Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Svenska Låtar (Forumdiskussionen)

Jag tycker att Svenska Låtar borde ligga under Notböcker. Förlagan är ju böcker och det känns inte intuitivt att placera dem som Låtlistor. Personligen tycker jag att det är är intuitivare med listor av typen "Allspelslåtar vid..." än av typen "Svenska låtar..." under Låtlistor. Om man ska placera Svenska Låtar under Notböcker så saknas funktionen (gäller även andra notböcker) att kunna visa låtarna numrerat. Att lägga in t.ex %%withxrefs i filen är kanske inget bra alternativ. /Björn Ek

Jag kanske ska förtydliga mig. Jag menar (förståss) att varje del. t.ex SvL Östergötland, ska ligga som en egen bok. Det är redan rörigt kommer snabbt att bli ordentligt rörigt, när alla banden ligger som EN bok... Är det kanske meningen att vi ska styra detta själva? Vad händer om någon påbörjar t.ex SvL Östergötland som en egen/ny bok? Finns det någon poäng (som jag missar) med att ha alla band i samma bok? /Björn Ek

Det är en bra idé! Jag har börjat skapa underkategorier till Svenska Låtar och placera in låtar där. Men det är ett omfattande jobb, så hjälp gärna till!

Angående att visa låtnummer så behöver det lösas tekniskt. Kanske går det att lagra X:-fältet på nåt åtkomligt sätt, som metadata för sidan (det måste vara indexerat, annars går det inte att sortera på!). Men vad händer då med sidor där det finns mer än ett musikblock? /Erik R

Som det ser ut just nu så verkar listan baseras på det sista X-et. Man bör alltså sätta "rätt" X-värde på alla på sidan ingående system. /Björn E

Efter att ha "rättat" x-ref på en massa låtar, så ser jag att det faktum att det ibland finns fler X-ref på samma notsida kommer att trassla till det. Det kan vara "rätt" X-ref på den första men "fel" på t ex ett tillägg och då kommer sidan att numreras fel. Vidare kommer det att bli problem med hänvisningar till flera notböcker på samma låt. Se t.ex Lördagsvisa. Man vill ju kanske samla "samma" låt på samma sida...? I så fall, hur lösa det? /Björn E

Jag kan ordna så att det är det första X:et som gäller. Då slipper man problemet med fragment osv. Däremot är det ju ett mer principiellt problem när en låt ingår i flera notböcker.

I princip borde man kunna använda informationen i B:-fältet för att koppla ihop X:-numret med rätt låtlista. Men jag vet inte hur pass tekniskt knöligt det skulle bli att genomföra. Ska kolla på det. /Erik R

När nu Svenska Låtar - <landskap> ligger som egna notböcker så innebär väl det att Låtlistorna SvL blir överflödiga? Vem vågar i så fall ta bort dem? /Björn E

Ovanstående var en trevlig förbättring som sparar jobb! Jag har lagt upp SvL Skåne och provar ta bort den. /Patrik

Listan SvL Skåne är nu borttagen. Jag gjorde en sökning på "SvL Skåne" och konstaterade att alla utom ett fåtal blivit uppdaterade sedan igår och presenteras snyggt i notboken "Svenska Låtar Skåne" och att flera stycken har hjälpts åt med det. Bra jobbat!

En nackdel med att använda x-taggen för SvL# är att låten troligen har ett annat nummer i en annan notbok. /Patrik

Finns det fler uppteckningar på samma sida, kan man ju även tillåta att de refererar till olika notböcker. En sådan "uppteckning" utan noter, skulle kunna tjänstgöra som referens till andra böcker.

En annan variant skulle kunna vara något i stil med att skapa ett nytt tag-par, t.ex (:book:)/(:bookend:) där man skrivert X:, T:, B: etc. men ingen abc-notation. Att lägga in ett sådan par efter (:musicend:) skulle alltså tala om att låten även hör till ytterligare en notbok. /Björn E

Det mest allmängiltiga vore kanske att använda numret i B-fältet snarare än X-fältet. I låt nr 215 står t ex:
B: Sexdregasamlingen del 3 nr 7
B: Sexdregasamlingen del 1 nr 130
Teoretiskt sett är det ju alltså möjligt att visa rätt nummer på vardera kategorisida genom att läsa av respektive notboks nummer. Redan nu finns det ju viss automatik så till vida att numret utesluts från kategorilänken för B-fältet. Vet inte riktigt hur X-extraktionen går till i nuläget så jag har svårt att bedöma svårigheten/effektiviteten hos en sådan här implementation. Istället för att använda X: för index i svenska låtar skulle man alltså skriva t ex.: B:Svenska Låtar Blekinge nr 272
/Nils

