Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Svenska Låtar - Skåne

De skånska låtarna utgör fyra band i Svenska Låtar.


Låtar ur Svenska Låtar - Skåne

. Svingedans (FMK M 143a bild 11 ) efter N. A. Persson
1. Vals efter Sven Andersson i Loshult (SvL Skåne nr. 1)
2. Polska efter Sven Andersson i Loshult (SvL Skåne nr. 2)
3. Vals efter Sven Andersson i Loshult (SvL Skåne nr. 3)
6. Vals efter Jöns Olsson (SvL Skåne nr. 6)
7. Vals efter Jöns Olsson (SvL Skåne nr. 7)
8. Kadrilj efter Jöns Olsson (SvL Skåne nr. 8)
9. Vals efter Jöns Olsson (SvL Skåne nr. 9)
10. Vals efter Jöns Olsson (SvL Skåne nr. 10)
11. Polkett efter Jöns Olsson ("Den skäggede gubben", SvL Skåne nr. 11)
18. Polska efter Jularpa-Sven (SvL Skåne nr. 18)
20. Vals efter Jularpa-Sven (SvL Skåne nr. 20)
25. Engelska från Skåne (Anglais efter Jularpa-Sven, SvL Skåne nr. 25)
29. Polonäs ur A Westerlunds notbok nr 29
29. Polska efter Jularpa-Sven (SvL Skåne nr. 29)
30. Hoppvals efter Jularpa-Sven (SvL Skåne nr. 30)
32. Kadrilj efter Harberg (SvL Skåne nr. 32)
33. Vals efter Otto Harberg (SvL Skåne nr. 33)
34. Kadrilj efter Harberg (SvL Skåne nr. 34)
35. Vals efter Otto Harberg (SvL Skåne nr. 35)
36. Kadrilj efter Harberg (SvL Skåne nr. 36)
37. Anglais efter Harberg (SvL Skåne nr. 37)
38. Kadrilj efter Harberg (SvL Skåne nr. 38)
39. Kadrilj efter Harberg (SvL Skåne nr. 39)
40. Vals av Otto Harberg (SvL Skåne nr. 40)
41. Kadrilj efter Harberg (SvL Skåne nr. 41)
42. Vals av Otto Harberg (SvL Skåne nr. 42)
43. Vals efter Pihlblad (SvL Skåne nr. 43)
44. Kadrilj efter Pihlblad (SvL Skåne nr. 44)
45. Vals efter Ola Nilsson, Ö. Broby (SvL Skåne nr. 45)
46. Kadrilj efter Ola Nilsson, Ö. Broby (SvL Skåne nr. 46)
48. Opp å ud å au (Näs Ingars Polska) (SvL Skåne nr. 48)
49. Supstycke ("Ost å brö" eller "Skänklåt efter Näs Ingars", SvL Skåne nr. 49)
53. Anglais efter Inga Persdotter (SvL Skåne nr. 53)
54. Vals efter Inga Persdotter (SvL Skåne nr. 54)
55. Vals efter Jöns Persson (SvL Skåne nr. 55)
56. Kadrilj efter Jöns Persson (SvL Skåne nr. 56)
57. Vals efter Jöns Persson (SvL Skåne nr. 57)
58. Kadrilj efter Jöns Persson (SvL Skåne nr. 58)
59. Vals efter Jöns Persson (SvL Skåne nr. 59)
60. Anglais efter Jöns Persson (SvL Skåne nr. 60)
61. Vals efter Jöns Persson (SvL Skåne nr. 61)
62. Vals efter Jöns Persson (SvL Skåne nr. 62)
63. Anglais efter Jöns Persson (SvL Skåne nr. 63)
64. Anglais efter Jöns Persson (SvL Skåne nr. 64)
65. Kadrilj efter Jöns Persson (SvL Skåne nr. 65)
66. Kadrilj efter Jöns Persson (SvL Skåne nr. 66)
67. Vals efter Jöns Persson (SvL Skåne nr. 67)
68. Polska efter Jöns Persson (SvL Skåne nr. 68)
69. Vals efter Jöns Persson (SvL Skåne nr. 69)
70. Polska efter Jöns Persson (SvL Skåne nr. 70)
71. Anglais efter Jöns Persson (SvL Skåne nr. 71)
