Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Per Joel Berndtsson, Skäralid, Skåne (1853-1942)

Personer.PerJoelBerndtsson Historik

Dölj mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de skrevs in)

2020-03-01 02:11 av Sven Hedenskog -
Ändrad rad 9 från

I flöjt- och klarinettspelet hade Per till lärare en skicklig klarinettist vid namn Per Svensson på Klåverod i Konga socken, vilken i sin ordning lärt av klarinett- oeh fiolspelmannen Per Nilsson i Slättåkra, Riseberga församling. Per Svensson var även flitigt anlitad som bröllopsspelman i

till:

I flöjt- och klarinettspelet hade Per till lärare en skicklig klarinettist vid namn Per Svensson på Klåveröd i Konga socken, vilken i sin ordning lärt av klarinett- oeh fiolspelmannen Per Nilsson i Slättåkra, Riseberga socken. Per Svensson var även flitigt anlitad som bröllopsspelman i

Ändrad rad 12 från
I övrigt fanns det i den kringliggande trakten gott om spelman som voro ungefär samtida med Berndt Jonasson och med vilka denne uppehöll förbindelser. Av dessa nämner Berndtsson främst Per Andersson i Konga, sedemera Stenestad, Per Persson och sonen Daniel Persson i Torrlösa, vilka enligt Berndtsson voro riktiga mästerspelman, smeden Erlandsson oeh skogvaktaren Persson, båda i Konga - "de spelade utmärkt fiol och kunde alla stämmorna", säger Berndtsson - vidare Pål Månsson i Hjortaröd, född i Ekeröd i Billinge socken, och skogvaktaren Zetternolm ifrån Billinge. I denna församling hade i äldre tider funnits ännu ett par spelmän vilka voro bröder och gemenligen kallades Bäringepojkarna. Själv spelade Berndtsson ofta tillsammans med smeden August Åsten från Riseberga, son till den ovan nämnde Per Nilsson i Slättåkra och död i början av 1900-talet, samt med gruvfogden Bengt Lundqvist i Hyllinge gruva - född 1867 och död 1925 - och dennes fader, skomakaren och häradsspelmannen Anders Lundqvist, vilken var född 1824 och dog i Billesholm 1902. De båda sistnämnda voro notkunniga. Första gången Per Berndtsson framträdde för en större allmänhet var vid spelmanstävlingen i Hässleholm 1910. Jämte hustrun, Elna Berndtsson, några av sina barn och brodern Sven erövrade han där ett första pris för god samspelning. Denna sammanslutning, som snart kom att omfatta hela familjen - Berndtsson själv, hustrun och nio barn - blev i vida hetsar populär och har under flera år kallats att medverka vid hembygdsfester, föreläsningar och andra publika tillställningar. Berndtsson och hans hustru ha även spelat på Skansen och dessutom, jämte den övriga familjen, deltagit i de flesta stämmor och tävlingar som hållits i Skåne.
till:
I övrigt fanns det i den kringliggande trakten gott om spelman som voro ungefär samtida med Berndt Jonasson och med vilka denne uppehöll förbindelser. Av dessa nämner Berndtsson främst Per Andersson i Konga, sedemera Stenestad, Per Persson och sonen Daniel Persson i Torrlösa, vilka enligt Berndtsson voro riktiga mästerspelman, smeden Erlandsson oeh skogvaktaren Persson, båda i Konga - "de spelade utmärkt fiol och kunde alla stämmorna", säger Berndtsson - vidare Pål Månsson i Hjortaröd, född i Ekeröd i Billinge socken, och skogvaktaren Zetternolm ifrån Billinge. I denna socken hade i äldre tider funnits ännu ett par spelmän vilka voro bröder och gemenligen kallades Bäringepojkarna. Själv spelade Berndtsson ofta tillsammans med smeden August Åsten från Riseberga, son till den ovan nämnde Per Nilsson i Slättåkra och död i början av 1900-talet, samt med gruvfogden Bengt Lundqvist i Hyllinge gruva - född 1867 och död 1925 - och dennes fader, skomakaren och häradsspelmannen Anders Lundqvist, vilken var född 1824 och dog i Billesholm 1902. De båda sistnämnda voro notkunniga. Första gången Per Berndtsson framträdde för en större allmänhet var vid spelmanstävlingen i Hässleholm 1910. Jämte hustrun, Elna Berndtsson, några av sina barn och brodern Sven erövrade han där ett första pris för god samspelning. Denna sammanslutning, som snart kom att omfatta hela familjen - Berndtsson själv, hustrun och nio barn - blev i vida hetsar populär och har under flera år kallats att medverka vid hembygdsfester, föreläsningar och andra publika tillställningar. Berndtsson och hans hustru ha även spelat på Skansen och dessutom, jämte den övriga familjen, deltagit i de flesta stämmor och tävlingar som hållits i Skåne.
