Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Småland

Ingår i kategorin


Låtar från SmålandSmåland

Adams Hilda
Anglais efter Johan Magnus Dahl (SvL Småland 150)
Anglais efter Sjöström (SvL Småland 239)
Anglais ur Göran Peter Göranssons notbok
Anglais ur Trästadsamlingen (SmM X-16)
Anglais ur Trästadsamlingen (SmM X-18)
Anglais ur Vetlandasamlingen (M39-23)
Anglais ur Vetlandasamlingen (M39-26)
Angloise ur Nils Jacobs notbok (SmM X-62)
Angläis ur Sven Johanssons samling (SM X:61)
Angoloise efter Sven Lorenz Bruun (nr 1)
Angoloise efter Sven Lorenz Bruun (nr 2)
Annandagskadrilj
Avskedsvalsen Vals efter Nämndemans Ola (SvL Sm. 141)
Bara för ros skull
Bleking efter Carl Gustaf Roos (SvL Småland 79)
Bleking efter Carl Gustaf Roos (SvL Småland 78)
Blädingepolkan
Brahevisan
Bredals vals (SvL Småland 233)
Brudmarsch efter August Strömberg
Brudmarsch efter Johan Magnus Dahl (SvL Småland 149)
Brudmarsch från Forsheda
Brudmarsch från Tolg, efter Jonas Johansson (SvL Sm. 115)
Brudmarsch från Västboås
Brudpolska Aug. Strömberg
Brudpolska efter August Strömberg (SmM I:298)
Brudpolska efter Jonas Börjesson
Brudpolska från Vislanda
Brännvinspolska, Anglais efter Thorsjö (SvL Småland 240)
Bröllopsmarsch efter Bredal och Lundqvist (SvL Småland 212)
Bålgetingen
Böndernas afskjed från Gästabud i Småland
Cadrill - Kozaken
Carl XIIs marsch vid Narva
Dahlpolska ur Johan Dahls notsamling (SmM I:239)
Dalgubben dansade (SvL Småland 16)
Danslek efter Johan Magnus Dahl
Den var det! Schottisch efter August Strömberg (SmM V-35)
Djursdalapolskan Melankoliska polonessen
Donats glömda Polska efter Sven Donat (MA5-118)
Ecosaise ur Sven Wieslanders notbok
Edwards glada
Elvalek efter gubben Tjäder (SmM XI:53)
En gammal allvarsvals (Sv. L. Sm. 236)
En liten polska Polska efter August Strömberg (SmM I:303)
En sup till
En vättes vemodiga sång
Engelska efter August Strömberg (SmM X-73)
Engelska efter Gustaf Magnus Ohlsson ur GO Hyltén-Cavallius samling (SmM X:40)
Engelska efter Pelle Ror
Engelska från Hjortsberga
Engelska från Tolg
Eriksmåla marknadsvals
Flickorna i Småland
Flickornas Michaelidans
Flinglanna uppslet
Fyrareprisarn
Gamla Minnen
Gammal schottis efter Bengt Håkansson (SmM V-48)
Gigue ur Magnus Theorins notbok (SM X:59)
Gräset uti dalen grönskar (SmM XI:38)
Gubbapolskan efter serganten vid Smålands Husarregemente G.A. Carlsson fr. Wimmerby (SmM I:234)
Gubben Noaks marsch Marsch efter Bengt Håkansson (SmM III:59)
Gånglåt av Strömberg (Sv. L. Sm. 174)
Gånglåt bortåt vägen
Gånglåt från Lofta
Gånglåt från Skärsjödal
Gånglåt hemåt vid lunch
Gånglåt utmed Loch Lomond
Hambo efter Blinde Janne (SmM IV-3)
Hambo ur Lennart Skoglunds notböcker (SmM IV:24)
Hambo-polska från Vrångebo (Bengt Olsons notsamling)
Handlarens vals av Jonas Åkerlund
Haralds polska, av Jonas Åkerlund
Helfvetets trapper
Henes Kong: höghet Drotningens Anglois Anglais ur Lars Fornanders dans- och notbok (SmM X-7)
Hertig Carl ur Sven Donats notbok (Ma5-27)
Hi, ho å ha!
