där vara en hambopolska (dvs en åttondelspolska) och kommer från Leksand. Det är möjligt att det är Österlöf själv som upptecknat polskan, men det finns ingen anteckning vem han har fått den ifrån.

2013-11-20 00:41 av Lasse Th - "Västgötapolskemelodins" proveniens.
Ändrade rader 22-23 från

Vet du vem låten är efter? Denna låt har

till:

Vet du vem låten är efter?

"Västgötapolskemelodins" proveniens. Melodin till Västgötapolskan är sannolikt hämtad ur "LEKSTUGAN Gamla svenska folkdansar sådana de upptagits inom Sällskapet Svenska Folkdansens Vänner i Stockholm", Abr. Hirschs förlag, Stockholm. Förlagsnummer 2237 (= år 1897). I första utgåvan av Svenska Folkdanser utgivna av Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur, 1923, har man tagit med melodin där - dock med en liten förändring i notbilden. Själva uppteckningen av melodin finns i Axel Österlöfs kapsel i SFV:s arkiv. Melodin uppges där vara en hambopolska och kommer från Leksand. Det är möjligt att det är Österlöf själv som upptecknat polskan, men det finns ingen anteckning vem han har fått den ifrån.

2013-02-01 14:32 av 77.53.10.233 -
Tillförda rader 8-10

N:Beskrivning av svenska folkdanser: N:År 1906 fanns i Göteborg en förening "Norden", som till en större festlighet önskade få en ny folkdans på programmet, enär man ansåg att likaväl som det fanns en östgötapolska, kunde det väl också finnas en Västgötapolska. Fru Lotten Åström, Selinders elev, fick i uppdrag att komponera en dans, vilken måste sägas återspegla något av Selinderska danskonsten. N:Marschen finnes ej i Svenska Folkdanser.

2011-04-28 20:41 av 109.74.0.212 -
2011-01-09 10:20 av Nils L - Raderade överflödiga taktstreck
Ändrade rader 11-12 från

|G4 B3d B3d| ((3d2e2d2) B3d B3d |d3c A3d f3a | g4 g6 z2!segno![|[K:D] A3B A3G F3A |((3A2d2f2) a4 f4 | ((3f2e2f2) g3e c3e | ((3e2d2e2) f4 d4 | A3B A3G F3A | ((3A2d2f2) a4 f4 |((3f2e2f2) g3e c3e | d4 d8 |]

till:

G4 B3d B3d| ((3d2e2d2) B3d B3d |d3c A3d f3a | g4 g6 z2!segno![|[K:D] A3B A3G F3A |((3A2d2f2) a4 f4 | ((3f2e2f2) g3e c3e | ((3e2d2e2) f4 d4 | A3B A3G F3A | ((3A2d2f2) a4 f4 |((3f2e2f2) g3e c3e | d4 d8 |]

Ändrade rader 17-20 från

(:musicend:)

till:

(:musicend:)

Vet du vem låten är efter? Denna låt har

2011-01-08 17:11 av 85.194.158.131 -
2011-01-08 17:10 av 85.194.158.131 -
Ändrad rad 13 från

[|[K:G] G4 B3d B3d | ((3d2e2d2) B3d B3d | d3c A3c A3c | TB3A G3F G4 | G4 B3d B3d | ((3d2e2d2) B3d B3d | d3c A3d f3a |"_Dal segno al Fine" g4 g8 |][K:D] d4 A4 F4 | D8 z4 |]

till:

[|[K:G] G4 B3d B3d | ((3d2e2d2) B3d B3d | d3c A3c A3c | TB3A G3F G4 | G4 B3d B3d | ((3d2e2d2) B3d B3d | d3c A3d f3a |"_Dal segno" g4 g8 |][K:D] d4 A4 F4 | D8 z4 |]

2011-01-08 17:09 av 85.194.158.131 -
Ändrad rad 11 från

|G4 B3d B3d| ((3d2e2d2) B3d B3d |d3c A3d f3a | g4 g6 z2!segno![|[K:D] A3B A3G F3A |((3A2d2f2) a4 f4 | ((3f2e2f2) g3e c3e | ((3e2d2e2) f4 d4 | A3B A3G F3A | ((3A2d2f2) a4 f4 |((3f2e2f2) g3e c3e | g4 g8 |]

till:

|G4 B3d B3d| ((3d2e2d2) B3d B3d |d3c A3d f3a | g4 g6 z2!segno![|[K:D] A3B A3G F3A |((3A2d2f2) a4 f4 | ((3f2e2f2) g3e c3e | ((3e2d2e2) f4 d4 | A3B A3G F3A | ((3A2d2f2) a4 f4 |((3f2e2f2) g3e c3e | d4 d8 |]