2020-03-01 00:29 av Sven Hedenskog - uppdaterar födelsedatum enligt födelseboken från Kyrkoböckerna i Stenestad.
Ändrad rad 7 från
Per Joel Berndtsson är född 1853 i Stenestads församling och son till häradsspelmannen Berndt Jonasson i Stenestad, född 1812 och död omkring 1863. Tvenne äldre bröder till Per Berndtsson, Bonde (1847-1902) och den förut nämnde Sven, vilken dog 1922 sjuttiotvå år gammal, spelade fiol, och hade i likhet med Per Joel haft fadern till läromästare. Som häradsspelman hade Berndt Jonasson att bestyra om musiken vid alla bröllop och danser, varvid han hade god hjälp av sina söner. Av dessa var Per Joel den mångsidigaste - han blåste både flöjt och klarinett, i yngre år - men Bonde ansågs som den skickligaste på fiolen, och då de kommo samman var det oftast han som fick spela första stämman, eller 'sköta primen' som det hette. Sven Berndtsson hade sin styrka i att sekondera, vilket han gjorde på ett musikaliskt och följesamt sätt. Deras samspel har av äldre sagesmän omvittnats som mästerligt.
till:
Per Joel Berndtsson föddes 1853 i Munkabohus, Stenestads socken, och var son till häradsspelmannen Berndt Jonasson i Stenestad, född 3 maj 1817 och död omkring 1863. Tvenne äldre bröder till Per Berndtsson, Bonde (1847-1902) och den förut nämnde Sven, vilken dog 1922 sjuttiotvå år gammal, spelade fiol, och hade i likhet med Per Joel haft fadern till läromästare. Som häradsspelman hade Berndt Jonasson att bestyra om musiken vid alla bröllop och danser, varvid han hade god hjälp av sina söner. Av dessa var Per Joel den mångsidigaste - han blåste både flöjt och klarinett, i yngre år - men Bonde ansågs som den skickligaste på fiolen, och då de kommo samman var det oftast han som fick spela första stämman, eller 'sköta primen' som det hette. Sven Berndtsson hade sin styrka i att sekondera, vilket han gjorde på ett musikaliskt och följesamt sätt. Deras samspel har av äldre sagesmän omvittnats som mästerligt.
2012-04-27 11:25 av Patrik Månsson -
Ändrad rad 14 från
Berndtsson, vilken numera är bosatt i Skäralid, besitter ännu, trots sina åttiofyra år, en anmärkningsvärd teknisk skicklighet på fiolen. Han spelar med lätthet i tredje läget och smyckar gärna sitt spel med flageoletter och drillar - de senare särskilt på långt utdragna toner. Hans
till:
(Foto:Patrik Månsson, träfiguren finns på Röstånga Gamla Skola) Berndtsson, vilken numera är bosatt i Skäralid, besitter ännu, trots sina åttiofyra år, en anmärkningsvärd teknisk skicklighet på fiolen. Han spelar med lätthet i tredje läget och smyckar gärna sitt spel med flageoletter och drillar - de senare särskilt på långt utdragna toner. Hans
2011-09-14 14:25 av 88.131.72.146 -
Ändrad rad 14 från

Berndtsson, vilken numera är bosatt i Skäralid, besitter ännu, trots sina åttiofyra år, en anmärkningsvärd teknisk skicklighet på fiolen. Han spelar med lätthet i tredje läget och smyckar gärna sitt spel med flageoletter och drillar - de senare särskilt på långt utdragna toner. Hans

till:
Berndtsson, vilken numera är bosatt i Skäralid, besitter ännu, trots sina åttiofyra år, en anmärkningsvärd teknisk skicklighet på fiolen. Han spelar med lätthet i tredje läget och smyckar gärna sitt spel med flageoletter och drillar - de senare särskilt på långt utdragna toner. Hans
Ändrad rad 16 från

