Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Horrepolska efter Nils Kristensson (Carl Eric Berndts samlingar)

Musik.3191 Historik

Dölj mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de skrevs in)

2015-07-28 09:40 av 83.250.156.147 -
Ändrad rad 4 från

T:(Carl EricBerndts samlingar)

till:

T:(Carl Eric Berndts samlingar)

Ändrad rad 8 från

B:Upptecknad 1930 av Carl Erik Berndt

till:

B:Upptecknad 1930 av Carl Erik Berndt

Ändrade rader 31-32 från

S: B:Upptecknad 1906 av John Enninger

till:

B:Upptecknad 1906 av John Enninger

2015-07-27 20:12 av 83.254.132.212 -
Ändrad rad 28 från

T:(FMK Ske 9 - IIa:21, bpld 99)

till:

T:(FMK Ske 9 bild 99)

Ändrade rader 38-41 från

|: GBdgbg | ez (ec)eg | dz (dB)ec | (3(ABA) (.G.D)B,G, |

 GBdgbg | ez (ec)eg | dz (dB)ec | (3(ABA) [GG,]z [GG,]z ::
 cz (cB)cd | ez (ec)eg | dz (dB)ec | (3(ABA) (.G.D).B,.G,  |
 cz (cB)cd | ez (ec)eg | dz (dB)ec | (3(ABA)  [GG,]z [GG,]z  :|
till:

|: GBdgbg | ez (ec)eg | dz (dB)!4!ec | (3(ABA) (.G.D)B,G, |

 GBdgbg | ez (ec)eg | dz (dB!4!)ec | (3(ABA) [GG,]z [GG,]z ::
 cz (cB)cd | ez (ec)eg | dz (dB)!4!ec | (3(ABA) (.G.D).B,.G,  |
 cz (cB)cd | ez (ec)eg | dz (dB)!4!ec | (3(ABA)  [GG,]z [GG,]z  :|
2015-07-27 17:59 av 83.254.132.212 -
Ändrad rad 23 från

i varje taktdel var lite accentuerad, men egentligen inte förlängd. Skillnaden i detta avseende mellan första och andra reprisen i Berndts uppteckning kan vara att han tvekade mellan hur den bäst bör upptecknas. Noten har karaktär av en kladduppteckning. Andratämman är från samma material, men det är osäkert om det är Berndts eller Kristenssons egen.

till:

i varje taktdel var lite accentuerad, men egentligen inte förlängd. Skillnaden i detta avseende mellan första och andra reprisen i Berndts uppteckning kan vara att han tvekade mellan hur den bäst bör upptecknas. Noten har karaktär av en kladduppteckning.

2015-07-27 17:49 av 83.254.132.212 -
Ändrad rad 45 från

Om horrpolska verkligen var en lokan variant av hambopolska kan man ifrågasätta, men uppenbarligen fanns där likheter mellan danserna. Däremot känner vi åtminstone tre horrepolskor till från Landskronaslätten, två efter Per Munkberg och en efter Esbjörn Nilsson.

till:

Om horrpolska verkligen var en lokal variant av hambopolska kan ifrågasättas, men uppenbarligen fanns där likheter mellan danserna. Däremot känner vi åtminstone tre horrepolskor till från Landskronaslätten, två efter Per Munkberg i Barsbäck och en efter Esbjörn Nilsson i Annelöv.

2015-07-27 17:46 av 83.254.132.212 -
Ändrade rader 21-24 från

Enninger har inte upptecknat den punkterad, och troligen ligger sanningen någon stans mitt emellan Berndts och Enningers version, dvs att första åttondelen i varje taktdel var lite accentuerad, men egentligen inte förlängd.

till:

Enninger har inte upptecknat låten med punkterade noter, och troligen ligger sanningen någonstans mitt emellan Berndts och Enningers uppteckning, dvs att första åttondelen i varje taktdel var lite accentuerad, men egentligen inte förlängd. Skillnaden i detta avseende mellan första och andra reprisen i Berndts uppteckning kan vara att han tvekade mellan hur den bäst bör upptecknas. Noten har karaktär av en kladduppteckning. Andratämman är från samma material, men det är osäkert om det är Berndts eller Kristenssons egen.

Ändrade rader 42-45 från

(:musicend:)

till:

(:musicend:)

Enninger anmärker: "Hårrepolska (Ett slags Hambopolska) Denna melodi var den enda som å Landskronaslätten användes till denna dans. Äkta mixolydisk tonart." Om horrpolska verkligen var en lokan variant av hambopolska kan man ifrågasätta, men uppenbarligen fanns där likheter mellan danserna. Däremot känner vi åtminstone tre horrepolskor till från Landskronaslätten, två efter Per Munkberg och en efter Esbjörn Nilsson.

2015-07-27 17:15 av 83.254.132.212 -
Tillförda rader 19-42

I följande uppteckning av John Enninger finns mer information om spelsättet. Enninger har inte upptecknat den punkterad, och troligen ligger sanningen någon stans mitt emellan Berndts och Enningers version, dvs att första åttondelen i varje taktdel var lite accentuerad, men egentligen inte förlängd.

(:music:) X:2 T:Hårrepolska T:(FMK Ske 9 - IIa:21, bpld 99) R:Horrepolska O:Landskronaslätten, Skåne S: B:Upptecknad 1906 av John Enninger Z:Åke Persson, 2015-07-27 M:3/4 L:1/8

140

K:G |: GBdgbg | ez (ec)eg | dz (dB)ec | (3(ABA) (.G.D)B,G, |

 GBdgbg | ez (ec)eg | dz (dB)ec | (3(ABA) [GG,]z [GG,]z ::
 cz (cB)cd | ez (ec)eg | dz (dB)ec | (3(ABA) (.G.D).B,.G,  |
 cz (cB)cd | ez (ec)eg | dz (dB)ec | (3(ABA)  [GG,]z [GG,]z  :|

(:musicend:)

2015-07-27 15:55 av 83.254.132.212 -
Ändrad rad 12 från

150

till:

140

2015-07-27 15:48 av 83.254.132.212 -
Tillförda rader 1-18

(:music:) X:1 T:Horrepolska efter Nils Kristensson T:(Carl EricBerndts samlingar) R:Horrepolska O:Vallkärra, Skåne S:efter Nils Kristensson B:Upptecknad 1930 av Carl Erik Berndt Z:Åke Persson, 2015-07-27 M:3/4 L:1/8

150

K:G |: G>B d>g b>g | e2 e>c e>g | d2 d>B e>c | (3(ABA) GD B,D | G>B d>g b>g | e2 e>c e>g | d2 d>B e>c | (3(ABA) G2 G2 :: c2 c>B cd | e2 ec eg | d2 dB ec | (3(ABA) GD B,D | c2 c>B cd | e2 ec eg | d2 dB ec | (3(ABA) G2 G2 :| (:musicend:)

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2015-07-28 09:40