Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Barockinspirerad låt

Profiles.NilsLiberg Historik

Dölj mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de skrevs in)

2014-01-14 17:54 av Nils L - Lade till länk till uppteckning
Ändrade rader 287-289 från

(:musicend:)

till:

(:musicend:)

(:comment Om Igelkottaskinnet läggs in, lägg till referens: B:[[http://www.samlingarna.sormlandsspel.se/?page_id=374|Alfred Anderssons notbok]] (pdf) nr 310 sid 289 :)

2013-05-30 07:08 av Nils L -
Ändrad rad 285 från

e'2 c'e' g'e' | e'2 c'e' g'e' | e'd' d'2 d'2 | b4 d'2 | d'2>d'2 d'2 | (d'2{d'c'}) c'2 d'2 | e'2>d'2 c'2 | b2 .e2 .e2 |

till:

e'2 c'e' g'e' | e'2 c'e' g'e' | e'd' d'2 d'2 | b4 d'2 | d'2>d'2 d'2 | (d'2{e'd'}) c'2 d'2 | e'2>d'2 c'2 | b2 .e2 .e2 |

2013-05-28 11:09 av Nils L -
Ändrad rad 286 från

e'2 c'e' g'e' | e'2 c'e' g'e' | e'd' d'2 b2 | b3b c'd' | e'c' f'd' e'c' | d'b e'c' d'b | c'z aa a2 | !fine!a3 b c'd' :|

till:

e'2 c'e' g'e' | e'2 c'e' g'e' | e'd' d'2 d'2 | b3b c'd' | e'c' f'd' e'c' | d'b e'c' d'b | c'z aa a2 | !fine!a3 b c'd' :|

2013-05-28 10:53 av Nils L -
Tillförda rader 269-286

(:musicend:)

(:music:) X:1 L:1/8 M:3/4 T:Vals C:Nils Liberg N:Gjord 28 maj 2013. R:Vals

160

printtempo 0 K:Am "^Nyckelharpa" a4 e2 | c'4 (c'2{d'c'}) | (b4{c'b}) e2 | d'4 d'2 | e'2c'c' c'2 | c'2 b2 a2 | bc' d'2 ^g2 | b4 (b2{c'b}) | a4 e2 | c'4 (c'2{d'c'}) | b4 e2 | d'4 d'2 | e'2c'c' c'2 | b2 ^gg g2 | a3a a2 | a6 :: e'2 c'e' g'e' | e'2 c'e' g'e' | e'd' d'2 d'2 | b4 d'2 | d'2>d'2 d'2 | (d'2{d'c'}) c'2 d'2 | e'2>d'2 c'2 | b2 .e2 .e2 | e'2 c'e' g'e' | e'2 c'e' g'e' | e'd' d'2 b2 | b3b c'd' | e'c' f'd' e'c' | d'b e'c' d'b | c'z aa a2 | !fine!a3 b c'd' :|

2013-04-23 14:00 av Nils L - Lade till en ny låt
Tillförda rader 248-268

(:musicend:)

(:music:) X:1 T:Vals R:Vals C:Nils Liberg N:komponerad 2013 L:1/8 M:3/4

178

K:Am E2 |A,2>C2 EG | B2>A2 ^FD | P^F2 E2 E2 | E4 E2 | (ED) (EG) Bd | ^f2>e2 ^cA | P^c2 B2 B2 | B2 (AG) ED | A,2>C2 EG | B2>A2 ^FD | P^F2 E2 E2 | E4 B2 | {/B}c2 e2 e2 | B2 d2 d2 | (d^c) A2 A2 | A4 :| A2 | e2>a2 ba | ^g2 e2 e2 | =g2 (e^f) ga | ^f2 d2 d2 | A2 d2 =f2 | e2>a2 A2 | c2 _B2 d2 | A4 (,A2 | A2)>a2 ba | ^g2 e2 e2 | =g2 (e^f) ga | ^f2 d2 d2 | (Ad) (ed) fd | a2 e2 A2 | (c2 {dc}B)E ^GB | A4 :|

2013-04-17 14:41 av Nils L -
Tillförda rader 246-247

D2 | E2CE E2CE E2CE | G2FE D2B,D F2DF | A2FA c2de c2Gc | e2ce g2fe d2>c2 | =BGBd gdBd c2GE | C4

2013-04-17 11:41 av Nils L - Lade till låtidé
Ändrade rader 236-246 från

Jo, jag ska kanske flytta låtarna dit tids nog. Visste bara inte om vi skulle blanda in nykomponerade låtar i det materialet.

till:

Jo, jag ska kanske flytta låtarna dit tids nog. Visste bara inte om vi skulle blanda in nykomponerade låtar i det materialet.