Det finns logik i det tänket men samtidigt är ju X-fältet till för numrering. Hur ofta är det förresten som exakt samma noter finns i olika notböcker? Enklast är kanske att lägga in låten två gånger med olika X-fält och olika B-fält, på samma sida alltså. De tar ju igen plats precis... Hur mycket "administrativ" dribbel blir det egentligen, kontra att göra "fixar, som är mer eller mindra intuitiva...? /Björn E

Jag har funderat en hel del på det här nu de senaste dagarna, och jag har kommit fram till samma slutsats som Nils: Det vore mycket bättre att använda informationen i B-fältet. Björn, jag håller med om att det är sällan exakt samma version fins i olika böcker. Däremot tror jag att den lösning du föreslår är minst lika knepig att implementera som den mera generella lösning Nils föreslår. Därför lutar jag åt den senare. Jag tror dessutom att det skulle finnas framtida sidovinster med de förändringar som då skulle behöva göras. /Erik

OBS! Börja inte lägg till nummer i B-fältet "för hand", jag kan fixa det automatiskt om vi bestämmer oss för att det var en bra idé! /Erik

Jag är helt nöjd, om det blir tydligt och logiskt (ur användarens perspektiv). Det blir knappast logiskt om både X-värdet och B-fältet används. Jag sällar mig härmed till er, välj B-fältet. En fråga dock. Om det blir som ni skissar på, vad händer om det, säg, ligger tre olika varianter av samma låt på en sida, alla med olika B-värde? Ska de alla parsas och vara giltiga då? I så fall kan man ju lika gärna säga att det är lösningen (det måste i varje fall vara en möjlig sådan).

Det kanske behövs en sida som beskriver vad som är "bra" notation/kultur på wikin. T.ex hur man anger:
- flageoletter,
- förstämd fiol,
- hur man anger nummer i .tex SvL,
- etc...
Pekpinnar är väl kanske inte "wiki-kultur" precis men information och bra förslag skadar väl knappast...
/Björn

Lite input kanske till denna diskussion kanske.
En av låtarna i
Låtar efter Pelle Fors, nr 43, försvann ur listan när jag på samma sida la in nr 334a i Svenska Låtar Östergötland.

Jo, det var precis det problemet som påpekades ovan. Låten har inte försvunnit, men fått nummer 334a (och därför hamnat nederst i listan). Wikin har ingen möjlighet att veta vilket nummer låten har i vilken bok. Men det ska vi snart få ordning på! :) /Erik Kommunikation är inte alltid helt enkelt. Jag förstod vad som hänt, ville bara hinta om ett exempel som dessutom blev rörigare allt eftersom jag la in fler låtar. /Björn

Björn: Självklart kommer det inte bara funka för två utan för godtyckligt antal notböcker! /Erik Den frågan var retorisk, hade jag tänkt mig. Min poäng var att eftersom det ändå måste vara tillåtet med flera olika noter på samma sida, med sins emellan olika X- och B-fält, så räcker det ju med den lösningen. Det löser problemet! Det är ju mycket enkelt att i redigeringsfönstret kopiera hela klabbet, ändra B-fältet och saken är biff. Skulle någon knappa in multippla B-fält, så får väl programmet göra kopian. Jag ville bra peka på något som jag uppfattade att ni inte övervägde. Får dock en känsla av att jag slår in öppna dörrar här...:-) /Björn

(Diskussionen om hur man anger att en låt är "efter" någon är flyttad hit)

Hände det något i detta ärende numrering av låtar i notböcker? Erik skrev tidigare att vi inte skulle redigera B-fälten för hand, han skulle fixa numreringen programledes. Sista låten i Låtar efter Pelle Fors är fortfarande felnumrerad. abc-koden innehåller även tre versioner av samma låt från Svenska Låtar Östergötland samt en version som Hedningarna spelar. I Svenska Låtar Östergötland listas bara en låt (det borde vara tre) och den har dessutom fel nummer. Borde jag gjort nå't i alla fall?/Björn

Jag har inte gjort något på den här fronten på ett tag, men det är på gång! /Erik R

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2022-10-08 16:50