Edvin Lindberg i Malmö, vilken ställt samlingen till Folkmusikkommissionens förfogande.

till:

Edvin Lindberg i Malmö, vilken ställt samlingen till Folkmusikkommissionens förfogande.||

2011-04-28 20:55 av 109.74.0.212 -
2010-02-26 20:29 av P Månsson -
Ändrade rader 12-14 från

I övrigt fanns det i den kringliggande trakten gott om spelman som voro ungefär samtida med Berndt Jonasson och med vilka denne uppehöll förbindelser. Av dessa nämner Berndtsson främst Per Andersson i Konga, sedemera Stenestad, Per Persson och sonen Daniel Persson i Torrlösa, vilka enligt Berndtsson voro riktiga mästerspelman, smeden Erlandsson oeh skogvaktaren Persson, båda i Konga - "de spelade utmärkt fiol och kunde alla stämmorna", säger Berndtsson - vidare Pål Månsson i Hjortaröd, född i Ekeröd i Billinge socken, och skogvaktaren Zetternolm ifrån Billinge. I denna församling hade i äldre tider funnits ännu ett par spelmän vilka voro bröder och gemenligen kallades Bäringepojkarna. Själv spelade Berndtsson ofta tillsammans med smeden August Åsten från Riseberga, son till den ovan nämnde Per Nilsson i Slättåkra och död i början av 1900-talet, samt med gruvfogden Bengt Lundqvist i Hyllinge gruva - född 1867 och död 1925 - och dennes fader, skomakaren och häradsspelmannen Anders Lundqvist, vilken var född 1824 och dog i Billesholm 1902. De båda sistnämnda voro notkunniga.

Första gången Per Berndtsson framträdde för en större allmänhet var vid spelmanstävlingen i Hässleholm 1910. Jämte hustrun, Elna Berndtsson, några av sina barn och brodern Sven erövrade han där ett första pris för god samspelning. Denna sammanslutning, som snart kom att omfatta hela familjen - Berndtsson själv, hustrun och nio barn - blev i vida hetsar populär och har under flera år kallats att medverka vid hembygdsfester, föreläsningar och andra publika tillställningar. Berndtsson och hans hustru ha även spelat på Skansen och dessutom, jämte den övriga familjen, deltagit i de flesta stämmor och tävlingar som hållits i Skåne.

till:
I övrigt fanns det i den kringliggande trakten gott om spelman som voro ungefär samtida med Berndt Jonasson och med vilka denne uppehöll förbindelser. Av dessa nämner Berndtsson främst Per Andersson i Konga, sedemera Stenestad, Per Persson och sonen Daniel Persson i Torrlösa, vilka enligt Berndtsson voro riktiga mästerspelman, smeden Erlandsson oeh skogvaktaren Persson, båda i Konga - "de spelade utmärkt fiol och kunde alla stämmorna", säger Berndtsson - vidare Pål Månsson i Hjortaröd, född i Ekeröd i Billinge socken, och skogvaktaren Zetternolm ifrån Billinge. I denna församling hade i äldre tider funnits ännu ett par spelmän vilka voro bröder och gemenligen kallades Bäringepojkarna. Själv spelade Berndtsson ofta tillsammans med smeden August Åsten från Riseberga, son till den ovan nämnde Per Nilsson i Slättåkra och död i början av 1900-talet, samt med gruvfogden Bengt Lundqvist i Hyllinge gruva - född 1867 och död 1925 - och dennes fader, skomakaren och häradsspelmannen Anders Lundqvist, vilken var född 1824 och dog i Billesholm 1902. De båda sistnämnda voro notkunniga. Första gången Per Berndtsson framträdde för en större allmänhet var vid spelmanstävlingen i Hässleholm 1910. Jämte hustrun, Elna Berndtsson, några av sina barn och brodern Sven erövrade han där ett första pris för god samspelning. Denna sammanslutning, som snart kom att omfatta hela familjen - Berndtsson själv, hustrun och nio barn - blev i vida hetsar populär och har under flera år kallats att medverka vid hembygdsfester, föreläsningar och andra publika tillställningar. Berndtsson och hans hustru ha även spelat på Skansen och dessutom, jämte den övriga familjen, deltagit i de flesta stämmor och tävlingar som hållits i Skåne.
2010-02-09 13:27 av 88.131.72.146 -
Ändrad rad 1 från

