Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Å Adelin tjente på konungens gård (Olar Adelin)

LandskapVärmland
LåttypVisa
TonartAm
Uppteckning, nr 144
Källaefter Sigrid Andersdotter (Hultman)
Abc-uppteckningNils L

Alla verser (ifall de inte visas här ovan):

1. Å Adelin tjente på konungens gård
  för penningar och välskurna kläder
  så litet som han åt och långt (/dess) mindre han drack
  han tänkte på sin hjertelige käreste.

2. Adelin gångar inför konung rödan bord
  Der gör han alla tjenster som han kunde
  Så frågar han sin konung ödmjukast om lof,
  om han åt rosenlunden skull få fara

3. Å konungen svarar Herr Adelin ju så
  Hvar haver du i rosenlund att göra
  Jo, jag har fått en tidning allt uppå denne dag
  Som säger att min käreste (/käresta) är döder

4. Ja du har vöri den trognaste blandt hela mitt höf
  Bland alla de slags grevar och baroner
  Å dig så vill jag giva en hederligen skänk
  Tolf tusen de danska guldkroner

5. Guldsadeln i stallen den vill jag giva dig
  och springaren den yppersta av alla
  Å sen vill jag din kropp också ditt unga lif
  Om Herren din Gudi befalla

6. Å Adelin sadler på sin springare röd
  Den springaren var kvicker å snäller
  Så rider han långt fortare än lilla fogel flög
  Allt över de nordiska fjällen

7. Å när som han kom åt rosenlunden fram
  der bant han sin häst vid en stätta
  så gångar han sig å förstukvisten in
  der jungfrur och mamseller de gräto

8. Å Adelin gånger åt stora salen in
  Han vrider sina händer så svåra
  För hvart och ett sandkorn som der på golvet lå
  Det vattnade han med sina tårar

9. Så måste hon säga den fru Stigemå
  så väl kan du finna hännas like
  Nej, inte har hon varit ej häldre hon fins
  Nej inte uti sju kongeriker

10. Å Adelin böjde sin knän ned till golf
  Liksom han hade sannerligen somnat
  Så bad han sin Gud ödmjukast om nåd
  Han suckar till himmelen uppsände

11. De buro de liken allt på en silverbår
  Och kistorna de voro utåv malmor
  Der söver de sött allt intill domedag
  Allt uppå hvaranderas armar

12. Om domedagen då vi skall uppstå
  som förr ha vöre trogne Guds vänner
  När de andere få stå med blygsel å skam
  Då få vi stå med palmer uti händer
Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2012-05-07 22:20