Hoppjerka
Hör du lilla såta, hvarför skall du gråta Gammal polska efter Bengt Håkansson (SmM I:321)
I mörkaste Småland
Inte sörjer jag (Sv. L. Sm. 120)
Johan på Tuva
Julpolska (SvL Småland 43)
Jultomtarnas polska Aug. Strömberg
Juringius
Kadrilj efter Segerhammar Variant på From-Olles Brudmarch
Kadrilj ur Vetlandasamlingen (M39-22)
Kadrilj ur Vetlandasamlingen (M39-4)
Kadrilj ur Vetlandasamlingen (M39-8)
Klinkevalsen (SmM II:121)
Kom lunkom
Kullarpavalsen (SmM II:128)
Kärlekspolskan (Sv. L. Sm. 181)
La Chassé Kadrilj ur Vetlandasamlingen (M39-9)
Lackström II
Lackströms polska
Landsvägstrall från Vederslöf (SmM III:55)
Lilla Rolig
Livet i Smålandsbackarna Schottis efter August Strömberg (SmM V-36)
Ljunggrens låga (Sv. L. Sm. 228) Slängpolska från Markaryd
Locknevisverpen
Luring II (Sv. L. Sm. 164)
Lusselill, Lusselill Lussemarschen
Långdans efter Sven Lorenz Bruun (nr 4)
Långdans efter Sven Lorenz Bruun (nr 6)
Långdans ur Magnus Theorins notbok (SmM X-54)
Lördagsvisa (Sv. L. Sm. 177, 50 Sm. låtar nr 40)
Marcia efter Jonas Hansson ur Carl-Erik Söderlings samling (SmM III:39)
Marsch efter Karl-Magnus Olsson (SmM III:7)
Marsch efter Simon Gustafsson
Matlåt efter Teofil Melin
Mazurka efter Karl Berg (SmM VII-5)
Mazurka ur Johan Dahls notsamling (SmM VII:10)
Menuet ur Matthias Silvius Svenonis notbok (SmM IX:21)
Menuett ur Sven Donats notbok (Ma5-1)
Menuett ur Sven Donats notbok (Ma5-163)
Menuett ur Sven Donats notbok (MA5-5)
Menuett ur Sven Donats notbok (Ma5-82)
Menuette från Södra Vi
Menuette ur en Menuette- och Pollonessebok (SmM IX-3)
Menuette ur en Menuette- och Pollonessebok (SmM IX-4)
Menuette ur en Menuette- och Pollonessebok (SmM IX-5)
Midsommarpolska
Midsommarvalsen
Min bröllopshambo Hambo efter August Strömberg (SmM IV-45)
Min gånglåt Gånglåt efter August Strömberg (SmM III:53)
Minnen från Hjortserud Gånglåt
Minnétt ur Andreas Hööks notbok (SmM IX:29)
Minúett ur Andreas Hööks notbok (SmM IX:30)
Mormors bröllopsvals efter August Strömberg (SmM II:91)
Mormors Träskopolska
Mormors visa Vals efter August Strömberg (SmM II:95)
Mäster Karls Polska
Neckens Polska
Nyodlingspolska
Näckapolska efter Anders Bredal
Näckens polska efter Anders Eriksson Moberg
När de bära lik tillbaka i Småland (Sv. L. Sm. 220)
När som flickorna de gifta sig
Om sommaren sköna
Oscar II:s vals
Pater Katt efter Lasse i Svarven
Pelle Rors gånglåt
Petter Olas Annas vals
Pigopolskan
Pohlonesse ur Elias Annells notbok (SmM I:153)
Pohlonesse ur Elias Annells notbok (SmM I:154)
Pohlonesse ur Elias Annells notbok (SmM I:155)
Polka efter Alfred Karlsson
Polka efter Vilhelm Moberg
Polka ur Theodor Freylands samling (SmM VI:1)
Pollonaisse från Edshult Pollonaisse ur Otto Rosvalls notbok (SmM 167)
Polloness ur Matthias Silvius Svenonis notbok (SmM I:240)
Pollonesse efter Per Appelqvist
Pollonesse in B-dur ur Trästadsamlingen (SmM I:109)
Pollonesse in D-Måll ur Trästadsamlingen
Pollonesse in D-måll ur Trästadsamlingen (SmM I:106)
Pollonesse in G-dur ur Trädstadsamlingen (SmM I:110)
Pollonesse no 51 ur Andreas Dahlgrens Notbok
Pollonesse ur Andreas Dahlgrens notbok no 10
Pollonesse ur Andreas Dahlgrens notbok no 11
Pollonesse ur Andreas Dahlgrens notbok no 12
Pollonesse ur Andreas Dahlgrens notbok no 28
Pollonesse ur Andreas Dahlgrens notbok no 55
Pollonesse ur Andreas Dahlgrens notbok no 56
Pollonesse ur Andreas Dahlgrens notbok no 69
Pollonesse ur Andreas Dahlgrens notbok no 70
Pollonesse ur Andreas Dahlgrens notbok no 84
Pollonesse ur Andreas Dahlgrens notbok nr 13
Pollonesse ur Andreas Dahlgrens notbok nr 14
