Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Per Joel Berndtsson, Skäralid, Skåne (1853-1942)

C Ingår i kategorin .

VID DEN FÖRSTA RIKSSPELMANSSTÄMMAN I STOCKHOLM år 1910 representerades Skåne av bland andra bröderna Per och Sven Berndtsson från Stenestad. Det bifall som kom dem till del vid deras framträdande för publiken gällde kanske i främsta rummet de, präktiga skånska kadriljer de läto höra, men även det taktfasta och typiskt spelmansmässiga sätt varpå de framfördes. Men så var också Per Berndtsson i sin krafts dagar en kadriljspelare av rang, och de melodier av denna typ han har i sin repertoar kunna betecknas som mycket goda. Själv har han komponerat kadriljer som genom sin stilrenhet, melodiska fyndighet och rörliga figuration kunna, ställas vid sidan av det främsta i sin art.

Per Joel Berndtsson föddes 1853 i Munkabohus, Stenestads socken, och var son till häradsspelmannen Berndt Jonasson i Stenestad, född 3 maj 1817 och död omkring 1863*. Tvenne äldre bröder till Per Berndtsson, Bonde (1847-1902) och den förut nämnde Sven, vilken dog 1922 sjuttiotvå år gammal, spelade fiol, och hade i likhet med Per Joel haft fadern till läromästare. Som häradsspelman hade Berndt Jonasson att bestyra om musiken vid alla bröllop och danser, varvid han hade god hjälp av sina söner. Av dessa var Per Joel den mångsidigaste - han blåste både flöjt och klarinett, i yngre år - men Bonde ansågs som den skickligaste på fiolen, och då de kommo samman var det oftast han som fick spela första stämman, eller 'sköta primen' som det hette. Sven Berndtsson hade sin styrka i att sekondera, vilket han gjorde på ett musikaliskt och följesamt sätt. Deras samspel har av äldre sagesmän omvittnats som mästerligt.

I flöjt- och klarinettspelet hade Per till lärare en skicklig klarinettist vid namn Per Svensson på Klåveröd i Konga socken, vilken i sin ordning lärt av klarinett- oeh fiolspelmannen Per Nilsson i Slättåkra, Riseberga socken. Per Svensson var även flitigt anlitad som bröllopsspelman i sällskap med Berndt Jonasson och dennes söner, innan han i slutet av 186o-talet emigrerade till Amerika.

I övrigt fanns det i den kringliggande trakten gott om spelman som voro ungefär samtida med Berndt Jonasson och med vilka denne uppehöll förbindelser. Av dessa nämner Berndtsson främst Per Andersson i Konga, sedemera Stenestad, Per Persson och sonen Daniel Persson i Torrlösa, vilka enligt Berndtsson voro riktiga mästerspelman, smeden Erlandsson oeh skogvaktaren Persson, båda i Konga - "de spelade utmärkt fiol och kunde alla stämmorna", säger Berndtsson - vidare Pål Månsson i Hjortaröd, född i Ekeröd i Billinge socken, och skogvaktaren Zetternolm ifrån Billinge. I denna socken hade i äldre tider funnits ännu ett par spelmän vilka voro bröder och gemenligen kallades Bäringepojkarna. Själv spelade Berndtsson ofta tillsammans med smeden August Åsten från Riseberga, son till den ovan nämnde Per Nilsson i Slättåkra och död i början av 1900-talet, samt med gruvfogden Bengt Lundqvist i Hyllinge gruva - född 1867 och död 1925 - och dennes fader, skomakaren och häradsspelmannen Anders Lundqvist, vilken var född 1824 och dog i Billesholm 1902. De båda sistnämnda voro notkunniga. Första gången Per Berndtsson framträdde för en större allmänhet var vid spelmanstävlingen i Hässleholm 1910. Jämte hustrun, Elna Berndtsson, några av sina barn och brodern Sven erövrade han där ett första pris för god samspelning. Denna sammanslutning, som snart kom att omfatta hela familjen - Berndtsson själv, hustrun och nio barn - blev i vida hetsar populär och har under flera år kallats att medverka vid hembygdsfester, föreläsningar och andra publika tillställningar. Berndtsson och hans hustru ha även spelat på Skansen och dessutom, jämte den övriga familjen, deltagit i de flesta stämmor och tävlingar som hållits i Skåne.
(Foto:Patrik Månsson, träfiguren finns på Röstånga Gamla Skola) Berndtsson, vilken numera är bosatt i Skäralid, besitter ännu, trots sina åttiofyra år, en anmärkningsvärd teknisk skicklighet på fiolen. Han spelar med lätthet i tredje läget och smyckar gärna sitt spel med flageoletter och drillar - de senare särskilt på långt utdragna toner. Hans

repertoar är betydande och omfattar förutom äldre melodier från fadern även en stor samling nyare dansmelodier: mazurkor, polkor o. d. Många av dessa har han själv komponerat. Till största delen ha hans låtar upptecknats och tillvaratagits av en svärson till Berndtsson, handlanden Edvin Lindberg i Malmö, vilken ställt samlingen till Folkmusikkommissionens förfogande.||

Av Per Berndtssons äldre repertoar meddelas här ett urval av femton melodier. Med undantag av n:r 494-496, vilka noterats av Olof Andersson, äro de upptecknade av Edvin Lindberg.

(Källa: Svenska Låtar - Skåne II - sida 94)

  • ) Häradsspelmannen Berndt Jonasson dog den 19/2 1868 i No 7 Stenestad Klockarebol (källa: Stenestads kyrkoarkiv, hfl 1866-70)

Elnatrion spelar Möllekadriljen


Låtar i kategorin Per Joel Berndtsson, Skäralid, Skåne (1853-1942)

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2024-04-19 23:01