72. Anglais efter Jöns Persson (SvL Skåne nr. 72)
73. Kadrilj efter Jöns Persson (SvL Skåne nr. 73)
74. Kadrilj efter Jöns Persson (SvL Skåne nr. 74)
75. Kadrilj efter Jöns Persson (SvL Skåne nr. 75)
76. Slängpolska efter Jöns Persson (SvL Skåne nr. 76)
77. Polska efter Jöns Persson (SvL Skåne nr. 77)
80. Anglais efter Jöns Persson (SvL Skåne nr. 80)
82. Anglais efter Jöns Persson (SvL Skåne nr. 82)
83. Anglais efter Jöns Persson (SvL Skåne nr. 83)
86. Anglais efter Jöns Persson (SvL Skåne nr. 86)
88. Anglais efter Jöns Persson (SvL Skåne nr. 88)
92. Vals efter Jöns Persson (SvL Skåne nr. 92)
94. Kadrilj efter Ankarloo (SvL Skåne nr. 94)
95. Kadrilj efter Ankarloo (SvL Skåne nr. 95)
96. Vals efter Ankarloo (Efter Tundahl, SvL Skåne nr. 96)
97. Kadrilj efter Ankarloo (SvL Skåne nr. 97)
99. Kadrilj efter Ankarloo (SvL Skåne nr. 99)
101. Vals av Carl Malmberg efter Johan Ankarloo (SvL Skåne nr. 101)
103. Vals efter Tundahl, SvL Skåne I nr 103
112. Bröllopsmarsch efter Ankarloo (SvL Skåne nr. 112)
113. Brudpolska efter Ankarloo (SvL Skåne nr. 113)
115. Rundarium efter Ankarloo (SvL Skåne nr. 115)
116. Rundarium efter Ankarloo (SvL Skåne nr. 116)
119. Vals efter Ankarloo (SvL Skåne nr. 119)
122. Polska efter Ankarloo (SvL Skåne nr. 122)
124. Vals komponerad av Johan Ankarloo (SvL Skåne 124)
160. Kadrilj av Malmberg (SvL Skåne nr. 160)
161. Rhenländare efter Carl Gabriel Malmberg (SvL Skåne nr. 161)
166. Polska efter Carl Malmberg (SvL Skåne nr. 166)
168. Melevetten - Menuett efter Carl Gabriel Malmberg
169. Polska efter Carl Malmberg (SvL Skåne nr. 169)
172. Anglais efter Per Nilsson Dahlberg (SvL Skåne nr. 172)
173. Engelska efter Per Nilsson Dahlberg (SvL Skåne nr. 173)
182. Anglais efter Per Nilsson Dahlberg (SvL Skåne nr. 182)
184. Anglais efter Per Nilsson Dahlberg (SvL Skåne nr. 184)
185. Anglais efter Per Nilsson Dahlberg (SvL Skåne nr. 185)
188. Anglais efter Per Nilsson Dahlberg (SvL Skåne nr. 188)
193. Anglais efter Per Nilsson Dahlberg (SvL Skåne nr. 193)
195. Träskodansen efter Per Nilsson Dahlberg (SvL Skåne nr. 195)
198. Anglais efter Per Nilsson Dahlberg (SvL Skåne nr. 198)
202. Anglais efter Per Nilsson Dahlberg (SvL Skåne nr. 202)
214. Anglais efter Per Nilsson Dahlberg (SvL Skåne nr. 214)
224. Polska (SvL Skåne nr. 1241) "Flickorna dansa på tå" efter Jöns Andersson Ryberg
227. Anglais efter Per Nilsson Dahlberg (SvL Skåne nr. 227)
228. Vals efter Per Nilsson Dahlberg (SvL Skåne nr. 228)
236. Anglais efter Per Nilsson Dahlberg (SvL Skåne nr. 236)
237. Anglais efter Per Nilsson Dahlberg (SvL Skåne nr. 237)
307. Polska efter Ola Andersson, Huaröd (SvL Skåne nr. 307)
347. Polska efter Nils (Ored) Andersson, SvL Skåne nr. 347
399. Fyrtur efter Per Thelin (SvL Skåne 399)
411. "Bellman-kadriljen" (SvL Skåne nr. 411)