2011-01-08 17:06 av 85.194.158.131 -
Ändrade rader 14-15 från

marsch [|:[M:4/4][K:G] d4 dcBc d4 dcBc | d2g2 b2a2 g2f2 e2d2| c4 cBAB c4 cBAB |1 c2ed c2AF G2B2 G4 :|2 c2ed c2AF G2B2 G4 |]

till:

[|:"marsch"[M:4/4][K:G] d4 dcBc d4 dcBc | d2g2 b2a2 g2f2 e2d2| c4 cBAB c4 cBAB |1 c2ed c2AF G2B2 G4 :|2 c2ed c2AF G2B2 G4 |]

2011-01-08 17:05 av 85.194.158.131 -
Ändrad rad 14 från
till:

marsch

2011-01-08 17:05 av 85.194.158.131 -
Ändrad rad 13 från

[|[K:G] G4 B3d B3d | ((3d2e2d2) B3d B3d | d3c A3c A3c | !tr!B3A G3F G4 | G4 B3d B3d | ((3d2e2d2) B3d B3d | d3c A3d f3a |"_Dal segno al Fine" g4 g8 |][K:D] d4 A4 F4 | D8 z4 |]

till:

[|[K:G] G4 B3d B3d | ((3d2e2d2) B3d B3d | d3c A3c A3c | TB3A G3F G4 | G4 B3d B3d | ((3d2e2d2) B3d B3d | d3c A3d f3a |"_Dal segno al Fine" g4 g8 |][K:D] d4 A4 F4 | D8 z4 |]

2011-01-08 17:03 av 85.194.158.131 -
Ändrade rader 13-15 från

[|[K:G] G4 B3d B3d | ((3d2e2d2) B3d B3d | d3c A3c A3c | B3A G3F G4 | G4 B3d B3d | ((3d2e2d2) B3d B3d | d3c A3d f3a |"_Dal segno al Fine" g4 g8 |][K:D] d4 A4 F4 | D8 z4 |]

[|[M:4/4][K:G] d4 dcBc d4 dcBc | d2g2 b2a2 g2f2 e2d2| c4 cBAB c4 cBAB |1 c2ed c2AF G2B2 G4 :|2 c2ed c2AF G2B2 G4 |]

till:

[|[K:G] G4 B3d B3d | ((3d2e2d2) B3d B3d | d3c A3c A3c | !tr!B3A G3F G4 | G4 B3d B3d | ((3d2e2d2) B3d B3d | d3c A3d f3a |"_Dal segno al Fine" g4 g8 |][K:D] d4 A4 F4 | D8 z4 |]

[|:[M:4/4][K:G] d4 dcBc d4 dcBc | d2g2 b2a2 g2f2 e2d2| c4 cBAB c4 cBAB |1 c2ed c2AF G2B2 G4 :|2 c2ed c2AF G2B2 G4 |]

2011-01-08 17:00 av 85.194.158.131 -
Ändrad rad 13 från

[|[K:G] G4 B3d B3d | ((3d2e2d2) B3d B3d | d3c A3c A3c | B3A G3F G4 | G4 B3d B3d | ((3d2e2d2) B3d B3d | d3e A3d f3a |"_Dal segno al Fine" g4 g8 |][K:D] d4 A4 F4 | D8 z4 |]

till:

[|[K:G] G4 B3d B3d | ((3d2e2d2) B3d B3d | d3c A3c A3c | B3A G3F G4 | G4 B3d B3d | ((3d2e2d2) B3d B3d | d3c A3d f3a |"_Dal segno al Fine" g4 g8 |][K:D] d4 A4 F4 | D8 z4 |]

