Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Svingedans 1 efter Henrik Hallgren (variant av "Alla kineser äter med pinnar")

Musik.3100 Historik

Dölj mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de skrevs in)

2013-10-17 10:57 av 83.254.134.127 -
Ändrade rader 16-17 från

|: {B}d2 d>{B}(B g)>(f | e2) e>(d c2) | {c}a2 a>(g e)>f | g2 b(g d2) | {B}d2 d>{B}(B g)>(f | e2) e>(d c2) | {c}a2 a>(g e)>f | g2 g2 z2 :|

till:

|: {B}d2 d>(B g)>(f | e2) e>(d c2) | {c}a2 a>(g e)>f | g2 b(g d2) | {B}d2 d>(B g)>(f | e2) e>(d c2) | {c}a2 a>(g e)>f | g2 g2 z2 :|

2013-10-17 10:55 av 83.254.134.127 -
Ändrade rader 16-17 från

|: {B}d2 d>{B}(B g)>(f | e2) e>(d c2) | {g}a2 a>(g e)>f | g2 b(g d2) | {B}d2 d>{B}(B g)>(f | e2) e>(d c2) | {g}a2 a>(g e)>f | g2 g2 z2 :|

till:

|: {B}d2 d>{B}(B g)>(f | e2) e>(d c2) | {c}a2 a>(g e)>f | g2 b(g d2) | {B}d2 d>{B}(B g)>(f | e2) e>(d c2) | {c}a2 a>(g e)>f | g2 g2 z2 :|

2013-10-17 10:53 av 83.254.134.127 -
2013-10-17 10:53 av 83.254.134.127 -
Ändrad rad 14 från

|: G2 G>(B (3ABA) | G2 B>(d g2) | {g}a2 a>(g e)>(f | g2) b(g d)>(a |

till:

|: G2 G>(B (3ABA) | G2 B>(d g2) | {g}a2 a>(g e)>(f | g2) b(g d)>(A |

Ändrade rader 16-17 från

|: {B}d2 d>{B}(B g)>(f | e2) e>(d c2) | a2 a>(g e)>f | g2 b(g d2) | {B}d2 d>{B}(B g)>(f | e2) e>(d c2) | a2 a>(g e)>f | g2 g2 z2 :|

till:

|: {B}d2 d>{B}(B g)>(f | e2) e>(d c2) | {g}a2 a>(g e)>f | g2 b(g d2) | {B}d2 d>{B}(B g)>(f | e2) e>(d c2) | {g}a2 a>(g e)>f | g2 g2 z2 :|

2013-10-17 10:52 av 83.254.134.127 -
Ändrade rader 14-15 från

|: G2 G>(B (3ABA) | G2 B>(d g2) | a2 a>(g e)>(f | g2) b(g d2) | G2 G>(B (3ABA) | G2 B>(d g2) | {g}a2 a>(g e)>(f | g2) g2 z2 :|

till:

|: G2 G>(B (3ABA) | G2 B>(d g2) | {g}a2 a>(g e)>(f | g2) b(g d)>(a | G2) G>(B (3ABA) | G2 B>(d g2) | {g}a2 a>(g e)>(f | g2) g2 z2 :|

Ändrad rad 39 från

G2 G2 {B}(3(ABA) | G2 B2 {d}g2 | {g}a2 a2 {g}e2 | {f}g2 g2 z2 :|

till:

{a}G2 G2 {B}(3(ABA) | G2 B2 {d}g2 | {g}a2 a2 {g}e2 | {f}g2 g2 z2 :|

2013-10-17 10:45 av 83.254.134.127 -
Ändrad rad 28 från

G2 G>(B (3ABA) | G2 B>(d g2) | {g}a2 a>(g e)>(f | g2) g2 g2 |]

till:

G2 G>(B (3ABA) | G2 B>(d g2) | {g}a2 a>(g e)>(f | g2) g2 gz |]