Pollonesse ur Andreas Dahlgrens notbok nr 15
Pollonesse ur Andreas Dahlgrens notbok nr 19
Pollonesse ur Andreas Dahlgrens notbok nr 25
Pollonesse ur Andreas Dahlgrens notbok nr 31
Pollonesse ur Andreas Dahlgrens notbok nr 43
Pollonesse ur Andreas Dahlgrens notbok nr 44
Pollonesse ur Andreas Dahlgrens notbok nr 45
Pollonesse ur Andreas Dahlgrens notbok nr 46
Pollonesse ur Andreas Dahlgrens notbok nr 47
Pollonesse ur Elias Annells notbok
Pollonesse ur Götiska förbundets samlingar (SmM I:233)
Pollonesse ur Matthias Silvius Svenonis notbok (SmM I:228)
Pollonesse ur Matthias Silvius Svenonis notbok (SmM I:244)
Pollonesse ur Matthias Silvius Svenonis notbok (SmM I:245)
Pollonesse ur Matthias Silvius Svenonis notbok (SmM I:246)
Pollonesse ur Trädstadsamlingen (SmM I:111)
Pollonesse ur Trästadsamlingen Dessa noter hafwer herr Siöholm skrefvet (SmM I:108)
Polo ur Johan Fogelbergs notbok (SmM I:6)
Polo ur Johan Fogelbergs notbok (SmM I:7)
Polonaise ur notblad tillhörande Johan Enningers samlingar
Poloneisse ur Magnus Theorins notbok (SmM I:263)
Poloness ur Andreas Hööks notbok
Polonesse No 9 ur Andreas Dahlgrens notbok
Polonesse nr 5 ur Andreas Dahlgrens notbok
Polonise ur E Wigells notbok
Polonoise ur Johannes Malkus Petterssons notbok (SmM I:73)
Polonäs av Andreas Dahlgren, ur Andreas Dahlgrens notbok, nr 97
Polonäs efter Andreas Grevelius (nr 18)
Polonäs efter Andreas Grevelius (nr 65)
Polonäs efter Andreas Grevelius (nr 75)
Polonäs efter Andreas Grevelius (nr 76)
Polonäs efter Andreas Grevelius (nr 77) - Dragonmössan
Polonäs efter Andreas Grevelius (nr 78)
Polonäs efter Andreas Grevelius (nr 84)
Polonäs efter Andreas Grevelius (nr 9)
Polonäs efter handskrift 1760-talet
Polonäs efter Magnus Theorin
Polonäs från Småland ur Johan Erik Carlssons notbok (nr 85)
Polonäs i Gm efter Baumgarten
Polonäs ur A Westerlunds notbok nr 132
Polonäs ur A Westerlunds notbok nr 29
Polonäs ur Andreas Dahlgrens notbok nr 1
Polonäs ur Andreas Dahlgrens notbok nr 18 med variationer
Polonäs ur Andreas Dahlgrens notbok nr 2
Polonäs ur Andreas Dahlgrens notbok nr 20
Polonäs ur Andreas Dahlgrens notbok nr 26
Polonäs ur Andreas Dahlgrens notbok nr 27
Polonäs ur Andreas Dahlgrens notbok nr 3
Polonäs ur Andreas Dahlgrens notbok nr 35
Polonäs ur Andreas Dahlgrens notbok nr 4
Polonäs ur Andreas Dahlgrens notbok nr 52
Polonäs ur Andreas Dahlgrens notbok nr 53
Polonäs ur Andreas Dahlgrens notbok nr 6
Polonäs ur Andreas Dahlgrens notbok nr 60
Polonäs ur Andreas Dahlgrens notbok nr 62
Polonäs ur Andreas Dahlgrens notbok nr 63
Polonäs ur Andreas Dahlgrens notbok nr 65
Polonäs ur Andreas Dahlgrens notbok nr 66
Polonäs ur Andreas Dahlgrens notbok nr 67
Polonäs ur Andreas Dahlgrens notbok nr 68
Polonäs ur Andreas Dahlgrens notbok nr 7
Polonäs ur Andreas Dahlgrens notbok nr 71
Polonäs ur Andreas Dahlgrens notbok nr 74 (Pollonesse i D-moll)
Polonäs ur Andreas Dahlgrens notbok nr 75
Polonäs ur Andreas Dahlgrens notbok nr 76
Polonäs ur Andreas Dahlgrens notbok nr 77
Polonäs ur Andreas Dahlgrens notbok nr 8
Polonäs ur Andreas Dahlgrens notbok nr 82
Polonäs ur Andreas Dahlgrens notbok nr 86
Polonäs ur Andreas Dahlgrens notbok nr 87
Polonäs ur Andreas Dahlgrens notbok nr 88
Polonäs ur Andreas Dahlgrens notbok nr 89
Polonäs, sexdregasamlingen del 1 nr 130 / del 3 nr 7
Polska av Sven Donat (MA5-202) Comp. d 6 Sept. 1792
Polska efter Alfred Eriksson
Polska efter Anders Fredrik Andersson
Polska efter Anders Fredrik Andersson (SvL Småland 3)
Polska efter Anders Fredrik Andersson (SvL Småland 5)
Polska efter Anders Fredrik Andersson (SvL Småland 7)