(:music:) X:1 T:Låtidé M:3/4 L:1/16 K:Cm C2CD E2D2 E2C2 | F2FG =AGAF c4 | c2c2 G2G2 E2E2 | D2DF EDEC D4 | C2CD E2D2 E2C2 | F2FG =AGAF c4 | c2ed c2G2 C2E2 | DFDB, C8 | (:musicend:)

2011-05-03 16:11 av Nils L -
Ändrad rad 7 från
	M 3 1.3 RM
till:
	M 3.5 1.3 RM
2011-04-19 11:52 av Nils L - Lade till nygjord låt
Tillförda rader 2-23

(:music:) X:1 beginps /shd{ % usage: x y shd

	M 3 1.3 RM
	-1 2.5 -6.5 0 -5.5 -2.5 RC
	1 -2.5 6.5 0 5.5 2.5 RC fill}!

endps deco head-small 0 shd 0 0 0 % small note head

170

C:Nils Liberg N:Komponerad 19 april 2011 T:Barockinspirerad låt L:1/8 M:3/4 K:Bb B,2 DCDE | F2 GE F2 | B2 dcBA | BABFDC | B,2 DCDE | F2 GE F2 | B2 dcBA | B4 B2 | B,2 DCDE | F2 GE F2 | BedcBA | BdBFDF | B,2 DCDE | F2 GE F2 | B2 dcBA | B4 B2 |: g2 egc'g | fddfbf | edegfe | e4 d2 | c2[c+head-small+E]2 g2 | B2[B+head-small+D]2 f2 | e2 fede | d4 c2 | G2 EGcG | FDDFBF | EDEGFE | E4 D2 | B,2 DCDE | F2 GE F2 | B2 dcBA |1 B4 B2 :|2 B2 B,4 |] (:musicend:)

2010-08-21 18:21 av Nils L -
Tillförd rad 187

K:G

Ändrad rad 193 från

(3:2:2z2A | (3:2:2(d2{ed})c (3GAd (3:2:2f2d | (3ecG (3cEG (3cge | (3fed (3:2:2A2E (3FAd | (3fac' (3=bgb (3:2:2a2A |

till:

[K:Dm](3:2:2z2A | (3:2:2(d2{ed})c (3GAd (3:2:2f2d | (3ecG (3cEG (3cge | (3fed (3:2:2A2E (3FAd | (3fac' (3=bgb (3:2:2a2A |

2010-08-21 18:17 av Nils L -
Tillförda rader 193-208

(:musicend:)

(:music:) X:1 T:Sextondelspolska R:Polska M:3/4 L:1/16 C:N Liberg Z:Gjord augusti 2010 K:A E2FG AGAB c2A2 | Bcde f2fg e2fg | agab c'd'c'b agac' | bc'ba gafg e2fg | adcd bdcd adcd | gcBc acBc gcBc | fBAB gBAB fBAB | e^def ebge =dBGE | AEFG ABcB Bcdc | cded defe egag | aecA BdBG A4 :: zc'ag fc'ag fafe | dfdc Bbgf ebgf | ebed cecB A2E2 | AEFG ABcB Bcdc | cded defe egag | aecA BdBG A4 :|

2010-07-18 10:59 av Nils L - Lade till en repris på triolpolskan
Ändrade rader 186-188 från
      (3a=bc' (3:2:2d'2d' (3:2:2a2(a{ga}) | (3ga=b c'c' (3:2:2c2d- | (3de^f (3eag (3fed | (3cec d2 :|
till:
      (3a=bc' (3:2:2d'2d' (3:2:2a2(a{ga}) | (3ga=b c'c' (3:2:2c2d- | (3de^f (3eag (3fed | (3cec d2 ::

(3:2:2z2e | (3^fdA (3d^FA (3daf | (3:2:5ge/g/e/c (3BdB (3:2:2c2B- | (3BcG (3ECE (3GcA- | (3ABG (3DdB (3Gge |

      (3^fdA (3d^FA (3daf | (3:2:5ge/g/e/c (3BdB (3:2:2c2B | (3Ac=f (3cd'c' (3bgb | a2 a2 :|
2010-07-14 22:41 av Nils L -
Ändrade rader 185-186 från

(3:2:2z2A | (3a=bc' (3:2:2d'2d' (3:2:2a2(a{ga}) | (3ga=b c'c'cd- | (3de^f (3gfe (3agf | (3:2:2e2d (3cec A2 |

      (3a=bc' (3:2:2d'2d' (3:2:2a2(a{ga}) | (3ga=b c'c'cd- | (3d-de (3^fea (3gfe | (3dce d2 :|
till:

(3:2:2z2A | (3a=bc' (3:2:2d'2d' (3:2:2a2(a{ga}) | (3ga=b c'c' (3:2:2c2d- | (3de^f (3gfe (3agf | (3:2:2e2d (3cec A2 |

      (3a=bc' (3:2:2d'2d' (3:2:2a2(a{ga}) | (3ga=b c'c' (3:2:2c2d- | (3de^f (3eag (3fed | (3cec d2 :|
2010-07-12 22:11 av Nils L - Lade till ny låt
Tillförda rader 172-190

(:musicend:)

(:music:) X:1 T:Triolpolska R:Polska C:N Liberg N:Komponerad juli 2010 M:3/4 L:1/8 K:Dm (3:2:2z2A | (3:2:2(d2{ed})c (3GAd (3:2:2f2d | (3ecG- (3Gec (3EGg | (3efd (3AEF (3Adf | (3a(c'{d'c'})=b (3gbg (3:2:2a2A |

      (3:2:2(d2{ed})c (3GAd (3:2:2f2d | (3e2e2f2 (3:2:2g2g | (3afd (3gec (3:2:2(f2{eg})e | (3:2:2=Bc2 !fine!d2 ::

(3:2:2z2A | (3a=bc' (3:2:2d'2d' (3:2:2a2(a{ga}) | (3ga=b c'c'cd- | (3de^f (3gfe (3agf | (3:2:2e2d (3cec A2 |

      (3a=bc' (3:2:2d'2d' (3:2:2a2(a{ga}) | (3ga=b c'c'cd- | (3d-de (3^fea (3gfe | (3dce d2 :|

begintext Variation av första takterna: endtext (3:2:2z2A | (3:2:2(d2{ed})c (3GAd (3:2:2f2d | (3ecG (3cEG (3cge | (3fed (3:2:2A2E (3FAd | (3fac' (3=bgb (3:2:2a2A |

2010-06-21 18:06 av Nils L -
Ändrade rader 168-171 från

|: A2e2 c4 c2>A2 | Bcde f2g2 e4 | A2>e2 e2c2 B2A2 | ^F2>A2 A2^G2 E4 |

  A2e2 c4 c2>A2 | Bcde f2g2 e4 | A2>a2 a2c2 B2>A2| cBA^G (G2A2) A4 ::
  A2c'b c'2bc' b2a2 | gaba gagf efed | c2ag a2ga g2f2 | efgf efed cdcB | 
  A2fe f2A2 A2^G2 | ^G2d^c d2G2- G2A2 | Bcde f2>g2 a2>b2 | c'2>d'2 b4 a4 :|
till:

|: E2e2 c4 c2>A2 | Bcde f2g2 e4 | A2>e2 e2c2 B2A2 | ^F2>A2 A2^G2 E4- |

  E2e2 c4 c2>A2 | Bcde f2g2 e4 | A2>a2 a2c2 B2>A2| cBA^G (G2A2) A4- ::
  A2c'b c'2bc' b2a2 | gaba gagf efed | A2ag a2ga g2f2 | efgf efed cdcB | 
  A2fe f2A2 A2^G2 | ^G2d^c d2G2- G2A2 | Bcde f2>g2 a2>b2 |1 c'2>d'2 b4 b4 :|2 c'2>d'2 b4 a4 |]
2010-06-21 13:56 av Nils L - Lade till ny låt
Tillförda rader 157-171

(:musicend:)

(:music:) X:1 T:Polska R:Polska M:3/4 N: Gjord juni 2010. C: N Liberg L:1/16 K:Am |: A2e2 c4 c2>A2 | Bcde f2g2 e4 | A2>e2 e2c2 B2A2 | ^F2>A2 A2^G2 E4 |

  A2e2 c4 c2>A2 | Bcde f2g2 e4 | A2>a2 a2c2 B2>A2| cBA^G (G2A2) A4 ::
  A2c'b c'2bc' b2a2 | gaba gagf efed | c2ag a2ga g2f2 | efgf efed cdcB | 
  A2fe f2A2 A2^G2 | ^G2d^c d2G2- G2A2 | Bcde f2>g2 a2>b2 | c'2>d'2 b4 a4 :|
2010-02-23 09:33 av Nils L -
Ändrade rader 13-16 från

e2 |: c'bag a2e2 c2A2 | f2ed B2G2 E2D2 | C2EG A2D2 F2B2 |

    EGAB c2F2 B2d2 | c2Bc d2e2 f2g2 | {/g}a2g2 e4 e4 |
   c'bag a2e2 c2A2 | f2ed B2G2 E2D2 | C2EG A2D2 F2B2 | 
    EGAB c2F2 B2d2 | c2Bc d2e2 f2g2 | c'bag a4 a2 ::
till:

e2 | c'bag a2e2 c2A2| f2ed B2G2 E2D2 | C2EG A2D2 F2B2 |

   EGAB c2F2 B2d2 | c2Bc d2e2 f2g2 | {/g}a2g2 e4 e4 |
   c'bag a2e2 c2A2| f2ed B2G2 E2D2 | C2EG A2D2 F2B2 | 
   EGAB c2F2 B2d2 | c2Bc d2e2 f2g2 | c'bag a4 a2 ::
2010-02-23 09:30 av Nils L -
Ändrad rad 13 från

e2 |: c'bag a2e2 c2A2 | f2ed B2G2 E2D2 | C2EG A2D2 F2A2 |

till:

e2 |: c'bag a2e2 c2A2 | f2ed B2G2 E2D2 | C2EG A2D2 F2B2 |

Ändrad rad 15 från
   c'bag a2e2 c2A2 | f2ed B2G2 E2D2 | C2EG A2D2 F2A2 | 
till:
   c'bag a2e2 c2A2 | f2ed B2G2 E2D2 | C2EG A2D2 F2B2 | 
2010-02-23 09:26 av Nils L -
Tillförda rader 2-19

(:music:) X: 1 T: Slängpolska C: N Liberg N: Låten gjord 22 februari 2010 N: Förstareprisen har hämtat litet inspiration från andrareprisen av Sergeant Söderstedts polska (SvL Uppland nr. 81) R: Slängpolska M: 3/4 L: 1/16 K: A e2 |: c'bag a2e2 c2A2 | f2ed B2G2 E2D2 | C2EG A2D2 F2A2 |

    EGAB c2F2 B2d2 | c2Bc d2e2 f2g2 | {/g}a2g2 e4 e4 |
   c'bag a2e2 c2A2 | f2ed B2G2 E2D2 | C2EG A2D2 F2A2 | 
    EGAB c2F2 B2d2 | c2Bc d2e2 f2g2 | c'bag a4 a2 ::

ec | Acec Ecec Aced | Bded Gded Edec | Acec Ecec Aced | Bded Gded Eded |

   A2ag a2e2 c2A2 | F2fe f3A G2B2 | ABcA Bcdc defg | a2gf eaec BdBG | A8 z2 :|

(:musicend:)

2009-03-28 22:19 av Nils L - Lade till ny låt
Ändrade rader 4-9 från

X: 1 T: Gånglåt R: Gånglåt C: N Liberg N: Låten gjord 25 mars 2009 M: 4/4

till:

X: 12 T: Polska R: Polska M: 3/4

Ändrade rader 9-14 från

K: Bb

64

MIDI chordvol 30 fe | "Bb"d2(d2{ed}) ("F7"ce)cA "Bb"!tenuto!B6df | "Gm"b2b2 "Dm"(ad')af "Eb"!tenuto!g4-gGce | "Cm7/Eb"g2g2 y"F/A"(fe)dc "Bb/D"f2f2 "Cm"(ed)cB | "Eb"G2e2 "F7"(dc)BA "Bb"B6 :| F2 |:"Eb"(EG)Be (gf)ed (de)BG (FE)DC | "Bb"(B,D)FB (fe)dc (cd)BF (ED)CB, |1 "Cm"(CE)Gc e2ed c2>B2 A2>G2 |

   "F"A2cB "C7"(GF)GA "F"F4>F4 :|2 "Eb/C"(EG)ce g2fe "Bb"(dF)Bd f2ed | "Cm"(cg)ec "F7"(AF)Ac "Bb"B8 |]
till:

C: N Liberg N: Inspirerad av Vevlire-tvåan N: Låten gjord 27 mars 2009 MIDI beat 90 50 70 10 MIDI chordvol 20 MIDI bassvol 40 K: Em "C"(cd)ef g2g2 g2f2 | "D"f2d2 d2b2 b2g2 | "Em"g2f2 f2g2 g2e2 | "C"(cd)ef g2g2 g2f2 | "D"f2d2 d2d'2 d'2b2 | "G"b2a2 a2b2 b2g2 | "Em"g2f2 f2e2 e2d2 | "C"(cd)ef g2g2 g2f2 | "D"f2d2 d2b2 b2g2 | "Em"g2f2 f2g2 g2e2 | "C"(cd)ef g2g2 g2f2 | "Em"f4 e8 :: "E5/C"e2B2 B2e2 (ef)ge | "B5/D"f2B2 B2f2 (fg)af | "Em"e2B2 B2e2 (ef)ge | "B5/F#"f2B2 B2f2 (fg)af | "G"b2ag "D"a2gf "Em"g4 | "Bm"(fe)de f2d2 B2F2 | D2B,2 D2F2 B2d2 | "E5/C"e2B2 B2e2 (ef)ge | "B5/D"f2B2 B2f2 (fg)ab | "Em"e2B2 B2e2 (ef)ge | "B5/F#"f2B2 B2f2 (fg)af | "G"b2ag "D"a2gf "Em"g4 | "D"(fe)fg "Em"e8 :| (:musicend:)