468. Polska efter J.C. Blomgren (SvL Skåne nr. 468)
469. Polska efter J.C. Blomgren (SvL Skåne nr. 469)
475. Polska efter J C Blomgren (SvL Skåne 475)
477. Polska efter J.C. Blomgren (SvL Skåne nr. 477)
492. Menuett efter J.C. Blomgren (SvL Skåne nr. 492)
494. Polska från Skäralid ("Efter fadern", SvL Skåne nr. 494)
498. Vals efter Per Joel Berntsson (SvL Skåne nr. 498)
499. Kadrilj efter Per Joel Berntsson (SvL Skåne nr. 499)
508. Kadrilj efter Per Joel Berntsson (SvL Skåne nr. 508)
510. Vals efter Enninger (SvL Skåne nr. 510)
511. Vals efter Enninger (SvL Skåne nr. 511)
512. Polska efter Enninger (SvL Skåne nr. 512)
512. Polska efter Enninger (SvL Skåne nr. 533)
512. Polska efter Enninger (SvL Skåne nr. 531)
513. Vals efter Enninger (SvL Skåne nr. 513)
515. Polska efter Enninger (SvL Skåne nr. 515)
516. Polska efter Enninger (SvL Skåne nr. 516)
517. Vals efter Enninger (SvL Skåne nr. 517)
519. Fyrtur efter Enninger (SvL Skåne nr. 519)
528. Polska efter Enninger ("Enningers finaste", SvL Skåne nr. 528)
537. Polska efter Enninger ("Kära min mor ni bannar inte mej", SvL Skåne nr. 537)
541. Ringdans efter Enninger ("Pileknäckaren", SvL Skåne nr. 541)
544. Tettiho (SvL Skåne nr. 544)
549. Körepolska (SvL Skåne 549)
554. Polska efter Enninger ("Snurrepolska", SvL Skåne nr. 554)
565. Göingedansen (efter Enninger, SvL Skåne nr. 565)
566. Polska efter Enninger (SvL Skåne nr. 566)
567. Polska efter Enninger (SvL Skåne nr. 567)
576. Polska efter Enninger (SvL Skåne nr. 576)
691. Vals efter Ola Andersson (Mor Anders Görans vals, SvL Skåne nr. 691)
694. Anglais efter Sven Thörn (SvL Skåne nr. 694)
700. Kadrilj från Bara (SvL Skåne 700)
701. Kadrilj e Sven Thörn (SvL Skåne nr. 701)
702. Kadrilj från Bara (SvL Skåne 702)
717. Polska efter Johannes Nord (SvL Skåne nr. 717)
727. Engelska efter Johannes Nord (SvL Skåne 727)
729. Kadrilj från Fälleberga (SvL Skåne 729)
731. Engelska efter Johannes Nord (SvL Skåne 731)
732. Engelska efter Johannes Nord (SvL Skåne 732)
738. Polska efter Munkberg (SvL Skåne nr. 738)
739. Polska efter Munkberg (SvL Skåne nr. 739)
744. Rackarepolska efter Munkberg (SvL Skåne nr. 744)
754. Slängpolska från Barsebäck (SvL Skåne nr. 754) efter Per Munkberg
756. Kadrilj från Landskrona (SvL Skåne 756)
758. Rhenländare efter Munkberg (SvL Skåne nr. 758)
759. Skånevalsen (SvL Skåne nr. 759)
762. Rhenländare efter Munkberg (SvL Skåne nr. 762)
766. Polska efter Per Munkberg ("Horren", SvL Skåne nr. 766)
767. Horrepolska efter Munkberg (SvL Skåne nr. 767)
769. Sextur efter Munkberg (SvL Skåne nr. 769)
816. Getabockadansen efter Erland Hansson (SvL Skåne 816)
838. Polska i Am efter Anders Jeppsson (SvL Skåne III 838)
872. Rundar (Brännvinspolska) efter Anders Jeppsson (SvL Skåne 872)
917. Körepolska (SvL Skåne nr. 917) efter Ola Persson