(:title Per Joel Berndtsson, Skäralid, Skåne (1853-1942):)

till:

C(:title Per Joel Berndtsson, Skäralid, Skåne (1853-1942):)

Ändrade rader 22-24 från

(Källa: Svenska Låtar - Skåne II - sida 94)

till:

(Källa: Svenska Låtar - Skåne II - sida 94)

Elnatrion spelar Möllekadriljen

2009-01-06 15:18 av Patrik Månsson -
Ändrad rad 1 från

(:title Per Joel Berndtsson (1853-1942), Skäralid, Riseberga, Skåne:)

till:

(:title Per Joel Berndtsson, Skäralid, Skåne (1853-1942):)

2008-11-30 22:07 av 83.209.45.18 -
Ändrad rad 1 från

(:title Per Joel Berndtsson (1853-1942), SKäralid, Riseberga, Skåne:)

till:

(:title Per Joel Berndtsson (1853-1942), Skäralid, Riseberga, Skåne:)

Ändrad rad 16 från

Berndtsson, vilken numera är bosatt i Skäraiid, besitter ännu, trots sina åttiofyra år, en anmärkningsvärd teknisk skicklighet på fiolen. Han spelar med lätthet i tredje läget och smyckar gärna sitt spel med flageoletter och drillar - de senare särskilt på långt utdragna toner. Hans

till:

Berndtsson, vilken numera är bosatt i Skäralid, besitter ännu, trots sina åttiofyra år, en anmärkningsvärd teknisk skicklighet på fiolen. Han spelar med lätthet i tredje läget och smyckar gärna sitt spel med flageoletter och drillar - de senare särskilt på långt utdragna toner. Hans

Ändrade rader 22-41 från

(Källa: Svenska Låtar - Skåne II - sida 94)

till:

(Källa: Svenska Låtar - Skåne II - sida 94)

2008-11-19 11:46 av Patrik Månsson -
Ändrad rad 1 från

(:title Per Joel Berndtsson (1853-1942):)

till:

(:title Per Joel Berndtsson (1853-1942), SKäralid, Riseberga, Skåne:)

Borttagna rader 3-5

PER JOEL BERNDTSSON, SKÄRALID, RISEBERGA

Ändrade rader 7-8 från

Per Joel Berndtsson är född 1853 i Stenestads församling och son till häradsspelmannen Berndt Jonasson i Stenestad, född 1812 och död omkring 1863. Tvenne äldre bröder till Per Berndtsson, Bonde (1847-1902) och den förut nämnde Sven, vilken dog 1922 sjuttiotvå år gammal, spelade fiol, och hade i likhet med Per Joel haft fadern till läromästare. Som häradsspelman hade Berndt Jonasson att bestyra om musiken vid alla bröllop och danser, varvid han hade god hjälp av sina söner. Av dessa var Per Joel den mångsidigaste - han blåste både flöjt och klarinett, i yngre år - men Bonde ansågs som den skickligaste på fiolen, och då de kommo samman var det oftast han som fick spela första stämman, eller 'sköta primen' som det hette. Sven Berndtsson hade sin styrka i att sekondera, vilket han gjorde på ett musikaliskt och följesamt sätt. Deras samspel har av äldre sagesmän omvittnats som mästerligt.