Polska efter Anders Fredrik Andersson (SvL Småland 9)
Polska efter Anders Fredrk Andersson (SvL Småland 8)
Polska efter Bengt Håkansson (SM I:309)
Polska efter Bengt Håkansson Upptecknad av August Strömberg (SmM I:308)
Polska efter Blinde Janne (SvL Småland 62)
Polska efter Bredal (SvL Småland 219)
Polska efter Carl Gustaf Roos (SvL Sm 72)
Polska efter Carl Johan Krej (SvL Småland 131)
Polska efter Carl Johan Krej (SvL Småland 128)
Polska efter Carl Johan Krej (SvL Småland 130)
Polska efter Carl Wiking (SmM I:253) Gammal polska som dansades ofta i min hemort i min oppväxttid
Polska efter E Tollén
Polska efter Erlandsson (SvL Uppland nr. 105)
Polska efter fadern (SvL Småland 84)
Polska efter Ida i Rye (SvL Småland 49)
Polska efter J. M. Dahl (156) (Sv. L. Sm. 156)
Polska efter Johan August Pettersson (SvL Småland 118)
Polska efter Johan Magnus Dahl (Sv. L. Sm. 152)
Polska efter Johan Petter Landholm
Polska efter Johannes Svensson (SvL Småland 225)
Polska efter Johannes Svensson i Hannabad (SvL Småland 224)
Polska efter Jonas Hansson ur Carl-Erik Södlings samlingar (SmM I:270)
Polska efter JP Mosesson
Polska efter Kalle Rosenqvist
Polska efter Kalle Rosenqvist
Polska efter Karl Andersson (Sv. L. Sm. 19)
Polska efter Karl Andersson (SvL Småland 23)
Polska efter Karl Andersson (SvL Småland 24)
Polska efter Karl Andersson, (Sv. L. Sm. 18)
Polska efter Karl Andersson, (Sv. L. Sm. 20)
Polska efter Karl Andersson, (Sv. L. Sm. 22)
Polska efter Karl-Johan Krej
Polska efter Klockare Hjälmgren
Polska efter Lars August Bengtsson (SvL Småland 29)
Polska efter Lars August Bengtsson (SvL Småland 30)
Polska efter Magnus Segerhammar
Polska efter Magnus Theorin
Polska efter Magnus Theorin (260)
Polska efter Magnus Theorin (261)
Polska efter Magnus Theorin (262)
Polska efter Nils Bernhard Ljunggren (SvL Småland 221)
Polska efter Nämndemans Ola (SvL Småland 143)
Polska efter Olof Knut-Ekvall (SvL Sm. 52)
Polska efter Pelle Ror (SvL Småland 191)
Polska efter Petter Dufva
Polska efter Petter Dufva
Polska efter Petter Dufva (Ma6 37)
Polska efter Petter Dufva (Ma6 34)
Polska efter Petter Ola (SM I:312)
Polska efter Petter Olas Anna (SM I:310)
Polska efter serganten vid Smålands Husarregemente G.A. Carlsson fr. Wimmerby (SmM I:235)
Polska efter sergeant C. A. Carlsson
Polska efter Spel Bengten (Sv. L. Sm. 166)
Polska efter Spel Johannes (SvL Småland 205)
Polska efter Sven Donat (MA5 40)
Polska efter Thorsjö (Sv. L. Sm. 216)
Polska efter Thorsjö (SvL Småland 215)
Polska efter Thorsjö (SvL Småland 217)
Polska efter Thorsjö (SvL Småland 226)
Polska från Calmar Ur Olof Åhlatröms 'Traditioner af Svenska Folk-Dansar 1814'
Polska från Grimslöv (SmM I:236)
Polska från Mo härad (SvL Småland 73)
Polska från Småland ("Wimmerbypålskan") Svenska Folkdansar H3 nr 31
Polska från Småland Svenska Folkdansar H2 nr 2
Polska från Småland Svenska Folkdansar H2 nr 8
Polska från Småland Svenska Folkdansar H2 nr 9
Polska från Småland Svenska Folkdansar H3 nr 17
Polska från Småland Svenska Folkdansar H3 nr 18
Polska från Småland Svenska Folkdansar H3 nr 5
Polska från Småland Svenska Folkdansar H4 nr 12
Polska från Småland ur Götiska förbundets samlingar (SmM I:232)
Polska från Sunhult
Polska från Tuna
Polska från Vetlanda
Polska från Vetlanda
Polska från Vrankunge
Polska från Vrigstad
Polska i Dm ur Gabriel Fredriek Johanssons notbok
Polska ur C.E. Södlings notbok
Polska ur C.E. Södlings notbok
Polska ur C.E. Södlings notbok
Polska ur C.E. Södlings notbok
Polska ur C.E. Södlings notbok
Polska ur Carl Johan Johanssons notbok