(:music:) X: 1 T: Gånglåt R: Gånglåt C: N Liberg N: Låten gjord 25 mars 2009 M: 4/4 L: 1/16 K: Bb

64

MIDI chordvol 30 MIDI bassvol 50 MIDI ratio 3 1

2009-03-26 14:15 av Nils L -
Tillförda rader 2-47

(:music:) X: 1 T: Gånglåt R: Gånglåt C: N Liberg N: Låten gjord 25 mars 2009 M: 4/4 L: 1/16 K: Bb

64

MIDI chordvol 30 fe | "Bb"d2(d2{ed}) ("F7"ce)cA "Bb"!tenuto!B6df | "Gm"b2b2 "Dm"(ad')af "Eb"!tenuto!g4-gGce | "Cm7/Eb"g2g2 y"F/A"(fe)dc "Bb/D"f2f2 "Cm"(ed)cB | "Eb"G2e2 "F7"(dc)BA "Bb"B6 :| F2 |:"Eb"(EG)Be (gf)ed (de)BG (FE)DC | "Bb"(B,D)FB (fe)dc (cd)BF (ED)CB, |1 "Cm"(CE)Gc e2ed c2>B2 A2>G2 |

   "F"A2cB "C7"(GF)GA "F"F4>F4 :|2 "Eb/C"(EG)ce g2fe "Bb"(dF)Bd f2ed | "Cm"(cg)ec "F7"(AF)Ac "Bb"B8 |]

(:musicend:)

(:music:) X: 1 C: N Liberg N: Låten gjord 24 mars 2009 M: 2/4 L: 1/16 K: D MIDI ratio 3 1 A4 |: e2>A2 e2f2 | g2>g2 (ag)fe | f2d2 d2c2 | d4 d2A2 |

   d2>A2 d2e2 | f2>d2 (gf)ed | e2a2 A2d2 | c2A2 G2A2 ::

E2>G2 A2d2 | c2A2 G2A2 | e2A2 g2e2 | fed2 e4 | E2>G2 A2d2 | [1 c2A2 G2A2 | GFE2 F2D2 | D2<C2 A,4 :|2 c2A2 G2g2 | fed2 edc2 | d4 d4 |] (:musicend:)

(:music:) X: 1 T: Vals R: Vals C: N Liberg N: Låten gjord 24 mars 2009 M: 3/4 L: 1/8 K: FMix

165

F2 (cF) (cF) | (cF) (cd) e2 | (fe) (dc) d2 | (Bc) (cG) (FE) | C2 (cF) (cF) | (cF) (cd) e2 |1 (dc) (Bc) (df) | c4 c2 :|2 (dc) (de) fg | c4 c2 |] |: (Bc) (_Ac) (Gc) | (Fc) (GE) (CE) | (FG) (AB) (cd) | Te2 (df) (,c2- |

 cB) (c_A) (cG) | (cF) (GE) (CE) | (FG) (FB) (GA) |1 F4 c2 :|2 F6 |]

(:musicend:)

2009-03-24 21:38 av Nils L -
Ändrad rad 14 från

G2D2 D2G2 (AB)cA | B2G2 G2g2 (fe)dc | B2G2 G2D2 (BA)GF |1 G12 :|2 G8 z2d2 |]

till:

G2D2 D2G2 (AB)cA | B2G2 G2g2 (fe)dc | B2G2 G2d2 (BA)GF |1 G12 :|2 G8 d4 |]

2009-03-24 20:50 av Nils L -
Ändrade rader 5-6 från

T: Polska R: Polska

till:

T: Slängpolska C: N Liberg N: Låten gjord 23 mars 2009 R: Slängpolska

Borttagna rader 9-10

N: Låten gjord jan 2009. C: av N Liberg

Ändrade rader 11-15 från

K: Dm |: D2F2 A2d2 f2>d2 | (ef)ed ^c2e2 A2>G2 | F2d2 E2d2 D2d2 | (EF)ED ^C2E2 A,4 |

  D2F2 A2d2 f2>d2 | (ef)ed ^c2a2 A2>G2 |1 FdF2 EdE2 D2>E2 | (FE)DE ^C4 D4 :|2 FdF2 EdE2 D2>d2 | (fe)de ^c4 d4 |]

|: D2>d2 d2^c2 c2d2 | d2Ac B2Ac B2C2- | C2c2 c2=B2 B2c2 | A4 {^G2A2B}A2E2 ^C2A,2 |