till:
Per Joel Berndtsson är född 1853 i Stenestads församling och son till häradsspelmannen Berndt Jonasson i Stenestad, född 1812 och död omkring 1863. Tvenne äldre bröder till Per Berndtsson, Bonde (1847-1902) och den förut nämnde Sven, vilken dog 1922 sjuttiotvå år gammal, spelade fiol, och hade i likhet med Per Joel haft fadern till läromästare. Som häradsspelman hade Berndt Jonasson att bestyra om musiken vid alla bröllop och danser, varvid han hade god hjälp av sina söner. Av dessa var Per Joel den mångsidigaste - han blåste både flöjt och klarinett, i yngre år - men Bonde ansågs som den skickligaste på fiolen, och då de kommo samman var det oftast han som fick spela första stämman, eller 'sköta primen' som det hette. Sven Berndtsson hade sin styrka i att sekondera, vilket han gjorde på ett musikaliskt och följesamt sätt. Deras samspel har av äldre sagesmän omvittnats som mästerligt.
Borttagna rader 22-24
2008-11-18 10:58 av 148.177.129.210 -
Ändrade rader 3-9 från

attach:pjb.jpg

(Källa: Svenska Låtar - Skåne II - sida 94)

PER JOEL BERNDTSSON SKÄRALID, RISEBERGA

till:

PER JOEL BERNDTSSON, SKÄRALID, RISEBERGA

Tillförd rad 25

(Källa: Svenska Låtar - Skåne II - sida 94)

2008-11-18 10:56 av 148.177.129.210 -
Tillförd rad 3

attach:pjb.jpg

2008-10-09 16:03 av Patrik Månsson -
Ändrad rad 1 från

(:title Per Joel Berndtsson :)

till:

(:title Per Joel Berndtsson (1853-1942):)

2008-10-02 15:56 av Patrik Månsson -
Ändrad rad 1 från

(:title: Per Joel Berndtsson :)

till:

(:title Per Joel Berndtsson :)

2008-10-02 15:56 av Patrik Månsson -
Tillförd rad 1

(:title: Per Joel Berndtsson :)

2008-08-17 08:49 av Jonas Brunskog -
Tillförda rader 1-2

Ingår i kategorin .

2008-07-25 15:16 av Patrik Månsson -
Tillförda rader 1-5

(Källa: Svenska Låtar - Skåne II - sida 94)

PER JOEL BERNDTSSON SKÄRALID, RISEBERGA

Ändrade rader 7-28 från

år 1910 representerades Skåne av bland andra bröderna Per och Sven Berndtsson från Stenestad. Det bifall som kom dem till del vid deras framträdande för publiken gällde kanske i främsta rummet de, präktiga skånska kadriljer de läto höra, men även det taktfasta och typiskt spelmansmässiga sätt varpå de framfördes. Men så var också Per Berndtsson i sin krafts dagar en kadriljspelare av rang, och de melodier av denna typ han har i sin repertoar kunna betecknas som mycket goda. Själv har han komponerat kadriljer som genom sin stilrenhet, melodiska fyndighet och rörliga figuration kunna, ställas vid sidan av det framsta i sin art.

Per Joel Berndtsson är född 1853 i Stenestads församling och son till häradsspelmannen Berndt Jonasson i Stenestad, född 1812 och död omkring 1863. Tvenne äldre bröder till Per Berndtsson, Bonde (1847-1902) och den förut nämnde Sven, vilken dog 1922 sjuttiotvå år gammal, spelade fiol, och hade i likhet med Per Joel haft fadern till läromästare. Som häradsspelman hade Berndt Jonasson att bestyra om musiken vid alla bröllop och danser, varvid han hade god hjälp av sina söner. Av dessa var Per Joel den mångsidigaste - han blåste både flöjt och klarinett, i yngre år - men Bonde ansågs som den skickligaste på fiolen, och då de kommo samman var det oftast han som fick spela första stämman, eller 'skota primen' som det hette. Sven Berndtsson hade sin styrka i att sekondera, vilket han gjorde pa ett musikaliskt oeh foljesanit satt. Deras samspel har av aldre sagesman omvittnats som masterligt. I flojt- oeh klarinettspelet hade Per till larare en skieklig klarinettist vid namn Per Svensson pa Klaverod i Konga soeken, vilken i sin ordning lart av klarinett- oeh fiolspelmannen Per Nzlsson i Slattakra, Riseberga forsamling. Per Svensson var aven flitigt anlitad som brollopsspelman i sallskap med Berndt Jonasson oeh dennes saner, innan han i slutet av 186o-talet emigrerade till Amerika. I ovrigt fanns det i den kringliggande trakten gott om spelman som vora ungefar samtida med Berndt Jonasson oeh med vilka denne uppeholl forbindelser. Av dessa namner Berndtsson framst Per Andersson i Konga, sedennera Stenestad, Per Persson oeh sonen Danlel Persson i T orrlosa, vilka enligt Berndtsson vora riktiga masterspelman, smeden Erlandsson oeh skogvaktaren Persson, bada i Konga - >de spelade utmarkt fiol oeh PER JOEL BERNDTSSON SKARALID, RISEBERGA