2013-10-17 10:44 av 83.254.134.127 -
Ändrad rad 28 från

G2 G>(B (3ABA) | G2 B>(d g2) | {g}a2 a>(g e)>(f | g2) g2 z2 |]

till:

G2 G>(B (3ABA) | G2 B>(d g2) | {g}a2 a>(g e)>(f | g2) g2 g2 |]

2013-10-17 10:43 av 83.254.134.127 -
Ändrade rader 27-28 från

|: b2 b>(a g)>(f | e2) e>(d c2) | e2 a>(g f)>(e | d)>(e d)>(c B)>A | G2 G>(B (3ABA) | G2 B>(d g2) | {g}a2 a>(g e)>(f | g2) g2 z2 :|

till:

[| b2 b>(a g)>(f | e2) e>(d c2) | a2 a>(g f)>(e | d)>(e d)>(c B)>A | G2 G>(B (3ABA) | G2 B>(d g2) | {g}a2 a>(g e)>(f | g2) g2 z2 |]

2013-10-17 10:38 av 83.254.134.127 -
Ändrade rader 20-21 från

Andra reprisen varierades så här andra gången :

till:

Andra/sista gången spelade Hallgren enkla repriser och varierade andra reprisen så här:

Ändrad rad 27 från

|: b2 ba gf | e2 ed c2 | e2 ag fe | de dc BA |

till:

|: b2 b>(a g)>(f | e2) e>(d c2) | e2 a>(g f)>(e | d)>(e d)>(c B)>A |

2013-10-17 10:29 av 83.254.134.127 -
Ändrad rad 27 från

|: b2 ba gf | e2 ed c | e2 ag fe | de dc BA |

till:

|: b2 ba gf | e2 ed c2 | e2 ag fe | de dc BA |

2013-10-17 10:28 av 83.254.134.127 -
Ändrad rad 27 från

|: a2 ag fe | d2 dc B | g2 gf ed | cd cB AG |

till:

|: b2 ba gf | e2 ed c | e2 ag fe | de dc BA |

2013-10-17 10:24 av 83.254.134.127 -
Ändrade rader 20-21 från

Bindningarna är Hallgrens. Hallgren tycks spela konsekvent med ett stråk per taktdel och bindningar låter då mer som upptakter och förslag till tonerna. Det kan dock vara svårt att hitta och hänga med i det stråkmönstret utifrån de utskrivna bindebågarna. Pedagogiskt kanske man då kan ha hjälp av att träna låten så här:

till:

Andra reprisen varierades så här andra gången :

Ändrade rader 27-30 från

|: G2 G2 {B}(3(ABA) | G2 B2 {d}g2 | {g}a2 a2 {g}e2 | {f}g2 b2 {g}d2 | G2 G2 {B}(3(ABA) | G2 B2 {d}g2 | {g}a2 a2 {g}e2 | {f}g2 g2 z2 :| |: {B}d2 d2 {B}g2 | {f}e2 e2 {d}c2 | a2 a2 {g}e2 | {f}g2 b2 {g}d2 | {B}d2 d2 {B}g2 | {f}e2 e2 {d}c2 | a2 a2 {g}e2 | {f}g2 g2 z2 :|

till:

|: a2 ag fe | d2 dc B | g2 gf ed | cd cB AG | G2 G>(B (3ABA) | G2 B>(d g2) | {g}a2 a>(g e)>(f | g2) g2 z2 :|

Ändrade rader 31-32 från

med konsekvent ett stråk per taktdel genom hela låten, så här:

till:

Bindningarna är Hallgrens. Hallgren tycks spela konsekvent med ett stråk per taktdel och bindningar låter då mer som upptakter och förslag till tonerna. Det kan dock vara svårt att hitta och hänga med i det stråkmönstret utifrån de utskrivna bindebågarna. Pedagogiskt kanske man då kan ha hjälp av att träna låten så här:

Ändrade rader 34-48 från

X:3M:3/4

till:

X:3 M:3/4 L:1/8 K:G |: G2 G2 {B}(3(ABA) | G2 B2 {d}g2 | {g}a2 a2 {g}e2 | {f}g2 b2 {g}d2 | G2 G2 {B}(3(ABA) | G2 B2 {d}g2 | {g}a2 a2 {g}e2 | {f}g2 g2 z2 :| |: {B}d2 d2 {B}g2 | {f}e2 e2 {d}c2 | a2 a2 {g}e2 | {f}g2 b2 {g}d2 | {B}d2 d2 {B}g2 | {f}e2 e2 {d}c2 | a2 a2 {g}e2 | {f}g2 g2 z2 :| (:musicend:)

med konsekvent ett stråk per taktdel genom hela låten, så här:

(:music:) X:4 M:3/4

2013-10-17 10:16 av 83.254.134.127 -
Ändrade rader 44-45 från

Hallgren är född 1875 och var 92 år vid inspelningstillfället. Han spelade mycket till dans i sin ungdom när han var i 20 årsåldern, 1897-98. "Svingedans förekom för det mesta 5-6 ggr på en kväll men de dansade till kl 2". Hallgrens spelspelsätt är lätt och luftigt med ett stråk per taktdel och med förslag på tonerna. Trots Hallengrens höga ålder är tanken klar och spelet rent och omsorgsfullt och man hör tydligt en rytmisk indelning i dessa svingedanser som han här spelar ännu efter 50-60 år. Tempot håller han också tämligen konstant, runt 120.

till:

Hallgren är född 1875 och var 92 år vid inspelningstillfället 1968. Han spelade mycket till dans i sin ungdom när han var i 20 årsåldern, 1897-98. "Svingedans förekom för det mesta 5-6 ggr på en kväll men de dansade till kl 2".

Hallgrens spelspelsätt är lätt och luftigt med ett stråk per taktdel och med förslag på tonerna. Trots Hallengrens höga ålder är tanken klar och spelet rent och omsorgsfullt och man hör tydligt en rytmisk indelning i dessa svingedanser som han här spelar ännu efter 50-60 år. Tempot håller han också tämligen konstant, runt 125.

2013-10-17 10:06 av 83.254.134.127 -
Ändrad rad 20 från

Bindningarna är Hallgrens. Hallgren tycks spela konsekvent med ett stråk per taktdel och bindningar låter då mer som upptakter eller förslag till tonerna. Det kan dock vara svårt att hitta och hänga med i det stråkmönstret utifrån de utskrivna bindebågarna. Pedagogiskt kanske man då kan ha hjälp av att träna låten så här:

till:

Bindningarna är Hallgrens. Hallgren tycks spela konsekvent med ett stråk per taktdel och bindningar låter då mer som upptakter och förslag till tonerna. Det kan dock vara svårt att hitta och hänga med i det stråkmönstret utifrån de utskrivna bindebågarna. Pedagogiskt kanske man då kan ha hjälp av att träna låten så här:

2013-10-17 10:03 av 83.254.134.127 -
2013-10-17 10:02 av 83.254.134.127 -
2013-10-17 10:01 av 83.254.134.127 -
Ändrad rad 30 från

{B}d2 d2 {B}g2 | {f}e2 e2 {d}c2 | a2 a2 {g}e2 | {f}g2 b2 {g}d2 :|

till:

{B}d2 d2 {B}g2 | {f}e2 e2 {d}c2 | a2 a2 {g}e2 | {f}g2 g2 z2 :|

2013-10-17 10:00 av 83.254.134.127 -
Ändrade rader 20-21 från

Bindningarna är Hallgrens. Detta sätt att uppteckna bindningarna leder dock gärna fel då man försöker spela efter noten. Hallgren tycks spela konsekvent med ett stråk per taktdel och bindningar låter då mer som förslag till tonerna. Ett bättre sätt att uppteckna vore kanske då (fast låter konstigare som midi):

till:

Bindningarna är Hallgrens. Hallgren tycks spela konsekvent med ett stråk per taktdel och bindningar låter då mer som upptakter eller förslag till tonerna. Det kan dock vara svårt att hitta och hänga med i det stråkmönstret utifrån de utskrivna bindebågarna. Pedagogiskt kanske man då kan ha hjälp av att träna låten så här:

Ändrad rad 33 från

och med konsekvent stråk så här genom hela låten:

till:

med konsekvent ett stråk per taktdel genom hela låten, så här:

2013-10-17 09:39 av 83.254.134.127 -
Ändrad rad 42 från

Inspelningen med Hallgren: http://skanefolk.se/lattyper/mp3/HallgrenSvingedans1.MP3

till:

Inspelningen med Hallgren: http://skanefolk.se/lattyper/mp3/HallgrenSvingedans1.mp3

2013-10-16 22:13 av 83.254.134.127 -
Tillförd rad 10

1/4=120

2013-10-16 20:24 av 83.254.134.127 -
Ändrade rader 43-44 från

Hallgren är född 1875 och var 92 år vid inspelningstillfället. Han spelade mycket till dans i sin ungdom när han var i 20 årsåldern, 1897-98. "Svingedans förekom för det mesta 5-6 ggr på en kväll men de dansade till kl 2". Låten spelades också av Sjöbäck i Lövestad.

till:

Hallgren är född 1875 och var 92 år vid inspelningstillfället. Han spelade mycket till dans i sin ungdom när han var i 20 årsåldern, 1897-98. "Svingedans förekom för det mesta 5-6 ggr på en kväll men de dansade till kl 2".

2013-10-16 20:22 av 83.254.134.127 -
Ändrade rader 26-27 från

|: G2 G2 {B}(3(ABA) | G2 B2 {d}g2 | a2 a2 {g}e2 | {f}g2 b2 {g}d2 | G2 G2 {B}(3(ABA) | G2 B2 {d}g2 | a2 a2 {g}e2 | {f}g2 g2 z2 :|

till:

|: G2 G2 {B}(3(ABA) | G2 B2 {d}g2 | {g}a2 a2 {g}e2 | {f}g2 b2 {g}d2 | G2 G2 {B}(3(ABA) | G2 B2 {d}g2 | {g}a2 a2 {g}e2 | {f}g2 g2 z2 :|

2013-10-16 18:35 av 83.254.134.127 -
Ändrad rad 41 från

Inspelningen med Hallgren: http://skanefolk/lattyper/mp3/HallgrenSvingedans1.MP3

till:

Inspelningen med Hallgren: http://skanefolk.se/lattyper/mp3/HallgrenSvingedans1.MP3

2013-10-16 18:34 av 83.254.134.127 -
Ändrad rad 3 från

T:Svingedans

till:

T:Svingedans 1

Tillförd rad 5

T:(variant av "Alla kineser äter med pinnar")

Ändrad rad 41 från

Inspelningen med Hallgren: http://skanefolk/lattyper/mp3/Hallgren Svingedans 1.MP3

till:

Inspelningen med Hallgren: http://skanefolk/lattyper/mp3/HallgrenSvingedans1.MP3

2013-10-16 18:31 av 83.254.134.127 -
Tillförd rad 40

Inspelningen med Hallgren: http://skanefolk/lattyper/mp3/Hallgren Svingedans 1.MP3

2013-10-16 18:25 av 83.254.134.127 -
Tillförda rader 27-28

|: {B}d2 d2 {B}g2 | {f}e2 e2 {d}c2 | a2 a2 {g}e2 | {f}g2 b2 {g}d2 | {B}d2 d2 {B}g2 | {f}e2 e2 {d}c2 | a2 a2 {g}e2 | {f}g2 b2 {g}d2 :|

Ändrade rader 31-34 från

|: {B}d2 d>{B}(B g)>(f | e2) e>(d c2) | a2 a>(g e)>f | g2 (bg) d2 | G2 G>(B (3ABA) | G2 B>(d g2) | {g}a2 a>(g e)>(f | g2) g2 z2 :|

och men konsekvent stråk så här genom hela låten:

till:

och med konsekvent stråk så här genom hela låten:

2013-10-16 18:19 av 83.254.134.127 -
Ändrad rad 15 från

G2 G>(B (3ABA) | G2 B>(d g2) | {g}a2 a>(g e)>(f | g2) g2 z2 :|

till:

{B}d2 d>{B}(B g)>(f | e2) e>(d c2) | a2 a>(g e)>f | g2 g2 z2 :|

Borttagen rad 28

G2 G>(B (3ABA) | G2 B>(d g2) | {g}a2 a>(g e)>(f | g2) g2 z2 :|

2013-10-16 18:13 av 83.254.134.127 -
Ändrade rader 25-26 från

|: vG2 uG2 v{B}(3(ABA) | uG2 vB2 u{d}g2 | va2 ua2 v{g}e2 | u{f}g2 vb2 u{g}d2 |

till:

|: G2 G2 {B}(3(ABA) | G2 B2 {d}g2 | a2 a2 {g}e2 | {f}g2 b2 {g}d2 | G2 G2 {B}(3(ABA) | G2 B2 {d}g2 | a2 a2 {g}e2 | {f}g2 g2 z2 :|

Tillförda rader 32-40

och men konsekvent stråk så här genom hela låten:

(:music:) X:3M:3/4 L:1/8 K:G |: vG2 uG2 v{B}(3(ABA) | uG2 vB2 u{d}g2 | va2 ua2 v{g}e2 | u{f}g2 vb2 u{g}d2 | (:musicend:)

2013-10-16 18:00 av 83.254.134.127 -
Ändrade rader 18-19 från

Bindningarna är Hallgrens. Detta sätt att uppteckna bindningarna leder dock gärna fel då man försöker spela efter noten. Hallgren tycks spela konsekvent med ett stråk per taktdel och bindningar låter då mer som förslag till tonerna. Ett bättre sätt att uppteckna vore då:

till:

Bindningarna är Hallgrens. Detta sätt att uppteckna bindningarna leder dock gärna fel då man försöker spela efter noten. Hallgren tycks spela konsekvent med ett stråk per taktdel och bindningar låter då mer som förslag till tonerna. Ett bättre sätt att uppteckna vore kanske då (fast låter konstigare som midi):

Ändrad rad 25 från

|: G2 G2 {B}(3(ABA) | G2 B2 {d}g2 | a2 a2 {g}e2 | {f}g2 b2 {g}d2 |

till:

|: vG2 uG2 v{B}(3(ABA) | uG2 vB2 u{d}g2 | va2 ua2 v{g}e2 | u{f}g2 vb2 u{g}d2 |

2013-10-16 17:53 av 83.254.134.127 -
Ändrad rad 12 från

|: G2 G>(B (3ABA) | G2 B>(d g2) | {g}a2 a>(g e)>(f | g2) {g}(bg) d2 |

till:

|: G2 G>(B (3ABA) | G2 B>(d g2) | a2 a>(g e)>(f | g2) b(g d2) |

Ändrad rad 14 från

|: {B}d2 d>{B}(B g)>(f | e2) e>(d c2) | {g}a2 a>(g e)>f | g2 {g}(bg) d2 |

till:

|: {B}d2 d>{B}(B g)>(f | e2) e>(d c2) | a2 a>(g e)>f | g2 b(g d2) |

Ändrade rader 17-31 från

Bindningarna är Hallgrens.

till:

Bindningarna är Hallgrens. Detta sätt att uppteckna bindningarna leder dock gärna fel då man försöker spela efter noten. Hallgren tycks spela konsekvent med ett stråk per taktdel och bindningar låter då mer som förslag till tonerna. Ett bättre sätt att uppteckna vore då:

(:music:) X:2 M:3/4 L:1/8 K:G |: G2 G2 {B}(3(ABA) | G2 B2 {d}g2 | a2 a2 {g}e2 | {f}g2 b2 {g}d2 | (:musicend:)