 (DE)FG A2f2 G2e2 | F2d2 E2d2 ^c4 | d4 (cB)AG (FE)Fd | D2d^c c4 d4 :|
till:

K: G {/A}G4 (AB)cd G2{/A}G2 | F4 G4 e3f/e/ | d2g2 g2G2 c3d/c/ | B2g2 g4 G4 | (AB)cd e2D2 E2G2 | (FG)EF D6 GF | G2D2 D2G2 (AB)cA | B2G2 G2B2 (cd)ec | d2cB c2BA B2AG | FGA2 D6 GF | G2D2 D2G2 (AB)cA | B2G2 G2g2 (fe)dc | B2G2 G2D2 (BA)GF |1 G12 :|2 G8 z2d2 |] |: (gd)bg (gd)bg (dg)bg | (fd)af (fd)af (df)af | (gd)bg (gd)bg (dg)bg | (fd)af (fd)af (df)af | (ec)ge (ec)ge (ce)ge | (dB)gd (dB)gd (Bd)gd | (AB)cd e2c'2 b2g2 | (ba)gf g4 G4 :|

Borttagna rader 21-22

C: av N Liberg N: Låten gjord dec 2008. Förstareprisen har mer åttondelspolskestuk medan andrareprisen har mer karaktär av sextondelspolska, så det är litet av en blandning.

Ändrade rader 24-25 från

K: Gm

till:

N: Låten gjord jan 2009. C: av N Liberg

Ändrade rader 27-33 från

110

MIDI beat 50 40 40 d4- | d4 {cd=e}d2c2 A2>F2 | (Bc)BA G2F2- F2d2 | f4 (5fgfed (eg)ec | d8 d4- | d4 {cd=e}d2c2 A2>F2 | (Bc)BA G2F2- F2d2 | f4 (5fgfed (eg)ec | d4>d4 B2A2 |

 G2>G2 G2g2 (fg)fe | (e2d2) d2d2 B2A2 | G4 G2g2 (fg)fe | e4 d4 zBAG |

|: ^F2d^c dDFD FDFD | G2d^c dDGD GDGD | (ed)cB (dc)BA (cB)AG | (d^c)d=c (cB)AG (G^F)=ED |

  ^F2d^c dDFD FDFD | G2d^c dDGD G2gf | (fe)dc (ed)cB (dc)BA |1 (BA)G^F G4 zBAG :|2 (BA)G^F G8 |]
till:

K: Dm |: D2F2 A2d2 f2>d2 | (ef)ed ^c2e2 A2>G2 | F2d2 E2d2 D2d2 | (EF)ED ^C2E2 A,4 |

  D2F2 A2d2 f2>d2 | (ef)ed ^c2a2 A2>G2 |1 FdF2 EdE2 D2>E2 | (FE)DE ^C4 D4 :|2 FdF2 EdE2 D2>d2 | (fe)de ^c4 d4 |]

|: D2>d2 d2^c2 c2d2 | d2Ac B2Ac B2C2- | C2c2 c2=B2 B2c2 | A4 {^G2A2B}A2E2 ^C2A,2 |

 (DE)FG A2f2 G2e2 | F2d2 E2d2 ^c4 | d4 (cB)AG (FE)Fd | D2d^c c4 d4 :|
Borttagna rader 33-35
Ändrade rader 36-39 från

T: Slängpolska C: N Liberg N: Låten gjord 15 dec 2008 R: Slängpolska

till:

T: Polska C: av N Liberg N: Låten gjord dec 2008. Förstareprisen har mer åttondelspolskestuk medan andrareprisen har mer karaktär av sextondelspolska, så det är litet av en blandning. R: Polska

Ändrad rad 41 från

K: Bb

till:

K: Gm

Ändrade rader 43-47 från

|: (dc)BA B2F2 d2>B2 | f2>B2 g2>f2 g2ab | f2e2 (dc)BA B2F2- | F2GE D2EC B,2A,2 |

  (dc)BA B2F2 d2>B2 | f2>B2 g2>f2 g2ab | f2e'2 (d'c')ba (bf)dB | (ge)BG (fd)BF (ed)cB |
  B2cA A4  B4 :: {GFE}F2(fe) (fF)(fG) (fA)f2 | B2(ba) (bB)(bc) (bd)b2 | (ga)ba (gf)ed (cd)Bc |
  A2BA G2AG F4 | {GFE}F2(fe) (fF)(fG) (fA)f2 | B2(ba) (bB)(bc) (bd)b2 | (ga)ba (gf)ed (cd)Bc |
  F2BA A4 B4 :|
till:

110

MIDI beat 50 40 40 d4- | d4 {cd=e}d2c2 A2>F2 | (Bc)BA G2F2- F2d2 | f4 (5fgfed (eg)ec | d8 d4- | d4 {cd=e}d2c2 A2>F2 | (Bc)BA G2F2- F2d2 | f4 (5fgfed (eg)ec | d4>d4 B2A2 |

 G2>G2 G2g2 (fg)fe | (e2d2) d2d2 B2A2 | G4 G2g2 (fg)fe | e4 d4 zBAG |

|: ^F2d^c dDFD FDFD | G2d^c dDGD GDGD | (ed)cB (dc)BA (cB)AG | (d^c)d=c (cB)AG (G^F)=ED |

  ^F2d^c dDFD FDFD | G2d^c dDGD G2gf | (fe)dc (ed)cB (dc)BA |1 (BA)G^F G4 zBAG :|2 (BA)G^F G8 |]
Tillförda rader 52-54
Ändrad rad 57 från

T: Egen låt

till:

T: Slängpolska

Ändrade rader 59-60 från

N: Låten gjord 23 mars 2009 R: Slängpolska?

till:

N: Låten gjord 15 dec 2008 R: Slängpolska

Tillförd rad 62

K: Bb

Ändrade rader 64-68 från

K: G {/A}G4 (AB)cd G2TG2 | [M:2/4]F4 G4 | e3f/e/ d2g2 | c3d/c/ B4 | (AE)ed (cB)AG | PF2EF D4 | [M:3/4]{/A}G4 (AB)cd G2TG2 | [M:2/4]F4 G4 | [M:3/4] g2>d2 e2>c'2 b2>g2 | (ba)gf g4 G4 :: (gd)bg (gd)bg (dg)bg | (fd)af (fd)af (df)af | (gd)bg (gd)bg (dg)bg | (fd)af (fd)af (df)af | (ec)ge (ec)ge (ce)ge | (dB)gd (dB)gd (Bd)gd | (AB)cd e2c'2 b2>g2 | (ba)gf g4 G4 :|

till:

|: (dc)BA B2F2 d2>B2 | f2>B2 g2>f2 g2ab | f2e2 (dc)BA B2F2- | F2GE D2EC B,2A,2 |

  (dc)BA B2F2 d2>B2 | f2>B2 g2>f2 g2ab | f2e'2 (d'c')ba (bf)dB | (ge)BG (fd)BF (ed)cB |
  B2cA A4  B4 :: {GFE}F2(fe) (fF)(fG) (fA)f2 | B2(ba) (bB)(bc) (bd)b2 | (ga)ba (gf)ed (cd)Bc |
  A2BA G2AG F4 | {GFE}F2(fe) (fF)(fG) (fA)f2 | B2(ba) (bB)(bc) (bd)b2 | (ga)ba (gf)ed (cd)Bc |
  F2BA A4 B4 :|
2009-03-23 19:59 av Nils L - Lade till egen låt
Ändrade rader 55-72 från

Är det inte bättre att lägga in låtarna bland alla andra låtar (under musik)!? Här kommer de i skymundan. Du kan lägga länkar från din profil om du vill, annars bör man komma åt dina låtar också via ditt namn under kompositörer.

till:

(:music:) X: 1 T: Egen låt C: N Liberg N: Låten gjord 23 mars 2009 R: Slängpolska? M: 3/4 L: 1/16 K: G {/A}G4 (AB)cd G2TG2 | [M:2/4]F4 G4 | e3f/e/ d2g2 | c3d/c/ B4 | (AE)ed (cB)AG | PF2EF D4 | [M:3/4]{/A}G4 (AB)cd G2TG2 | [M:2/4]F4 G4 | [M:3/4] g2>d2 e2>c'2 b2>g2 | (ba)gf g4 G4 :: (gd)bg (gd)bg (dg)bg | (fd)af (fd)af (df)af | (gd)bg (gd)bg (dg)bg | (fd)af (fd)af (df)af | (ec)ge (ec)ge (ce)ge | (dB)gd (dB)gd (Bd)gd | (AB)cd e2c'2 b2>g2 | (ba)gf g4 G4 :| (:musicend:)

Är det inte bättre att lägga in låtarna bland alla andra låtar (under musik)!? Här kommer de i skymundan. Du kan lägga länkar från din profil om du vill, annars bör man komma åt dina låtar också via ditt namn under kompositörer.

Jo, jag ska kanske flytta låtarna dit tids nog. Visste bara inte om vi skulle blanda in nykomponerade låtar i det materialet.