Polska ur Carl Johan Johanssons notbok (SmM I:81)
Polska ur Carl Johan Johanssons notbok (SmM I:84)
Polska ur Carl Leonard Segerhammars notbok II (SM I:95)
Polska ur diverse lösa noter tillhörande spelmannen Gustav Johansson (SmM I:326)
Polska ur Göran Peter Göranssons notbok (SmM I:66)
Polska ur Göran Peter Göranssons notbok (SmM I:67)
Polska ur Johan Dahls notsamling (SmM I:238)
Polska ur Johan Haqvin Wallmans samling (SmM I:45)
Polska ur Johan Haqvin Wallmans samling (SmM I:47)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6 178)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-1)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-10)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-11)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-12)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-13)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-14)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-15)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-16)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-17)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-18)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-19)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-2)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-20)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-21)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-22)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-23)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-24)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-25)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-26)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-27)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-28)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-29)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-3-4)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-30)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-31)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-32)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-33)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-35)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-36)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-38)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-39)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-40)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-41)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-42)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-43)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-44)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-45) A.C. Dufva
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-46)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-47)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-48)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-49)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-5)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-50)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-51)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-52)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-53)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-54)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-55)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-56)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-57)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-58)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-59)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-60)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-61)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-62)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-63)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-64)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-65)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-66)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-67)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-68)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-69)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-70)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-71)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-72)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-73)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-74)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-8)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-9)
Polska ur Petter Dufvas notbok (Ma6-94)
Polska ur Sven Donats notbok (Ma5 34)
Polska ur Sven Donats notbok (MA5-10) Komponerad den 19 april 1783
Polska ur Sven Donats notbok (MA5-110)
Polska ur Sven Donats notbok (Ma5-111)
Polska ur Sven Donats notbok (MA5-113)
Polska ur Sven Donats notbok (Ma5-117)
Polska ur Sven Donats notbok (Ma5-12) Komponerad den 13 augusti 1783 av Sven Donat
Polska ur Sven Donats notbok (Ma5-126)
Polska ur Sven Donats notbok (Ma5-127)
Polska ur Sven Donats notbok (MA5-13)
Polska ur Sven Donats notbok (MA5-14)
Polska ur Sven Donats notbok (MA5-15)
Polska ur Sven Donats notbok (MA5-16)
Polska ur Sven Donats notbok (MA5-17)
Polska ur Sven Donats notbok (Ma5-174)
Polska ur Sven Donats notbok (MA5-19)
Polska ur Sven Donats notbok (Ma5-195)
Polska ur Sven Donats notbok (Ma5-20) Norsk dans
Polska ur Sven Donats Notbok (Ma5-206) - Svar Idag
Polska ur Sven Donats Notbok (Ma5-216)
Polska ur Sven Donats notbok (MA5-22)
Polska ur Sven Donats Notbok (Ma5-228)
Polska ur Sven Donats notbok (MA5-23)
Polska ur Sven Donats notbok (Ma5-25)
Polska ur Sven Donats notbok (MA5-26)
Polska ur Sven Donats notbok (MA5-28)
Polska ur Sven Donats notbok (Ma5-3)
Polska ur Sven Donats notbok (Ma5-30)
Polska ur Sven Donats notbok (MA5-32)
Polska ur Sven Donats notbok (Ma5-35)
Polska ur Sven Donats notbok (Ma5-36)
Polska ur Sven Donats notbok (Ma5-41)
Polska ur Sven Donats notbok (Ma5-42)
Polska ur Sven Donats notbok (Ma5-44)
Polska ur Sven Donats notbok (Ma5-45)
Polska ur Sven Donats notbok (Ma5-46)
Polska ur Sven Donats notbok (Ma5-48)
Polska ur Sven Donats notbok (Ma5-6) komponerad den 8 juli 1783
Polska ur Sven Donats notbok (MA5-7)
Polska ur Sven Donats notbok (Ma5-71)
Polska ur Sven Donats notbok (Ma5-76)
Polska ur Sven Donats notbok (Ma5-8) Komponerad den 17 april 1783
Polska ur Sven Donats notbok (Ma5-84)
Polska ur Sven Donats notbok (Ma5-9) Norsk Dans
Polska ur Sven Donats notbok Väva Vadmal från Väckelsang (MA5-18)
Polska ur Trästadssamlingen
Polska ur Trästadssamlingen (SmM I:103)
Polska ur Vetlandasamlingen (M39-13)
Polsness - Serra ur Andreas Hööks notbok (SmM I:275)
Prins Fredrik, ur Sven Donats notbok (Ma-29)
Prinsens Långdans
Pustens Polka efter Ludvig Löfgren (SmM VI:44)
På Börjes hylla
På loggolvet
Quadril - Snapsen
Quadrille - a'Bonaparte
Quadrille - Fria valen (VIII:7) ur Hugo Hägerströms notbok (Växjö, 1859)
Rafflakittas klagan
Reinlender ur Elias Wallgrens notbok (SmM V-50)
Rettraitten vid Fredrichshamn Långdans ur Magnus Theorins notbok (SmM X-56)
Rheinländer efter Gustav Johansson (SmM V-49)
Rheinländer från Tolg
Ril efter Johan Davidus Bredberg, Osaby, The Temperance reel