918. Körepolska (SvL Skåne nr. 918) efter Ola Persson
944. Anglais (SvL Skåne 949) efter Ola Grönvall
944. Körepolska (SvL Skåne 944) efter Ola Grönvall
945. Körepolska (SvL Skåne 945) efter Ola Grönvall
946. Körepolska (SvL Skåne 946) efter Ola Grönvall
981. Ryska polskan (SvL Skåne 981)
982. Rackarepolska efter Lorens Brolin (SvL Skåne nr. 982)
986. Vals efter Lorens Brolin (SvL Skåne nr. 986)
987. Polska efter Lorens Brolin (SvL Skåne nr. 987)
990. Vals efter Lorens Brolin (SvL Skåne nr. 990)
994. Brännvinspolska efter Lorens Brolin (SvL Skåne nr. 994)
1000. Polska efter Lorens Brolin (SvL Skåne nr. 1000)
1001. Polska efter Lorens Brolin (SvL Skåne 1001)
1002. Vals efter Lorens Brolin (SvL Skåne III 1002)
1004. Brännvinspolska efter Lorens Brolin (SvL Skåne nr. 1004)
1005. Ola Lans Polska (SvL Skåne nr. 1005)
1006. Polska efter Ola Lans (SvL Skåne nr. 1006)
1007. Polska efter Ola Lans (SvL Skåne nr. 1007)
1010. Polska e Ola Lans (SvL Skåne nr. 1010)
1013. Vals e Ola Lans (SvL Skåne nr. 1013)
1016. Brännvinspolska (SvL Skåne 1016)
1018. Vals e Ola Lans (SvL Skåne nr. 1018)
1020. Slängpolska fr Slimminge (SvL Skåne nr. 1020)
1021. Körepolska (SvL Skåne nr. 1021) efter Anders Svensson
1029. Svingedans (SvL Skåne nr. 1029) /Runtenom efter Nils Svensson
1073. Svingedans (SvL Skåne nr. 1073) efter Johan Andersson
1092. Brännvinspolska efter Nils Mårtensson (SvL Skåne nr. 1092)
1095. Körepolska (SvL Skåne 1095)
1115. Kadrilj från Oxie härad (SvL Skåne 1115)
1120. Polska (SvL Skåne nr. 1120) Nils Jönsson, Sövestad
1123. Svingedans (SvL Skåne nr. 1123) efter Nils Jönsson
1165. Svingedans (SvL Skåne nr. 1165) efter Martin Johan Ramelius
1199. Svingedans (SvL Skåne nr. 1199) efter Nils Persson
1206. Svingedans (SvL Skåne nr. 1206) efter Mårten Mattsson
1239. Brännvinspolska (SvL Skåne 1239) efter Jöns Andersson Ryberg
1248. Svingedans (SvL Skåne 1248) efter Jöns Andersson Ryberg
1252. Svingedans (SvL Skåne 1252) efter Jöns Andersson Ryberg
1265. Svingedans (SvL Skåne nr. 1265) efter Mårten Sjöbeck
1266. Svingedans (SvL Skåne nr. 1266) efter Måreten Sjöbeck
1278. Svingedans (SvL Skåne nr 1278) "Där stod en flicka uti en hage" efter Ola Olsson Feuer
1279. Svingedans (SvL Skåne nr. 1279) efter Ola Olsson Feuer
1299. Svingedans från Tolånga efter Ola Persson (SvL Skåne 1299)
1301. Polska (SvL Skåne 1301) efter Ola Persson
1370. Vals efter Lasse i Lyby (SvL Skåne nr. 1370)
1371. Polska efter Lasse Lyby (SvL Skåne nr. 1371)
1372. Körepolska (SvL Skåne nr. 1372) efter Lasse i Lyby
1373. Vals efter Lasse i Lyby (SvL Skåne nr. 1373)
1374. Körepolska (SvL Skåne nr. 1374) efter Lasse i Lyby
1375. Brännvinspolska efter Lasse Lyby (SvL Skåne nr. 1375)
Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2011-04-28 20:54