2009-01-13 14:08 av Nils L -
Ändrade rader 14-15 från

|: D2>d2 d2^c2 c2d2 | d2Ac B2Ac B4 | C2>c2 c2=B2 B2c2 | (A^G)AB A2E2 ^C2A,2 |

 (DE)FG A2f2 G2e2 | F2d2 E2d2 ^c4 | d4 (cB)AG (FG)EF | D2E^C C4 D4 :|
till:

|: D2>d2 d2^c2 c2d2 | d2Ac B2Ac B2C2- | C2c2 c2=B2 B2c2 | A4 {^G2A2B}A2E2 ^C2A,2 |

 (DE)FG A2f2 G2e2 | F2d2 E2d2 ^c4 | d4 (cB)AG (FE)Fd | D2d^c c4 d4 :|
2009-01-12 17:23 av Nils L - Lade till ny låt
Tillförda rader 2-16

(:music:) X: 1 T: Polska R: Polska M: 3/4 N: Låten gjord jan 2009. C: av N Liberg L: 1/16 K: Dm |: D2F2 A2d2 f2>d2 | (ef)ed ^c2e2 A2>G2 | F2d2 E2d2 D2d2 | (EF)ED ^C2E2 A,4 |

  D2F2 A2d2 f2>d2 | (ef)ed ^c2a2 A2>G2 |1 FdF2 EdE2 D2>E2 | (FE)DE ^C4 D4 :|2 FdF2 EdE2 D2>d2 | (fe)de ^c4 d4 |]

|: D2>d2 d2^c2 c2d2 | d2Ac B2Ac B4 | C2>c2 c2=B2 B2c2 | (A^G)AB A2E2 ^C2A,2 |

 (DE)FG A2f2 G2e2 | F2d2 E2d2 ^c4 | d4 (cB)AG (FG)EF | D2E^C C4 D4 :|

(:musicend:)

2009-01-08 13:14 av C-G Magnusson - Förslag, ej musik i profilerna!?
Borttagna rader 23-29
Ändrade rader 38-40 från

(:musicend:)

till:

(:musicend:)

Är det inte bättre att lägga in låtarna bland alla andra låtar (under musik)!? Här kommer de i skymundan. Du kan lägga länkar från din profil om du vill, annars bör man komma åt dina låtar också via ditt namn under kompositörer.

2008-12-22 21:53 av Nils L -
Ändrad rad 6 från

C: av Nils L

till:

C: av N Liberg

Ändrad rad 34 från

C: Nils L

till:

C: N Liberg

2008-12-18 18:07 av Nils L -
Tillförda rader 2-29

(:music:) X: 1 T: Polska C: av Nils L N: Låten gjord dec 2008. Förstareprisen har mer åttondelspolskestuk medan andrareprisen har mer karaktär av sextondelspolska, så det är litet av en blandning. R: Polska M: 3/4 K: Gm L: 1/16

110

MIDI beat 50 40 40 d4- | d4 {cd=e}d2c2 A2>F2 | (Bc)BA G2F2- F2d2 | f4 (5fgfed (eg)ec | d8 d4- | d4 {cd=e}d2c2 A2>F2 | (Bc)BA G2F2- F2d2 | f4 (5fgfed (eg)ec | d4>d4 B2A2 |

 G2>G2 G2g2 (fg)fe | (e2d2) d2d2 B2A2 | G4 G2g2 (fg)fe | e4 d4 zBAG |

|: ^F2d^c dDFD FDFD | G2d^c dDGD GDGD | (ed)cB (dc)BA (cB)AG | (d^c)d=c (cB)AG (G^F)=ED |

  ^F2d^c dDFD FDFD | G2d^c dDGD G2gf | (fe)dc (ed)cB (dc)BA |1 (BA)G^F G4 zBAG :|2 (BA)G^F G8 |]

(:musicend:)

2008-12-18 16:40 av Nils L -
Tillförda rader 1-17

Egna låtar

(:music:) X: 1 T: Slängpolska C: Nils L N: Låten gjord 15 dec 2008 R: Slängpolska M: 3/4 K: Bb L: 1/16 |: (dc)BA B2F2 d2>B2 | f2>B2 g2>f2 g2ab | f2e2 (dc)BA B2F2- | F2GE D2EC B,2A,2 |

  (dc)BA B2F2 d2>B2 | f2>B2 g2>f2 g2ab | f2e'2 (d'c')ba (bf)dB | (ge)BG (fd)BF (ed)cB |
  B2cA A4  B4 :: {GFE}F2(fe) (fF)(fG) (fA)f2 | B2(ba) (bB)(bc) (bd)b2 | (ga)ba (gf)ed (cd)Bc |
  A2BA G2AG F4 | {GFE}F2(fe) (fF)(fG) (fA)f2 | B2(ba) (bB)(bc) (bd)b2 | (ga)ba (gf)ed (cd)Bc |
  F2BA A4 B4 :|

(:musicend:)

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2014-01-14 17:54