(Källa: Svenska Låtar - Skåne II - sida 94)

till:

år 1910 representerades Skåne av bland andra bröderna Per och Sven Berndtsson från Stenestad. Det bifall som kom dem till del vid deras framträdande för publiken gällde kanske i främsta rummet de, präktiga skånska kadriljer de läto höra, men även det taktfasta och typiskt spelmansmässiga sätt varpå de framfördes. Men så var också Per Berndtsson i sin krafts dagar en kadriljspelare av rang, och de melodier av denna typ han har i sin repertoar kunna betecknas som mycket goda. Själv har han komponerat kadriljer som genom sin stilrenhet, melodiska fyndighet och rörliga figuration kunna, ställas vid sidan av det främsta i sin art.

Per Joel Berndtsson är född 1853 i Stenestads församling och son till häradsspelmannen Berndt Jonasson i Stenestad, född 1812 och död omkring 1863. Tvenne äldre bröder till Per Berndtsson, Bonde (1847-1902) och den förut nämnde Sven, vilken dog 1922 sjuttiotvå år gammal, spelade fiol, och hade i likhet med Per Joel haft fadern till läromästare. Som häradsspelman hade Berndt Jonasson att bestyra om musiken vid alla bröllop och danser, varvid han hade god hjälp av sina söner. Av dessa var Per Joel den mångsidigaste - han blåste både flöjt och klarinett, i yngre år - men Bonde ansågs som den skickligaste på fiolen, och då de kommo samman var det oftast han som fick spela första stämman, eller 'sköta primen' som det hette. Sven Berndtsson hade sin styrka i att sekondera, vilket han gjorde på ett musikaliskt och följesamt sätt. Deras samspel har av äldre sagesmän omvittnats som mästerligt.

I flöjt- och klarinettspelet hade Per till lärare en skicklig klarinettist vid namn Per Svensson på Klåverod i Konga socken, vilken i sin ordning lärt av klarinett- oeh fiolspelmannen Per Nilsson i Slättåkra, Riseberga församling. Per Svensson var även flitigt anlitad som bröllopsspelman i sällskap med Berndt Jonasson och dennes söner, innan han i slutet av 186o-talet emigrerade till Amerika.

I övrigt fanns det i den kringliggande trakten gott om spelman som voro ungefär samtida med Berndt Jonasson och med vilka denne uppehöll förbindelser. Av dessa nämner Berndtsson främst Per Andersson i Konga, sedemera Stenestad, Per Persson och sonen Daniel Persson i Torrlösa, vilka enligt Berndtsson voro riktiga mästerspelman, smeden Erlandsson oeh skogvaktaren Persson, båda i Konga - "de spelade utmärkt fiol och kunde alla stämmorna", säger Berndtsson - vidare Pål Månsson i Hjortaröd, född i Ekeröd i Billinge socken, och skogvaktaren Zetternolm ifrån Billinge. I denna församling hade i äldre tider funnits ännu ett par spelmän vilka voro bröder och gemenligen kallades Bäringepojkarna. Själv spelade Berndtsson ofta tillsammans med smeden August Åsten från Riseberga, son till den ovan nämnde Per Nilsson i Slättåkra och död i början av 1900-talet, samt med gruvfogden Bengt Lundqvist i Hyllinge gruva - född 1867 och död 1925 - och dennes fader, skomakaren och häradsspelmannen Anders Lundqvist, vilken var född 1824 och dog i Billesholm 1902. De båda sistnämnda voro notkunniga.

Första gången Per Berndtsson framträdde för en större allmänhet var vid spelmanstävlingen i Hässleholm 1910. Jämte hustrun, Elna Berndtsson, några av sina barn och brodern Sven erövrade han där ett första pris för god samspelning. Denna sammanslutning, som snart kom att omfatta hela familjen - Berndtsson själv, hustrun och nio barn - blev i vida hetsar populär och har under flera år kallats att medverka vid hembygdsfester, föreläsningar och andra publika tillställningar. Berndtsson och hans hustru ha även spelat på Skansen och dessutom, jämte den övriga familjen, deltagit i de flesta stämmor och tävlingar som hållits i Skåne.