2011-01-08 16:59 av 85.194.158.131 -
Ändrade rader 11-15 från

|G4 B3d B3d| ((3d2e2d2) B3d B3d |d3c A3d f3a | g4 g6 z2!segno![|[K:D] A3B A3G F3A |((3A2d2f2) a4 f4 | ((3f2e2f2) g3e c3e | ((3e2d2e2) f4 d4 | A3B A3G F3A | ((3A2d2f2) a4 f4 |((3f2e2f2) g3e c3e | g4 g8 [|[K:G] G4 B3d B3d | ((3d2e2d2) B3d B3d | d3c A3c A3c | B3d G3F G4 | G4 B3d B3d | ((3d2e2d2) B3d B3d | d3e A3d f3a |"_Dal segno al Fine" g4 g8 |][K:D] d4 A4 F4 | D8 z4 |] [M:4/4][K:G] d4 dcBc d4 dcBc | d2g2 b2a2 g2f2 e2d2| c4 cBAB c4 cBAB |1 c2ed c2AF G2B2 G4 :|2 c2ed c2AF G2B2 G4 |]

till:

|G4 B3d B3d| ((3d2e2d2) B3d B3d |d3c A3d f3a | g4 g6 z2!segno![|[K:D] A3B A3G F3A |((3A2d2f2) a4 f4 | ((3f2e2f2) g3e c3e | ((3e2d2e2) f4 d4 | A3B A3G F3A | ((3A2d2f2) a4 f4 |((3f2e2f2) g3e c3e | g4 g8 |]

[|[K:G] G4 B3d B3d | ((3d2e2d2) B3d B3d | d3c A3c A3c | B3A G3F G4 | G4 B3d B3d | ((3d2e2d2) B3d B3d | d3e A3d f3a |"_Dal segno al Fine" g4 g8 |][K:D] d4 A4 F4 | D8 z4 |]

[|[M:4/4][K:G] d4 dcBc d4 dcBc | d2g2 b2a2 g2f2 e2d2| c4 cBAB c4 cBAB |1 c2ed c2AF G2B2 G4 :|2 c2ed c2AF G2B2 G4 |]

2011-01-08 16:57 av 85.194.158.131 -
Ändrade rader 11-12 från

|G4 B3d B3d| ((3d2e2d2) B3d B3d |d3c A3d f3a | g4 g6 z2[|K:D A3B A3G F3A |((3A2d2f2) a4 f4 | ((3f2e2f2) g3e c3e | ((3e2d2e2) f4 d4 | A3B A3G F3A | ((3A2d2f2) a4 f4 |((3f2e2f2) g3e c3e | g4 g8 [|

till:

|G4 B3d B3d| ((3d2e2d2) B3d B3d |d3c A3d f3a | g4 g6 z2!segno![|[K:D] A3B A3G F3A |((3A2d2f2) a4 f4 | ((3f2e2f2) g3e c3e | ((3e2d2e2) f4 d4 | A3B A3G F3A | ((3A2d2f2) a4 f4 |((3f2e2f2) g3e c3e | g4 g8 [|[K:G] G4 B3d B3d | ((3d2e2d2) B3d B3d | d3c A3c A3c | B3d G3F G4 | G4 B3d B3d | ((3d2e2d2) B3d B3d | d3e A3d f3a |"_Dal segno al Fine" g4 g8 |][K:D] d4 A4 F4 | D8 z4 |] [M:4/4][K:G] d4 dcBc d4 dcBc | d2g2 b2a2 g2f2 e2d2| c4 cBAB c4 cBAB |1 c2ed c2AF G2B2 G4 :|2 c2ed c2AF G2B2 G4 |] [|[K:D] d4 A2F2 D4 z2 A2|]

2011-01-08 16:45 av 85.194.158.131 -
Ändrad rad 11 från

|G4 B3d B3d| (3ded) B3d B3d |d3c A3d f3a | g4 g4 z4:|

till:

|G4 B3d B3d| ((3d2e2d2) B3d B3d |d3c A3d f3a | g4 g6 z2[|K:D A3B A3G F3A |((3A2d2f2) a4 f4 | ((3f2e2f2) g3e c3e | ((3e2d2e2) f4 d4 | A3B A3G F3A | ((3A2d2f2) a4 f4 |((3f2e2f2) g3e c3e | g4 g8 [|

2011-01-08 16:41 av 85.194.158.131 -
Ändrad rad 11 från

|G4 B3d B3d abcd |3)ded B3d B3d |:|

till:

|G4 B3d B3d| (3ded) B3d B3d |d3c A3d f3a | g4 g4 z4:|

2011-01-08 16:38 av 85.194.158.131 -
2011-01-08 16:38 av 85.194.158.131 -
Tillförda rader 1-12

(:music:) X:1 T:Västgötapolska R:Polska S:Efter N N O:Västergötland Z:ABC Eva Zwahlen 2011-01-08 M:3/4 L:1/16 K:G |G4 B3d B3d abcd |3)ded B3d B3d |:| (:musicend:)

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2013-11-20 01:36