G2 G>(B (3ABA) | G2 B>(d g2) | {g}a2 a>(g e)>(f | g2) g2 z2 :| |: {B}d2 d>{B}(B g)>(f | e2) e>(d c2) | a2 a>(g e)>f | g2 (bg) d2 | G2 G>(B (3ABA) | G2 B>(d g2) | {g}a2 a>(g e)>(f | g2) g2 z2 :|

2013-10-16 17:29 av 83.254.134.127 -
Ändrad rad 14 från

|: d2 d>(B g)>(f | e2) e>(d c2) | {g}a2 a>(g e)>f | g2 {g}(bg) d2 |

till:

|: {B}d2 d>{B}(B g)>(f | e2) e>(d c2) | {g}a2 a>(g e)>f | g2 {g}(bg) d2 |

2013-10-16 17:25 av 83.254.134.127 -
Ändrad rad 12 från

|: G2 G>(B (3ABA) | G2 B>(d g2) | {g}a2 a>(g e)>(f | g2) (bg) {g}d2 |

till:

|: G2 G>(B (3ABA) | G2 B>(d g2) | {g}a2 a>(g e)>(f | g2) {g}(bg) d2 |

Ändrad rad 14 från

|: d2 d>(B g)>(f | e2) e>(d c2) | {g}a2 a>(g e)>f | g2 (bg) {g}d2 |

till:

|: d2 d>(B g)>(f | e2) e>(d c2) | {g}a2 a>(g e)>f | g2 {g}(bg) d2 |

2013-10-16 17:24 av 83.254.134.127 -
Ändrad rad 12 från

|: G2 G>(B (3ABA) | G2 B>(d g2) | {g}a2 a>(g e)>(f | g2) (bg) d2 |

till:

|: G2 G>(B (3ABA) | G2 B>(d g2) | {g}a2 a>(g e)>(f | g2) (bg) {g}d2 |

Ändrad rad 14 från

|: d2 d>(B g)>(f | e2) e>(d c2) | {g}a2 a>(g e)>f | g2 (bg) d2 |

till:

|: d2 d>(B g)>(f | e2) e>(d c2) | {g}a2 a>(g e)>f | g2 (bg) {g}d2 |

2013-10-16 17:18 av 83.254.134.127 -
Ändrade rader 12-15 från

|: G2 G>(B (3ABA) | G2 B>(d g2) | a2 a>(g e)>(f | g2) (bg) d2 | G2 G>(B (3ABA) | G2 B>(d g2) | a2 a>(g e)>(f | g2) g2 z2 :| |: d2 d>(B g)>(f | e2) e>(d c2) | a2 a>(g e)>f | g2 (bg) d2 | G2 G>(B (3ABA) | G2 B>(d g2) | a2 a>(g e)>(f | g2) g2 z2 :|

till:

|: G2 G>(B (3ABA) | G2 B>(d g2) | {g}a2 a>(g e)>(f | g2) (bg) d2 | G2 G>(B (3ABA) | G2 B>(d g2) | {g}a2 a>(g e)>(f | g2) g2 z2 :| |: d2 d>(B g)>(f | e2) e>(d c2) | {g}a2 a>(g e)>f | g2 (bg) d2 | G2 G>(B (3ABA) | G2 B>(d g2) | {g}a2 a>(g e)>(f | g2) g2 z2 :|

2013-10-16 17:13 av 83.254.134.127 -
2013-10-16 17:13 av 83.254.134.127 -
2013-10-16 17:12 av 83.254.134.127 -
Ändrad rad 14 från

|: b2 b>a g>f | e2 e>d c2 | a2 a>g e>f | g2 b>g d2 |

till:

|: d2 d>(B g)>(f | e2) e>(d c2) | a2 a>(g e)>f | g2 (bg) d2 |

2013-10-16 17:03 av 83.254.134.127 -
Ändrade rader 14-15 från

|: b2 b>a g>f | e2 e>d c2 | a2 a>g e>f | g2 b>g d2 :|

till:

|: b2 b>a g>f | e2 e>d c2 | a2 a>g e>f | g2 b>g d2 | G2 G>(B (3ABA) | G2 B>(d g2) | a2 a>(g e)>(f | g2) g2 z2 :|