Berndtsson, vilken numera är bosatt i Skäraiid, besitter ännu, trots sina åttiofyra år, en anmärkningsvärd teknisk skicklighet på fiolen. Han spelar med lätthet i tredje läget och smyckar gärna sitt spel med flageoletter och drillar - de senare särskilt på långt utdragna toner. Hans repertoar är betydande och omfattar förutom äldre melodier från fadern även en stor samling nyare dansmelodier: mazurkor, polkor o. d. Många av dessa har han själv komponerat. Till största delen ha hans låtar upptecknats och tillvaratagits av en svärson till Berndtsson, handlanden Edvin Lindberg i Malmö, vilken ställt samlingen till Folkmusikkommissionens förfogande.

Av Per Berndtssons äldre repertoar meddelas här ett urval av femton melodier. Med undantag av n:r 494-496, vilka noterats av Olof Andersson, äro de upptecknade av Edvin Lindberg.

2008-07-25 15:01 av Patrik Månsson -
Tillförda rader 1-32

VID DEN FÖRSTA RIKSSPELMANSSTÄMMAN I STOCKHOLM år 1910 representerades Skåne av bland andra bröderna Per och Sven Berndtsson från Stenestad. Det bifall som kom dem till del vid deras framträdande för publiken gällde kanske i främsta rummet de, präktiga skånska kadriljer de läto höra, men även det taktfasta och typiskt spelmansmässiga sätt varpå de framfördes. Men så var också Per Berndtsson i sin krafts dagar en kadriljspelare av rang, och de melodier av denna typ han har i sin repertoar kunna betecknas som mycket goda. Själv har han komponerat kadriljer som genom sin stilrenhet, melodiska fyndighet och rörliga figuration kunna, ställas vid sidan av det framsta i sin art.

Per Joel Berndtsson är född 1853 i Stenestads församling och son till häradsspelmannen Berndt Jonasson i Stenestad, född 1812 och död omkring 1863. Tvenne äldre bröder till Per Berndtsson, Bonde (1847-1902) och den förut nämnde Sven, vilken dog 1922 sjuttiotvå år gammal, spelade fiol, och hade i likhet med Per Joel haft fadern till läromästare. Som häradsspelman hade Berndt Jonasson att bestyra om musiken vid alla bröllop och danser, varvid han hade god hjälp av sina söner. Av dessa var Per Joel den mångsidigaste - han blåste både flöjt och klarinett, i yngre år - men Bonde ansågs som den skickligaste på fiolen, och då de kommo samman var det oftast han som fick spela första stämman, eller 'skota primen' som det hette. Sven Berndtsson hade sin styrka i att sekondera, vilket han gjorde pa ett musikaliskt oeh foljesanit satt. Deras samspel har av aldre sagesman omvittnats som masterligt. I flojt- oeh klarinettspelet hade Per till larare en skieklig klarinettist vid namn Per Svensson pa Klaverod i Konga soeken, vilken i sin ordning lart av klarinett- oeh fiolspelmannen Per Nzlsson i Slattakra, Riseberga forsamling. Per Svensson var aven flitigt anlitad som brollopsspelman i sallskap med Berndt Jonasson oeh dennes saner, innan han i slutet av 186o-talet emigrerade till Amerika. I ovrigt fanns det i den kringliggande trakten gott om spelman som vora ungefar samtida med Berndt Jonasson oeh med vilka denne uppeholl forbindelser. Av dessa namner Berndtsson framst Per Andersson i Konga, sedennera Stenestad, Per Persson oeh sonen Danlel Persson i T orrlosa, vilka enligt Berndtsson vora riktiga masterspelman, smeden Erlandsson oeh skogvaktaren Persson, bada i Konga - >de spelade utmarkt fiol oeh PER JOEL BERNDTSSON SKARALID, RISEBERGA

(Källa: Svenska Låtar - Skåne II - sida 94)

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2020-03-01 02:11