Ringdans efter Thorsjö (SvL Sm. 207)
Rul från Osaby
Schottis efter Axel Sjölander
Schottis efter Axel Sjölander (SmM V-8)
Schottis efter Blinde Janne
Schottis efter David Stridfeldt (SmM V-25)
Schottis efter David Stridfeldt (SmM V-26)
Schottis efter Johan Dahl (SmM V-39)
Schottis efter Johan på Tuvan
Schottis efter Karl-Magnus Olsson (SmM V-33)
Schottis från Läckeby
Schottis från Skeda Schottis ur Bengt Olssons samling (SmM V-24)
Schottis ur Elias Wallgrens notbok (SmM V-52)
Schottis ur Elias Wallgrens notbok (SmM V-53)
Schottis ur Elias Wallgrens notbok (SmM V-54)
Schottis ur Elias Wallgrens notbok (SmM V-56)
Schottis ur Ture Hergils notbok (SM V-1)
Schottisch efter August Strömberg (SM V-44)
Segebadens polska
Serra
Serra ur Matthias Silvius Svenonis notbok (SmM I:241)
Serra ur Matthias Silvius Svenonis notbok (SmM I:230)
Serra ur Matthias Silvius Svenonis notbok (SmM I:231)
Serra ur Matthias Silvius Svenonis notbok (SmM I:243)
Sexengelska efter Pelle Ror (SvL Småland 187)
Silfversparrens menuett, ur Sven Donats notbok (Ma5-4)
Skön Anna
Slängpolska efter Magnus Justus Trolle (SmM I:55)
Smålandspolska ur Nils Månsson Mandelgrens samlingar
Sorgmarsch efter Bror Strand (SmM III:10)
Spelmannens Bröllopsmarsch efter August Strömberg (SmM III:57)
Spelmansvals
Springvals från Alvesta (SmM II:122)
Svanpolska ur C.E. Södlings notbok
Syparegubbe, Anglais efter Nils Gustav Lavin
Syvalsen (SvL Småland 4)
Tegelslagarns Polska
Tomtedans efter Strömberg (Sv. L. Sm. 178)
Toner från kvarnströmmen
Toves polska
Tre vilsna åttondelar
Trollens julpolska under "Maglestenen"
Trollungarnas schottis
Vals efter Anders Fredrik Andersson (SvL Småland 1)
Vals efter Axel Johansson (SmM II:123)
Vals efter Bengt i Enebacken (SvL Småland 113)
Vals efter Björkman och fadern (SvL Småland 142)
Vals efter Carl Johan Krej (SvL Småland 129)
Vals efter Daniel Spets (Sv. L. Sm. 145)
Vals efter Ekman (SvL Småland 227)
Vals efter Gustaf Elfström (SmM II:98)
Vals efter Håkan Johansson
Vals efter J.P. Landholm
Vals efter Johan Fredrik Bergström,Tolg
Vals efter Johan Magnus Dahl (Sv.L. Sm. 147)
Vals efter Kalle i Lövhult (Sv. L. Sm. 148)
Vals efter Karl Pettersson (SmM II:125)
Vals efter Kungs Neta Johansson (SvL Småland 223)
Vals efter Kungs Otto Johansson (Sv. L. Sm. 222)
Vals efter Pelle Ror (SvL Småland 186) Karl XV:s vals
Vals efter Peter Ola (SmM II:110)
Vals efter Peter Skön (SmM II:100)
Vals efter Petter Olas Anna (SmM II:101)
Vals efter Wernholm (SvL Småland 10)
Vals Flickornas dans på kyrkogården
Vals från Södra Unnaryd
Vals meddelad av John Rendahl (SmM II:15)
Vals tillegnad min mormor på hennes födelsedag
Vals ur Andreas Dahlgrens notbok nr 108
Vals ur Carl Oskar Rosvalls notbok (SmM II:50)
Vals ur Lennart Skoglunds notböcker (SmM II:67)
Vals ur Lennart Skoglunds notböker (SmM II:64)
Vals ur Petter Dufvas notbok (Ma6-6-7)
Vals ur Vetlandasamlingen (M39-10)
Vid majstången Polska efter August Strömberg (SmM I:320)
Visa ur Svenska Folkmelodier utgivna av C.E. Södling
Visa från Markaryd (Sv. L. Sm. 235)
Visa om ett mord (Sv. L. Sm. 192)
Visa ur C.E. Södlings notbok "Ja dina ögon mig dårat"
Visa ur C.E. Södlings notbok "Många pilar jag i bröstet känner"
Vislanda gamla brudmarsch
Vispolska ur C.E. Södlings notbok "Unnabo Klouffs"
Visvals efter Petter Olas Anna SvL Småland 176
Wals ur 'Samlade marcher, pollonesser, anglaiser samt bassostämmor' (SmM II:49)
Wäfva Wadmal Polska ur Hugo Hägerströms notbok (SmM XI:13)
Östgötasverpen
Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2023-05-29 18:42