2013-10-16 17:03 av 83.254.134.127 -
Ändrade rader 12-13 från

|: G2 G>(B (3ABA) | G2 B>(d g2) | a2 a>(g e)(f | g2) (bg) d2 | G2 G>(B (3ABA) | G2 B>(d g2) | a2 a>(g e)(f | g2) g2 z2 :|

till:

|: G2 G>(B (3ABA) | G2 B>(d g2) | a2 a>(g e)>(f | g2) (bg) d2 | G2 G>(B (3ABA) | G2 B>(d g2) | a2 a>(g e)>(f | g2) g2 z2 :| |: b2 b>a g>f | e2 e>d c2 | a2 a>g e>f | g2 b>g d2 :|

2013-10-16 16:57 av 83.254.134.127 -
2013-10-16 16:55 av 83.254.134.127 -
Ändrade rader 12-13 från

|: G2 G>(B (3ABA) | G2 B>(d g2) | a2 a>(g e)(f | g2) (bg) d2) | G2 G>(B (3ABA) | G2 B>(d g2) | a2 a>(g e)(f | g2) g2 z2

till:

|: G2 G>(B (3ABA) | G2 B>(d g2) | a2 a>(g e)(f | g2) (bg) d2 | G2 G>(B (3ABA) | G2 B>(d g2) | a2 a>(g e)(f | g2) g2 z2 :|

2013-10-16 16:53 av 83.254.134.127 -
Ändrade rader 12-13 från

|: G2 G>(B (3ABA) | G2 B>(d g2) | a2 a>(g e)(f | g2) b>(g d2):|

till:

|: G2 G>(B (3ABA) | G2 B>(d g2) | a2 a>(g e)(f | g2) (bg) d2) | G2 G>(B (3ABA) | G2 B>(d g2) | a2 a>(g e)(f | g2) g2 z2

2013-10-16 16:51 av 83.254.134.127 -
Ändrad rad 12 från

|: G2 G>B (3ABA | G2 B>d g2 | a2 a>g ef | g2 b>g d2:|

till:

|: G2 G>(B (3ABA) | G2 B>(d g2) | a2 a>(g e)(f | g2) b>(g d2):|

2013-10-16 16:47 av 83.254.134.127 -
Ändrad rad 12 från

|: G2 G>B (3ABA | G Bdg d2 :|

till:

|: G2 G>B (3ABA | G2 B>d g2 | a2 a>g ef | g2 b>g d2:|

2013-10-16 16:44 av 83.254.134.127 -
Tillförda rader 1-18

(:music:) X:1 T:Svingedans T:efter Henrik Hallgren R:Svingedans O:Glemmingebro, Skåne B:efter band inspelat 1968 av Reinhold Andersson Z:Åke Persson 2013-10-16 M:3/4 L:1/8 K:G |: G2 G>B (3ABA | G Bdg d2 :| (:musicend:) Bindningarna är Hallgrens.

Hallgren är född 1875 och var 92 år vid inspelningstillfället. Han spelade mycket till dans i sin ungdom när han var i 20 årsåldern, 1897-98. "Svingedans förekom för det mesta 5-6 ggr på en kväll men de dansade till kl 2". Låten spelades också av Sjöbäck i Lövestad.

Hallgrens spelspelsätt är lätt och luftigt med ett stråk per taktdel och med förslag på tonerna. Trots Hallengrens höga ålder är tanken klar och spelet rent och omsorgsfullt och man hör tydligt en rytmisk indelning i dessa svingedanser som han här spelar ännu efter 50-60 år. Tempot håller han också tämligen konstant, runt 120.

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2013-10-17 10:57